Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Alle standpunten nog even op een rij..

Op 3 november vindt de vierde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Metalektro plaats. In de eerste ronde hebben de werkgevers van FME en de vakbonden de voorstellen van beide kanten toegelicht. Bij de tweede ronde werd geen vooruitgang geboekt. Hierin bleven de werkgevers volhouden dat de voorstellen van de bonden wel heel veel geld kosten. Bij een derde ronde zijn er stappen gemaakt, maar bleek er nog een behoorlijke kloof te overbruggen. Tijdens het overleg van 3 november is de draad weer opgepakt. Hieronder vind je een overzicht van de uitkomsten van de onderhandelingsrondes.

 

CNV Vakmensen FME
Duur cao 1 jaar Duur cao minimaal 2 jaar
Loonsverhoging van 4% op 12 maand basis, minimaal €1000 euro. Indien de werkgever dit aantoonbaar niet kan betalen en zijn werknemers ermee instemmen dan verlof i.p.v. loon en later alsnog loonsverhoging Loonsverhoging van 1,25% per 1 juli 2022
Extra werk betalen o.b.v. vast salaris --
Schrappen jeugdloon Schrappen jeugdlonen lijkt haalbaar
Schrappen max. salaris voor cao loonsverhoging in HP cao Max salaris HP cao aanhouden voor cao loonsverhoging
Gelijk werk = gelijk loon Onderzoek gelijke beloning lijkt haalbaar
Aanpak zwaar werk/pensioen en duurzaam inzetbaar dossiers Bereid afspraken te maken over ‘zwaar werk’ en duurzaam inzetbaar (Dieu)
1% extra pensioenpremie werkgevers is akkoord, wel 0,5% daar bovenop in 2022 met opbouwverlaging naar 1,8%. P-toeslag in pensioenopbouw Willen pensioenpremie werkgevers verhogen naar 27,4% opbouwpercentage naar 1,8%. Willen geen p-toeslag in pensioenopbouw
Ontziebepalingen* aanhouden en meer bescherming werknemers in p-dienst Schrappen ontzie- of leeftijdbepalingen en koppelen aan gezondheid van werknemer
Generatiepact op huidige basis structureel in cao opnemen en niet als tijdelijke afspraak Generatiepact voortzetten met inleveren verlof werknemer en werkgever mag verzoek deelname van werknemer aan deze regeling makkelijker weigeren dan nu
Meer doen met mantelzorg/vitaliteit  Pilot mantelzorg lijkt haalbaar
5 x 8 voortzetten, A&O activiteiten en financiering voortzetten zoals nu met loopbaancoaches, vouchers etc. Willen A&O activiteiten tegen het licht houden en 0,1% minder fondsheffing betalen; 5 x 8 voortzetten
Aanhouden overlegbepalingen werktijden en p-diensten met vakbonden, niet met OR’e Schrappen van overlegverplichting met bonden voor werktijden/ploegen, zo niet: dan meer ADV en vakantiedagen inplannen na overleg met OR
Netto vakbondscontributie retour aan vakbondsleden  --
5 mei jaarlijkse feestdag  --
Na 6 tot 9 maanden flexen volgt aanbod vast dienstverband  --
Thuiswerkcompensatie 2 euro per dag   --
-- Onderzoek ‘stuwmeren’ verlofdagen
-- Sectorheffing voor instandhouding ROM en sociaalfonds later bespreken

*Een ontziebepaling is een afspraak over het uitsluiten van bepaalde werkzaamheden.


Heb je vragen en/of opmerkingen?

Heb je opmerkingen of vragen over deze ronde of over de voorstellen? Laat het vooral weten onder dit bericht!

 • Maar 1,25% en dan over anderhalf jaar pas, dat is toch een belachelijke aanbod. In 2020 is de inflatie al hoger dan dat percentage.

 • Thuiswerk vergoeding,van 2,50 krijg ik al met terugwerkende kracht van 1 oktober dus 2 euro vind ik wel weinig. Vindt dat de loonsverhoging plaats moet vinden op 1 jan 2020 , juli 2022 is te ver weg. Ben ook eens met gelijk werk gelijk loon.

 • Aanbod 1,25% is absurd weinig.

  Generatie pact 60 jaar prima maar met maximaal 20 vrije dagen No Way!

  Nu bijna 62 dan ben ik alle senioren dagen kwijt en gedeelte ATV.

 • De vos laat zijn ware gezicht zien. Het is toch triest om te lezen dat er voor een enkel fincncieel individue een hele lading aan mensen flinke offers moeten brengen ? Waarom zitten we nog aan de onderhandelings tafel. Plat leggen die boel.

  Dit getouwtrek duurt al jaren en we hebbel allemaal gezien hoe het wanbeleid en de starre houding Philps aan gort hielp.

  Hoe lang gaan we nog zo door ? Wordt nou een wakker !

 • Waarom gaan we voor zo'n korte looptijd? Ik vind het voorstel voor een langer durende CAO veel handiger.

 • Ongelofelijk wat een voorstel juli 2022 ! we zijn werkelijk de moderne slaven van deze maatschappij .

  Persoonlijk vind ik ook dat de duur van de cao over meerdere jaren mag worden uitgesmeerd.

  Ploegentoeslag desnoods in jaren opbouwen met % zodat er een eerlijke pensioen opbouw komt voor hen die in ploegendienst werken.

  Overlegverplichting dit moet bij de vakbonden blijven. En niet bij de or

  En zeker niet meer vakantie dagen en adv dagen in laten plannen door de werkgever.

  Generatiepact op huidige basis voortzetten.

  Bij ontziebepaling zou ik graag een voorstel of voorbeeld willen zien om daar mijn mening over te kunnen geven .

 • Ik zie een aantal reacties met vragen over de voorgestelde looptijd.

  Wij zitten op een kortere looptijd omdat de ontwikkelingen in de sector erg onzeker zijn.

  Voor de korte termijn gaat het in delen van de sector slecht, daarop baseert de werkgersorganisatie ook haar voorstel.

  Wij vinden dat je in een onvoorspelbare crisis geen afspraken voor lange termijn moet maken.

  Immers wie kan mij vertellen hoe we er over twee jaar voor staan?

 • De senioren dagen zouden niet mee moeten tellen in gen.pact. Ik neem sinds febr 2020 deel aan gen.pact maar moest wel de helft van mijn sr.dagen (22 naar 11) inleveren. Kijk uit over die resterende sr.dagen is 100% opbouw en niet het % wat je nog werkt. Bij mij wilde men opbouw sr dagen ook % minderen maar mag niet (kontakt gehad met jur afd CNV ) zou in de gen.pact tekst aangepast worden  . Let daar op.

 • En....gen.pact is bedoeld en in leven geroepen ook om de jongeren een vast contract te geven. m.a.w. de ouderen maken plaats voor de jongeren. dus kijk uit dat de werkgever er geen afvloeings regeling voor ouderen maakt en in zijn plaats uitzendkrachten aan gaat nemen.