Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
Ideeën cao Metaaltechniek

Op deze pagina kun je ideeën aandragen voor de nieuwe cao. Ook stem je op ideeën van anderen en laat je je reactie achter.

AOW & Pensioenleeftijd koppelen aan het aantal gewerkte jaren.

Als je 40 jaar hebt gewerkt, heb je ook 40 jaar looheffing, AOW en pensioenheffing betaald. Dit moet voldoende zijn!! In het huidige stelsel zijn de mensen die het meest hebben geleerd (hogere functies/hogere inkomens) pas op latere leeftijd aan de slag gegaan, en kunnen zij door hun hogere inkomen ook eerder stoppen met werken. Dit is voor mensen met een laag inkomen vaak niet mogelijk omdat ze zijn financieel niet bij machte om te kunnen stoppen met werken.

Hierdoor werken de mensen die niet makkelijk kunnen leren straks 52jaar (van hun 18e tot hun 70e) en mensen die makkelijk kunnen leren van hun 26e tot hun?? 64e) 38 jaar

Lijkt me in beginsel niet geheel fair.

  • In eerste instantie lijk dit een eerlijk idee. Er zijn echter meer factoren dan belasting, premies en pensioen die meespelen.

    Studie is voor velen denk ik tegenwoordig ook ' hard werken' met studieschuld als beloning.  (laten we de corps-ballen met hun rijke pappie even vergeten)  Deze mensen krijgen daarna inderdaad een hoger salaris en hebben hun pensioen sneller bij elkaar maar betalen meer premies en belastingen. Dus daarin zijn ze gelijk en misschien nog wel zwaarder belast.

    Wat ook meespeelt is dat de één zijn geld meteen uitgeeft en een ander (ik bijvoorbeeld) meer spaar. Volgens mij is dat ook de reden dat de werkgever de pensioenpremie tegenwoordig al betaald; anders maken mensen het op. Hoe kan een normaal mens nu inschatten wat hij over 25 jaar nodig heeft om dan nog 20 jaar het leven te kunnen betalen en hoeveel hij daarvoor nu elke maand moet sparen.

    Ik zou meer pleiten voor een betere pensioenbegeleiding. Dus niet dat ze aan het einde merken dat ze op een houtje kunnen gaan bijten. Maar helpen om de juiste keuzes te maken. En omdat dat een proces is van jaren, zijn er nu en in de nabije toekomst wellicht mensen die beseffen dat ze 20 jaar geleden minder verstandige keuzes gemaakt hebben. "ik wil een mooi huis / nieuwe auto, dat pensioen is nog zo ver weg." Ikzelf heb ook zo geredeneerd toen ik 30 was.

    Een verschil in opleiding kun je dus volgens mij niet gelijk proberen te behandelen door een vaste werkperiode af te dwingen. Hooguit dezelfde faciliteiten bieden om tot een zelfde doel te komen: op dezelfde voet doorleven zonder te hoeven werken.