Stel je vraag over werk en inkomen

Werknemers Metalektro moeten nu eindelijk loonsverhogingen ook echt krijgen

Enkele weken geleden, op 13 september, hebben Metalektro cao-partijen definitief ingestemd met de nieuwe cao-afspraken. Dit betekent dat de afspraken over de vaste loonsverhoging van 2,3% per 1 juli 2021 en de eenmalige loonsverhoging van 7/12 x 2,3% per 1 oktober 2021 nu ook betaald moeten worden.

Houd je loonstrook in de gaten

De eenmalige uitkering betreft een correctie over de periode 1 december 2020 tot 1 juli 2021 (over loon en toeslagen) voor diegenen die op 1 december 2020 in dienst waren bij huidige werkgever over (een) maximaal (basis maandsalaris van) € 4.500,=. Voor de goede orde, de loonsverhogingen gelden voor iedereen tot een maximum jaarsalaris van € 101.951 euro. De volgende vaste loonsverhoging is 3% en uit te betalen per 1 februari 2022.

Nieuwe cao tot 30 november 2020

De nieuwe cao is dus van toepassing per 1 december 2020 tot 30 november 2022. Naast loonsverhoging zijn andere afspraken over bijvoorbeeld generatiepact ook gewoon weer van toepassing. Wij willen zo snel mogelijk een nieuw cao-boekje voor iedereen ter beschikking hebben.

Voor alle duidelijkheid de belangrijkste afspraken op een rij:

 • Loonsverhoging van 2,3% per 1 juli 2021;
 • Eenmalige uitkering van 7/12 x 2,3% tot maximaal € 4.500,= basis maandsalaris per 1 oktober 2021;
 • Loonsverhoging van 3% per 1 februari 2022;
 • Premiestijging pensioen van 1,19% in 2021 en 0,39% in 2022 rekening werkgever;
 • Daling opbouw pensioen van 1,875 naar 1,815 in 2021;
 • Jeugdloon vervalt per 1 januari 2022 (nieuw);
 • Onderzoek werkende vrouwen in de sector, afronding studie per juli 2022 (nieuw);
 • Regeling Vervroegd Uittreden per 1 januari 2022 betaling door werkgevers en per 1 juli 2022 eerste mogelijkheid om daadwerkelijk te stoppen met werken voor werknemers maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden voor AOW-leeftijd (nieuw);
 • Uitwerking verlofsparen door cao-partijen (nieuw);
 • Ongewijzigde voortzetting 80-90-100 (generatiepact) werken;
 • Tot 30 november 2022 zullen minimaal 2400 uitzendkrachten een vast dienstverband worden aangeboden (nieuw);
 • Maximaal 10 uur per 4 weken overwerk, afwijking voor bijvoorbeeld consignatie alleen in overeenstemming met vakbonden (nieuw);
 • Fiscale aftrek vakbondscontributie blijft mogelijk;
 • Cao-scholingsdagen door bonden of werkgevers georganiseerd (nieuw).

Dit betekent dat alle andere afspraken in de cao ongewijzigd zijn. Denk daarbij aan 1 dag verlof als recht voor werknemer ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

Ruim 30 procent van de CNV-leden heeft daadwerkelijk gestemd, meer dan 9 van de 10 leden hebben ingestemd. Veel leden hebben hiervoor gestaakt. Zonder stakingen zou dit resultaat niet zijn gerealiseerd. Dank aan alle leden die actie hebben gevoerd.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen over de afspraken van de cao? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

 M2107 1376/AB/adl