Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Einde aan 8 maanden stakingen: Resultaat cao Metalektro!

* Bijgewerkt op 14 februari 2019

Wij hebben er samen keihard voor gewerkt, gevochten en het is gelukt! Na vele maanden praten en staken ligt er eindelijk een cao-resultaat voor een nieuwe cao in de Metalektro waarin de werknemersbelangen centraal staan. Het woord is nu aan de leden om het cao-resultaat goed te keuren.

Cao-resultaat dankzij stakers!

Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen. Door het akkoord komt er voorlopig een einde aan de stakingen die al zo’n acht maanden continu worden gehouden bij vele bedrijven in het hele land.

De stakingen worden vanaf zaterdag 2 februari opgeschort, totdat de vakbondsleden over de afspraken hebben gestemd.

Wij zijn tevreden over de gemaakte afspraken. Wij wilden een goede, toekomstbestendige cao die goed is voor jong en oud. Een cao die het werken in deze sector aantrekkelijker maakt. Dat is gelukt!  

Wat staat er in het principe-akkoord?

 • Looptijd: De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 (30 maanden).
 • Loonsverhoging: De lonen gaan in drie stappen omhoog. Een keer met een percentage (3,5% op 1-2-2019) en twee keer met een vast bedrag (58 euro bruto op 1-8-2019 en 116 euro bruto op 1-1-2020). Hierdoor gaan werknemers in de lagere salarisschalen en jongeren er extra op vooruit. Deze afgesproken loonsverhogingen zijn zeker; werkgevers kunnen er niet zomaar van afwijken. Ook gelden de verhogingen voor uitzendkrachten.
 • Vaste banen: Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao minimaal 3.000 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.
 • Generatiepact: Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken, gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Want de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst.
  Er zijn twee varianten afgesproken: 80-90-100% (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). Voor deze variant geldt dat werknemers in regelmatige ploegendienst vanaf 60 jaar recht hebben op deelname. Werknemers die niet in regelmatige ploegendienst werkzaam zijn, hebben vanaf 62 jaar recht op deelname. 70-85-100% (70% werken, 85% loon, 100% pensioenopbouw). Deze variant geldt voor werknemers vanaf 62 jaar onder de voorwaarde dat de werkgever instemt met de deelname (dubbele vrijwilligheid). Voor medewerkers met een jaarsalaris boven 70.000,00 euro geldt dat zij vanaf 63 jaar kunnen deelnemen op basis van dubbele vrijwilligheid. Voor beide varianten geldt: als je gebruik maakt van het generatiepact, krijg je nog de helft van het aantal seniorendagen.
 • Duurzame inzetbaarheid: Werknemers krijgen recht op 1 betaalde dag per jaar om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken (scholing, ontwikkeling en gezondheid).
 • Werken in ploegen, nachtdiensten en in consignatie: Minder belastende alternatieven en hulpmiddelen worden in de bedrijven in gebruik genomen.
 • VEP-premie: De VEP-premie zal betrokken worden bij de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling (die moet gaan gelden vanaf 1 januari 2020). Er zal geen vredesplicht gelden voor de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling.
 • Vakbondscontributie: In 2019 en 2020 hebben vakbondsleden het recht om de vakbondscontributie fiscaal te verrekenen via de werkkostenregeling. Werknemers die op 1 januari 2019 lid zijn van één van de vakbonden krijgen de vakbondscontributie over 2019 vergoed via de werkgever.
 • Opleiden en ontwikkelen: Meerdere afspraken, onder andere het voortzetten van de projecten ontwikkelvouchers, loopbaancoaches/DI consulenten, persoonlijk opleidingsbudget, 5 x beter/verbetercoaches.

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord. Er zijn meer afspraken gemaakt. Hierover informeren wij je zo gauw mogelijk.

Vakbondsleden stemmen over cao

Het woord is nu aan de leden. Ben je lid van CNV Vakmensen? Dan mag je de komende tijd stemmen over dit akkoord. Ben je nog geen lid, maar wil je wel een geldige stem uitbrengen?

Meld je nu aan!

Alleen met de dappere inzet en steun van jou en je collega’s hebben wij dit resultaat kunnen behalen! Door de acties moesten werkgevers wel naar ons luisteren. Opnieuw is gebleken: met veel leden sta je sterk!

Hartelijke groet, mede namens de delegaties van FNV Metaal, vakbond De Unie en de VHP2.

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Loes Bezemer-Videler
Piet Verburg
Henk van der Weide

 • Zeer tevreden met het resultaat !

  Nou nog de uitvoering.

  18 mrt nog “even” de Aow & pensioen gerechtigde leeftijd proberen bij te laten stellen naar << 66..

  grt

  Vanuit Tb

 • Mager resultaat met vage afspraken, en een gedeeltelijke sigaar uit eigen doos, zeker gezien de huidige economische vooruitgang.

  "Seniorendagen zijn destijds ingevoerd met gebruikmaking van loonruimte, dus door de werknemer betaald"

  V.w.b. het generatiepact {70-85-100-regeling} De instemming van werkgever in deze regeling zal vaak het struikelblok gaan worden die willekeur in de hand gaat werken, ook zal de regeling deels uit eigen zak betaald moeten worden: helft seniorendagen inleveren, 15% loon inleveren en vermindering vakantiedagen, 70% werken betekend immers vakantiedagen vakantietoeslag, 13e maand en ploegentoeslag naar rato gewerkte diensten, dus gebaseerd op 70% weken.

  Werken in ploegen, nachtdiensten en in consignatie: Minder belastende alternatieven en hulpmiddelen worden in de bedrijven in gebruik genomen.

  Over welke alternatieven en hulpmiddelen hebben we het dan? en in wat voor tijdsbestek worden die gerealiseerd?

  En waar zie ik iets terug van de reparatie v/d verkorte WW-uitkering?

  Zeker voor de oudere werknemer in een tijd van verlengde arbeidsdeelname onvoldoende om het pensioen op gezonde wijze te bereiken, en....ouder worden krijgen we allemaal mee te maken.

 • Beste mede vakbondsleden,

  Is het in deze tijd niet gerechtvaardigd dat er een plus in zit, inplaats van enkel en alleen een herstel?

  Alle bangmakerij zoals; maar anders prijzen we ons uit de markt, slaat kant nog wal!! Zolang een land/producent producten blijft maken die overal in de wereld worden gewaardeerd hoeft niemand bang te zijn dat de loon van de werknemers zal stijgen met enkelen procenten.

  Dit is slecht één component van een product!!!

  De looptijd van de nieuwe CAO is naar mij mening te lang, einde 2020 is een kado in hoogconjunctuur voor de werkgevers i.p.v. van een herstel en verbetering voor werknemers.

  Ik denk dat Febuari 2020 ver zat is in de tijd gezien de huidige financiële situatie.

  Uiteindelijk zal de interne markt de groei moeten overnemen en dat zal enkel en alleen gebeuren als werknemers en dus de consumenten zich financieel veilig voelen.

  Trots op de inzet van alle betrokkenen!!

  Mvg SR