Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

De resultaten van de eerste cao-onderhandelingsronde

Op 9 september vond de eerste van drie onderhandelingsrondes voor de nieuwe cao Metalektro plaats. Het is duidelijk dat we - onder andere door de coronacrisis - voor een grote uitdaging staan. In de eerste ronde hebben de werkgevers van FME en de vakbonden de voorstellen van beide kanten toegelicht en elkaar vragen gesteld. Hieronder vind je een overzicht van de voorstellen en reacties.

Hoe gaan we verder?

De tweede onderhandelingsronde staat op 23 september gepland. Dan gaan we waarschijnlijk echt feitelijk onderhandelen. Ook al was de sfeer tijdens de onderhandelingen goed; de vakbonden vonden dat de voorstellen van FME niet zorgen voor een betere cao.

CNV Vakmensen FME
4% Loonsverhoging, 1000 euro minimaal erbij --
Gelijk werk = gelijk loon voor alle werknemers --
4x9 uur per weerk zonder verrekening verlof, roostervrij --
80-90-100 generatiepact voor iederen vanaf 60 jaar Blijft als huidige pilot, toepassing met verrekening verlof
Eerder met pensioen, afspraken zwaar werk Gevolgen in werkgroep bespreken
Doorgaan met A+O agenda (scholingsvouchers etc.) A+O activiteiten evalueren
Flexkracht na 6 maanden vast contract aanbieden Geen voorstel
Thuiswerkcompensatie Geen voorstel
-- duurzame inzetbaarheidsdag alleen in overleg opnemen
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Leeftijdontziebepalingen uit cao en koppelen aan gezondheid
-- Geen overleg met vakbond meer over werktijden of instelling ploegendienst
-- Afbouw p-toeslag koppelen aan periode werkzaam in p-dienst
-- 24 uur extra roostervrij aanwijzen na overleg OR, 2 dagen vakantie extra aanwijzen na overleg OR, 2 dagen vakantie extra na instemming, vanaf 6 dagen vakantie aanwijzen moet OR instemmen na raadpleging werknemers
-- Met OR afspraken maken over maximaal aantal dagen verlof meenemen per jaar (afbouw "verlofstuwmeren"
  • FME wil zeker dat oudere werknemers doorgaan tot dat oudere werknemers niet meer kunnen i.p.v de oudere te ontzien!

    Wat bedoeld men met oudere werknemers eerder met pensioen, gevolgen in werkgroep bespreken, welke werkgroep?

    Leeftijdontziebepalingen uit CAO is naar mijn idee nog meer afbraak voor de oudere werknemer!

    Tevens nog steeds de bruto/netto vergoeding niet gekregen van werkgever over 2019, heb wel de betaalde vakbondscontributie over 2019 ontvangen!

  • Beste Frank58,

    Tijdens het cao overleg is aangegeven om de gevolgen van het pensioenakkoord in klein verband/werkgroep te bespreken. Dat betekent dat een beperkt aantal mensen zich buigen over 3 jaar voor AOW stoppen met werken igv zwaar werk of 45 jaar in dienst, dat soort thema's die ook terug zijn te vinden bij de inmiddels gemaakte afspraken bij Bouw en infra of DSM. Uiteraard met het idee om dit ook in de Metalektro te realiseren. Het schrappen van leeftijdsbepalingen lijkt mij ook zeker niet in het voordeel van de oudere werknemers.