Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

3e ronde: langzame vordering..

Op woensdag 7 oktober heeft CNV Vakmensen samen met de andere bonden en FME werkgevers voor de 3e keer cao overleg gehad.

Stevig op de rem

Werkgevers staan stevig op de rem vanwege Covid-19 en vinden dat er geen kostenverhogende afspraken kunnen worden gemaakt. Vakbonden vinden dat er wel afspraken kunnen worden gemaakt omdat er ook bedrijven zijn die niet geraakt zijn door Covid-19.  Er zijn stappen zijn gemaakt maar is er is nog een behoorlijke kloof te overbruggen.Bonden hebben bijvoorbeeld voorgesteld om voor een mogelijkheid te zorgen dat als een bedrijf de nieuwe loonsverhoging(en) niet kan betalen er een uitzondering kan worden gemaakt vergelijkbaar met afspraken in de Klein metaal. Dit betekent in principe uitstel loonsverhoging en een aantal extra verlofdagen ter compensatie.

Looptijd en loonsverhoging

Wij houden vast aan een loonsverhoging van 4% en een looptijd tot en met 31 december 2021. Werkgevers willen een looptijd van 25 maanden tot 1 januari 2023 met één loonsverhoging op 1 juli 2022 ter grootte van 1,25%.

Zwaar werk dossier valt zwaar

Op het ‘zwaar werk’ dossier 80-90-100 voor iedereen vanaf 60 jaar is er nog het nodige huiswerk te verrichten. Vakbonden willen liever geen achteruitgang in pensioen en premiestijgingen voor rekening FME werkgevers. Ook willen wij de mogelijke extra kosten van het ‘zwaar werk’ dossier op sectorniveau verrekenen door een collectieve heffing af te spreken. FME is wil daar eerst nog verder over praten.

Bonden of OR?

Bonden en FME blijven lijnrecht tegenover elkaar staan over het schrappen van de nu verplichte overlegbepalingen vanwege aanpassing werktijd, ploegen etc. op verzoek werkgever. Bonden zijn eensgezind in een blokkade op het doorschuiven van dit soort bepalingen naar de OR. Zowel leden als niet leden laten aan ons weten zeker niet in te stemmen met dit FME voorstel omdat daarmee het hek van de dam is. Ook zijn de bonden compleet tegen het schrappen van preventieve ontziemaatregelen voor ouderen (ploegen/overwerk).

Laat mij weten wat je van de standpunten vindt? Reageer hieronder

 • Ik sta niet geheel achter de loonsverhoging van 4% , in deze tijd kan je dat gewoon niet maken.

  Laten we eerst de ellende achter de rug hebben, de schade opnemen en dan bekijken wat er dan nog overblijft.

 • Er zijn ook bedrijven die juist garen op de klos krijgen, bijvoorbeeld productiemachines ontwikkelen voor beschermingsmiddelen, medicijnen, COVID test straten, etc. Dus 4% over de hele sector is misschien ambitieus. Maar ik vind een fatsoenlijke looneis redelijk.

 • Covid wordt te snel en te vaak als argument gebruikt om zaken er door te drukken of bijvoorbeeld een loonsverhoging lag te houden. Voor de gewone man wordt het de komende Jaren al duur genoeg. Dus een loonsverhoging van tussen de 3 en 4 % is nauwelijks voldoende. Met de meeste begrijven gaat het gewoon goed. Het is ook een slecht idee om bepaalde zaken uit de CAO te halen en bij de OR neer te leggen. Amerikaanse toestanden, Dit wil je hier niet.

 • Ik ben het helemaal met PeterPang eens, Covid wordt te vaak als stok gebruikt om verbeteringen tegen te houden. Als je dan voor een lage loonsverhoging zou gaan, laat de CAO dan ook maar 1 jaar lopen zodat je na deze hele periode weer een normale compensatie kunt geven, wat de werkgevers nu voorstellen is dubbel slecht en een lange looptijd en nagenoeg geen verhoging. Wat betreft meer macht aan de OR te geven is ook een slecht idee, in veel gevallen is de OR toch ook gewoon een verlengstuk van het management en dansen ze naar de pijpen van de werkgever, echt onafhankelijk zijn zoals de bonden is voor de OR niet te doen.

 • We worden al jarenlang aan het lijntje gehouden waarom er geen loonsverhoging kan zijn. ("slecht voor de economie") Kosten van levensonderhoud blijven stijgen. Zelfs met een redelijk salaris kan je al jaren nauwelijks rondkomen. Houd s.v.p. vast aan die 4% loonstijging, en laat het geld terecht komen bij degenen die er voor werken, i.p.v. bij aandeelhouders.

 • Wat ik nog mis in dit verhaal is de omvang van inleen krachten. Ik acht dat hierover ook afspraken gemaakt zouden worden in de CAO.

 • Het gaat mij niet alleen om het cao, maar denk ook eens aan de zware beroepen en mensen die al langer dat 45 jaar op de werkvloer staan, ik zelf ben al 47 jaar werkzaam, en ik moet nog 3 jaar, ik vind het wel genoeg zo. Ik hoop dat de bond zich daar ook hard voor maakt.

 • Beste J. den Hollander,

  Ons voorstel om flexwerkers na maximaal 6 maanden een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden wordt door FME werkgevers afgewezen. Wij willen flex beperken tot ziek en piek omdat flex in Nederland de spuigaten uitloopt. Om afspraken te maken moeten werkgevers dan ook 'even' door de bocht, hetgeen tot dusverre niet het geval is. Maar, het overleg is nog niet afgelopen...

  Gr, Arthur

 • Beste Kolilian,

  Zware beroepen of zwaar werk heeft de aandacht in het cao overleg, kan helaas op dit moment nog niet op afspraken hierover vooruit lopen. Nog even geduld aub.

  Gr, Arthur

 • Hou aub vast dat er geen CAO afspraken om OR nivo gemaakt worden want dan gaan we de bietenbrug op. Wij hebben ook een OR maar ik hoor nooit iets. 45 dienstjaren (vroeger was dit 40 weet men nog) is zat. Ben zelf nu aan 48e bezig met gebruikmaking van generatiepact. Ben 65 jr en als ik nu nog 40 uur zou moeten werken zou ik dir niet meer volhouden en mag me redelijk gezond voelen. Werk in logistiek. Flexwerk totaal doorgeschoten. Geeft verlies aan kwaliteit en beleving. Niet omdat flexwerkers deze capaciteiten niet in zich hebben maar omdat ze inwisselbaar zijn. Gr. Steven  

 • ik vindt meer vrij t.o.v. loonsverhoging niet verkeerd

 • We moeten stevige eisen op tafel leggen en er is aangegeven dat bedrijven die het echt zwaar hebben worden ontzien, dus er is wel oog voor de werkgevers.

  De 4% is stevig, maar we moeten niet de economische groei van de afgelopen jaren uit het oog verliezen, welke nog steeds niet in redelijkheid is gecompenseerd in die jaren. Vraag het De Nederlandse Bank maar eens.

  En verder moeten we de coa interssant houden om ook toekomstige werknemers te blijven aantrekken(vergrijzing), hierbij hebben zowel de werkgevers als de werknemers baad bij. Er is nog steeds een te kort aan technisch personeel zowel praktisch geschoold als wetenschappelijk en alles daar tussen in. Dus bond(en) zet hem op.

  Verder moeten wij als vakbondsleden proberen andere collega’s over de streep te trekken wat betreft de vakbondslidmaatschap. Dit is voor iedereen van groot belang, het poldermodel heeft jaren van voorspoed bezorgd en is goed geweest voor werkgevers en werknemers, dus blijven aandringen op bonds belang.

  En mogelijk moeten we eens kijken of we de cao niet bondslidmaatschap afhankelijk moeten maken, misschien geeft dit iets meer inspiratie om lid te worden;)

 • Ja cao dat is altijd een ding kijk naar de cao verhoging 4% vindt ik mager ingeschoten want weten allemaal dat ze handjeklap gaan doen over fe rug van ons .Het tweede het veel besproken pensioen ze heb naar mijn mening de bonden de boel weer verkocht aan het kabinet langer door werken tot dat je er bij neer valt ik zit zelf in metaal  van mijn 16 nog nooit 1 dag in de ww gezeten altijd voor de snder betaald vind ik niet erg maar die konden met 40 dienst jaren stoppen toen werd het de fut ,sum regeling was de leeftijd 59,59,60 ect nu moet je tot 67 en misschien nog langer ik heb er straks als ik het mag beleven 51 jaar op zitten ben van alle kanten versleten en dan zeggen ze nog de productie moet omhoog in welke slaafse wereld leven we nou eigenlijk gewoon als je 40 jaar gewerkt heb moet je met pensioen kunnn en mogen met een fatsoenlijk inkomen.

 • Ik vind een loonsverhoging van 4% niet verkeerd voor bedrijven die dit lijden kunnen. De rest moet dit maar compenseren met vrije dagen.

 • Stevig op de rem;

  Bedrijven die zeggen dat ze de loonsvehoging van 4% niet kunnen betalen, daar kun je je afvragen wat de financiele status van het

  bedrijf is, en, belangrijk, of dit ook zo zou zijn geweest wanneer er geen Covid-19 zou zijn geweest.

  Extra verlof dag klinkt mooi, maar daar koop ik geen brood voor bij de bakker.

  Looptijd en loonsverhoging;

  Ik deel de stelling van de bond!

  Zwaar werk dossier valt zwaar;

  Werk aan de winkel, hopelijk gaat het de goede kant op voor de werknemers. Vinger aan de pols.

  Bonden of OR?;

  Duidelijk, ploegen, werktijden etc, alleen door de vakvereniging, niet de plaatselijke OR.

  Verders moeten de werkgevers handen af van de generatie pack, maar ik vrees dat dit een wisselgeld regeling wordt,

  dat er aan de 80-90-100% regeling wordt gerommeld!