Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Groot gat tussen voorstellen CNV en werkgevers

Afgelopen dinsdag onderhandelden we weer voor een nieuwe cao Metaal en Techniek. We hebben weinig concreets bereikt tijdens deze ronde. Wel blijkt dat er nog een groot gat is tussen de voorstellen van CNV Vakmensen en de ideeën van de werkgevers.

Waar zitten de verschillen?

De voorstellen van de werkgevers gaan voor het grootste deel over beknibbelen op ontziebepalingen voor ouderen. Ze willen de leeftijdsgrenzen opschuiven richting de aow-leeftijd. De werknemers zijn immers ‘veel vitaler dan tientallen jaren geleden’.

Het generatiepact in de Metaal en Techniek wordt door de werkgevers als een mislukking gezien. Er doen te weinig mensen aan mee en het blijkt onmogelijk om de herbezetting door jongeren rond te krijgen. Tegelijk geven werkgevers aan dat er een groot probleem is om voldoende vakmensen te krijgen. Maar plannen om de sector aantrekkelijk te maken voor nieuwe instromers hebben de werkgevers niet.

Als de werkgevers hun voorstellen kunnen doorvoeren wordt de nieuwe cao een kwestie van inleveren.

CNV Vakmensen zet in op een goede koopkrachtverbetering, een generatiepact als recht voor werknemers, zeggenschap over de opleidingen die je wilt doen en faciliteiten die het mogelijk maken om ook in de toekomst goed en gezond je werk te kunnen doen.

Kijk-en-vergelijk

CNV Vakmensen

Werkgevers FWT

Looptijd 12 maanden en 4% loon, eventueel in combinatie met “centen”

Wachten nog met reactie

Loonsverhoging hoeft niet bij niet goed functioneren

1% Persoonlijk Opleidingsbudget Nee, willen wel praten over vouchers
Betaalde uren begeleidingstijd voor praktijkleermeesters Komen terug met reactie
Investeren in jongeren Geen voorstellen
Generatiepact vanaf 60 jaar als recht voor werknemers Het ontzien vanaf 55 jaar voor overwerk, ploegen en consignatie ophogen naar 58 jaar
5% VPL-pensioenpremie in de basisregeling  Hoort op een andere “tafel”, de pensioentafel
Sociale Innovatie voor werknemers Willen wel verder over doorpraten
  Werkgevers trekken het voorstel om het invoeren 4x9,5 rooster met een OR af te spreken in.

Bekijk het volledige overzicht >

Overgangsregelingen PMT verlengd

Vakbonden en werkgevers hebben gisteren het besluit genomen om de overgangsregelingen van PMT te verlengen tot en met 31 december 2019. Dit omdat bedrijven en PMT dan weten waar ze aan toe zijn. De regeling liep anders binnenkort af.

Hoe verder?

Duurzaam ondernemen betekent dat er ook geïnvesteerd moet worden in vakmensen door middel van goede scholingsmogelijkheden, samenhangend beleid voor jong en oud, mantelzorg en een goed loon. We zijn er nog niet gezien de reactie van de werkgevers.

Op 8 mei aanstaande praten we verder en hopen we daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de richting van een goede nieuwe cao in de Metaal en Techniek.

Heb je vragen of wil je een opmerking kwijt? Laat je hieronder horen!

 • Generatie pact is niet achterhaald maar een nodige oplossing.

 • Men komt niet met voorstellen om te investeren in jongeren? Geloof mij maar, er zijn weinig jongeren die nog in bv de metaal willen werken. De werkgevers zullen wel in jongeren moeten investeren om ons te vervangen op den duur. Nu kom ik niet eens uit een regio waar geen mensen meer voor arbeid beschikbaar zijn maar in mijn werk zie ik dagelijks posters en reclame op auto's voor nieuwe werknemers. Werkgevers moeten de branche aantrekkelijker maken door betere salarissen en opleidingsmogelijkheden.

 • Generatiepact met ingang van 58 jaar en behoud van 100 % pensioen opbouw 80% werk en 80% loon dit met opleiden en begeleiden van jeugd borgen.

 • Je hebt daar een goed punt. Dat geven wij ook aan. Maar werkgevers komen aan de cao-tafel met verhaal van Centraal Plan Buro dat de prognose is dat de economie 1,5% gaat groeien in plaats van 2,5%. Maar mensen hebben nog niks gemerkt van de groei van de economie. EN dat in onze sector die vooraan moet staan als we van het gas af moeten.

  Zelfs Klaas Dijkhoff van de VVD is bij nader inzien niet blij met de btw-verhoging van 6 naar 9 procent in combinatie met de lagere belasting op arbeid en hogere energiebelasting. Mensen zouden daardoor te weinig merken van de economische groei.

  Daarnaast vind ik dat de economie júist over mensen gaat en niet over cijfers. Wij hebben tekort aan (vak)mensen. Tekort aan jongeren. Dus zal er zoals je zegt onze sector zal aantrekkelijker gemaakt moeten worden. En niet beknibbelen zoals werkgevers voorstaan.

 • Heb liever op mijn leeftijd van 61 geen storingsdiensten meer wordt daar in het nieuwe CAO aan gedacht?

 • Het generatiepact in de Metaal en Techniek wordt door de werkgevers als een mislukking gezien. Er doen te weinig mensen aan mee. Ik ben verbaasd hierover, ik ken mensen die hier aan mee willen doen b.v. 60-80-100 regeling maar de werkgever die heeft er nog geen beslissing over genomen. (het zal wel te veel geld kosten)

 • Pierre

  Het generatiepact is n hele goede oplossing om uiteindelijk tot 67 of 68 of nog ouder te komen  Maar je wist van te voren

  dat als je dat voor de werkgevers op vrijwillige basis over laat dan komt er helemaal niks van in huis.

  Ik werk voor n installatie bedrijf van ongeveer 1300 man in het zuiden des lands we hebben n persoonlijk gesprek gehad die 60 plus zijn maar ze zeggen GENERATIE PACT veel te duur we gaan het op maat doen per persoon  maar wat ze er mee bedoelen  ??????????!  Niemand  weet het waarschijnlijk als je niet meer kan er uit .

  Als je dit niet vast legt in de cao dan gaat het helemaal mis .

 • Generatie pack ,is financieel niet te doen ,zeker niet met het loon wat we  nu hebben ,gaan er te veel op inleveren, en ricico als je je baan kwijt zou raken.

 • Wanneer worden we eens geïnformeerd over het principeakkoord?