Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Kijk en vergelijk: onderhandelingspunten cao's Metaal en Techniek

De onderhandelingen over jouw cao zijn begonnen. Om het voor jou wat overzichtelijker te maken, hebben we de onderhandelingspunten van CNV Vakmensen en de werkgevers in één tabel gezet. 

*In rood zie je wat we er na het overleg van 23 april ingezet hebben.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Onderwerp

CNV Vakmensen

Federatie Werkgevers Techniek 

Looptijd

 •  12 maanden: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2020
 • Passende looptijd 

Inkomen

 •  4% plus 1% voor Leerrekening
 • Centen in plaats van procenten
 • Salaristabellen aanpassen aan leeftijden WML
 • Passende loonontwikkeling
 • Loonsverhoging niet toegepast hoeft te worden bij evident aantoonbaar disfunctioneren 

Pensioen

 •  Vrijvallende VPL premie gebruiken voor verbetering basisregeling pensioen (PMT)
 •  Nee, binnen PMT bespreken

Werkgelegenheid

 •  Stage en werkervaringsplaatsen voor zij-instromers
 •  Nemen het mee

Duurzame Inzetbaarheid

 • Geen leeftijdsgrens voor deelname Generatiepact
 • Naar rato toekennen van seniorendagen bij het Generatiepact i.p.v. alles inleveren
 • Generatiepact als recht voor de werknemer
 • Vrijgevallen uren herbezetten door jongeren met een vast contract
 • Inleveren vakantiedag bij 2e ziekmelding laten vervallen
 • Commissie Duurzame Inzetbaarheid laten nadenken over initiatieven en maatregelen
 • Na tweede ziektemelding bij elke volgende ziektemelding een verlofdag inhouden
 • Geen opbouw bovenwettelijke verlofdagen bij ziekte
 • Artikel 20 lid 4: leeftijdsgrens verhogen van 55 naar 58 jaar en laten meeschuiven met de aow leeftijd
 • Artikel 21 lid 4: leeftijdsgrens verhogen van 55 naar 58 jaar en laten meeschuiven met de aow leeftijd
 • Artikel 36 lid 4: Leeftijdsgrens verhogen van 55 naar 58 jaar en laten meeschuiven met de aow leeftijd
 • Artikel 58 lid 2 verwijderen
 • Re-integratietoets en subsidieregelingen continueren

Opleiding en ontwikkeling

 
 • Persoonlijk opleidingsbudget 1%
 • 4 uur tijd voor praktijkleermeesters en hybride docenten
 • 3 dagen per jaar voor leerambassadeurs
 • artikel 72 schooldag doorbetalen bij MBO-3 en MBO-4
 • artikel 72b scholingsdag verruimen voor zelfstudie
 • art 72b waarde scholingsdag in persoonlijk opleidingsbudget
 • Loopbaancoaches en scholingsconsulenten borgen in cao
 • Heffingen O&O continueren
 
 • Nadenken over continueren scholingsvouchers

Flexwerk

 
 • Flexwerkers gelijke arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers
 

Sociale innovatie

 • Middelen beschikbaar stellen om bijeenkomsten te organiseren over nieuwe technologie
 • Leergang sociale innovatie ontwikkelen en uitvoeren
 •  Sociale innovatie meer stimuleren

Veilig en gezond werken

 
 • Arbocatalogi onderbrengen in cao veilig en gezond werken
 • Aandacht voor werkdruk
 

(Mantel)Zorg

 • Ruimte voor mantelzorgers om thuis te werken of arbeidstijd/dienstrooster aanpassen
 • Nadenken over projecten mantelzorg

Werktijden en dienstroosters

 • Commissie Arbeidstijden continueren en met resultaten laten komen
 • Geldende dienstrooster minimaal 4 weken van tevoren bekendmaken
 • Invoeren 4x9,5 rooster kunnen afspreken met OR (wordt ingetrokken)

Extra leeftijdsdagen voor oudere werknemers

 • Artikel 50 lid g: wijzigen naar 65 jaar OF OUDER
 • Artikel 50: Leeftijdsgrens extra vakantierechten ouderen verhogen van 53 naar 58 jaar en laten meeschuiven met de aow leeftijd.

Overig

 • artikel 10 lid 1: “ De werkgever verstrekt de werknemer de functiebeschrijving of de motivering van de indeling. Bij wijziging zal een nieuwe schriftelijke verklaring worden verstrekt.”
 • artikel 10 lid 4: toevoegen: “en actualisatie van het functiehandboek”
 • artikel 59 aanpassen zodat over overwerk ook vakantiegeld wordt opgebouwd
 •  Nee, te veel administratieve lasten voor de werkgever

Cao redactie

 
 • Ketenbepaling WAB (3-uit-3) opnemen
 • Hertaalde cao toepassen en digitaal toegankelijk maken.

Overgangsregelingen PMT

Er zijn twee overgangsregelingen (= voorwaardelijk pensioen). Om in aanmerking te komen voor de overgangsregelingen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Direct voordat je met pensioen gaat, bouw je pensioen op bij PMT en ben je actief aan het werk in de Metaal en Techniek.
 • Je bent voor 1 januari 1999 gaan werken bij een werkgever in de Metaal en Techniek.
 • Je hebt vanaf 31 december 1998 onafgebroken deelgenomen aan de pensioenregeling van de Metaal en Techniek.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kun je zien of je uitzicht hebt op de overgangsregelingen.

 1. De overbruggingsregeling, voor werknemers geboren tussen 1 januari 1946 en 1 maart 1954.
 2. De compensatieregeling, in de pensioenregeling bij PMT bouw je sinds 2006 extra pensioen op, zodat je voor je AOW-leeftijd met pensioen kunt gaan. Dit geldt pas sinds 2006. Oudere werknemers hebben daardoor onvoldoende tijd om genoeg pensioen op te bouwen. Via de compensatieregeling krijgen werknemers die vanaf 1999 pensioen opbouwden in de Metaal en Techniek een aanvulling op het pensioen.

Vakbonden en werkgevers hebben besloten de overgangsregelingen te verlengen tot en met 31 december 2019. Dit omdat werknemers, werkgevers en PMT dan weten waar ze aan toe zijn

Met welke punten ben jij het eens? En met welke totaal niet? Laat je hieronder horen!

 • Sorry jongens maar ik zie artikel 20, 21 en hoger niet in het CAO boekje.

  Dan zeg ik op voorhand natuurlijk nee.

 • Looneis veel te laag, en waar is het verplicht stellen van het generatiepact?

 • Extra leeftijdsdagen oudere werknemers, de leeftijd niet naar boven. Oudere werknemers hebben de extra dagen nodig om bij te komen, ze zijn tenslotte geen 20 meer. Wij worden er met z’n allen niet jonger op. De werkgevers hebben genoeg profijt van het feit dat de oudere met een koffer vol ervaring langer door moeten werken.

 • leeftijd grenzen verhogen gaan we niet doen toch ?

  duurzaam inzetbaar ,natuurlijk

  kijken of er nog mensen in de techniek willen werken

  die 4% is ook veel te laag werk me de .... en kom er niet van rond

 • 4 procent? minimaal 5! de lonen in de kleinmetaal cao zijn schrikbarend laag.

 • Als het geen fatsoenlijke lopnsverhoging word stap ik over naar de grootmetaal heb al een aanbieding dan ben ik klaar met deze uitbuit sector

 • Leeftijdgrens absoluut niet verhogen eigelijk horen wij meer dagen te krijgen

 • Het generatiepact hebben wij als recht voorgesteld voor de werknemers. Als dat een cao-afspraak kan worden, dan is het dus verplicht voor de werkgever.

 • Leg mij nou eens uit wat je met die 1% opleidingsbudget kan gaan doen?? Je VCA of NEN 3140 betalen? Dat is toch dusdanig werkgerelateerd dat je werkgever die anders ook wel betaald  (investeren om geld te verdienen als werkgever)  voor een opleiding voor kansen bij een andere werkgever, (zal je werkgever blij mee zijn).

  Stel dat gewoon ff bij net als het FNV naar 5% loonsverhoging!!

  Deze 1% ben je volgens mij al kwijt,  ga je dus de onderhandeling in met 4% vraag...... handje klap en we zijn blij met 2%... nou dan zeg ik mijn lidmaatschap CNV op.

  Tijd voor resultaat in de portemonnee!!

 • meneer de monteur

  Laat de werkgevers eens kijken wat de vrachtwagen branch regeldt voor jongeren, die branch heeft respect voor de jongeren.

  Dit geld ook voor de studie en de studie begeleiding[leermeesters]

  De werkgevers spreken niet correct over het generatie pact, ik spreek verschillende mensen die hier heel blij mee zijn.

  Werkgevers zijn weer super wazige  wat is passende????

  Disfunctioneren is bij grote bedrijven onzin, men heeft een standaard percentage mensen die zo genaamd niet functioneerd.

  Leeftijd oprekken is een aanslag op werknemer, en een medewerker die al getroven is door mankementen al dan niet veroorzaakt door/tijdens  werk voor werkgever wordt gesloopt.

 • De werkgevers hebben het ZWAAR. Ik hoor ze alweer zuchten. De werkgevers hebben hun pensioen geregeld bij indienst treding. De gewone man kan niets regelen, alles moet via CAO. De vakbonden moeten eens duidelijk zijn en sterk. Kijk eens in België. Zij hebben nog steeds 40 arbeidsjaren formule en 61jaar. De vakbonden hebben alles weggegeven voor een habbekrats. Dus nu het betergaat en personeel tekort is het tijd om de arbeidersklasse te belonen.

 • ben blij dat onze zoon niet in de

  metaal werkt doe dit al 45 jaar

  altijd sabbelen om meer loon

  als ze op deze manier mensen willen krijgen

  4 procent is te weinig.

  en steeds maar zeuren dat jongeren dit werk

  niet willen doen geen wonder.

 • Overgangsregelingen, verlengen tot en met 31 december 2019. Daarna kans te worden afgeschaft en dus weer minder pensioen in het vooruitzicht?

 • Mag toch wel hopen dat jullie gaan voor een fatsoenlijke loonsverhoging. En in procenten niet in geld.

  Ik heb allleen maar ingeleverd. Deze maand een loonsverhoging van 5 euro netto gekregen vanuit de schalen. Een lachertje toch.

 • Het is te belachelijk voor woorden dat de werkgevers de cao steeds verder afbreken en maar klagen dat ze geen personeel kunnen krijgen. Zorg dat de cao aantrekkelijker wordt voor de jongeren, zodat de ouderen eerder kunnen stoppen met werken. Over enkele jaren wordt ik 65 jaar en heb er dan inmiddels al 50 jaar werken opzitten, met een pensioengat. Hopelijk mag ik erna als ik geluk heb nog heel even van mijn pensioen gaan genieten, voor dat ze de rest van mijn pensioen verdwijnt in de zakken van het PMT. Ik ben benieuwd hoe sterk de bonden tegen de afbreuk van de cao dit keer. 4% loonsverhoging is natuurlijk een lachertje van wat het werkelijk zal gaan worden.