Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Principeakkoord goedgekeurd: nieuwe cao Metalektro!

Het principeakkoord is in overgrote meerderheid goedgekeurd. Vakbondsleden en werkgevers stemden vóór, dat betekent dat de afspraken uit het principeakkoord nu definitief zijn en vastgelegd worden in de cao.

Tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen Metalektro ging het in de kern om een eerlijke verdeling en de positie van werknemers. In deze tijd hebben werknemers recht op een eerlijk deel van de winst en dient een werknemer meer zeggenschap te hebben. Dat hebben wij dankzij jullie acties bereikt!

96% stemt voor

De afgelopen weken hebben er verschillende ledenraadplegingen plaatsgevonden en konden mensen zich verdiepen in het principeakkoord. Een zeer grote meerderheid, namelijk 96% van de CNV-stemmers, is vóór het akkoord.

Investeren in werknemers

Het cao-proces heeft net zoals bij de vorige cao-onderhandelingen erg lang geduurd. Het was een moeizaam traject, waarbij het een hele tijd heeft geduurd voordat wij de FME (jouw werkgeversvertegenwoordiger) konden overtuigen van het feit dat het doel van de cao is: de arbeidsvoorwaarden van werknemers zo goed mogelijk te regelen. Hiermee creëer je arbeidsrust en voorkom je oneerlijke concurrentie.

In slechte tijden zijn werknemers bereid om mee te denken en wanneer betere tijden aanbreken dient een werknemer te kunnen meeprofiteren. Men heeft ingezien dat zonder jullie harde werken, er binnen de bedrijven ook geen succes en winsten worden bereikt! Waarderen van vakmensen moet volgens ons centraal staan.

Dankzij jullie acties ligt er een cao!

Dankzij de druk van de duizenden stakers en actievoerders die trots zijn op hun sector en werk, is deze cao bereikt. Als je met elkaar ergens voor staat, kun je iets bereiken. Geloof, vertrouwen en daadkracht is wat de mensen lieten zien. En dankzij jullie ligt er nu een cao waar zowel de werknemers als de gehele sector bij gebaat zijn.

Wij willen iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd enorm bedanken!

Hoe gaan we verder?

De komende tijd wordt er gewerkt aan de definitieve cao-teksten en worden er nieuwe werkgroepen gestart. De spelregels voor het Generatiepact worden bijvoorbeeld de komende tijd verder uitgewerkt. Dit kan nog wel enige weken duren. Zodra dit rond is, kan er gebruik gemaakt worden van het Generatiepact. Wij zullen jullie over deze voortgang, maar ook over de voortgang van de andere werkgroepen tussentijds informeren.

Ook over de overige afspraken, denk aan de cao-verhogingen en de afspraken over de vakbondscontributie, horen jullie te zijner tijd meer van ons.

Samen staan we sterk, voor jouw arbeidsvoorwaarden!