Stel je vraag over werk en inkomen

Time out voor werkgevers bij 3e cao ronde Meubel

Afgelopen woensdag hebben vakbonden en werkgevers voor de 3e keer onderhandeld over een cao in de Meubelindustrie. Vanwege de grote verschillen tussen de vraag van vakbonden en het aanbod van werkgevers, hebben werkgevers verzocht om een time-out. In deze blog lees je hierover meer.

Time out

In de derde onderhandelingsronde probeerden werkgevers en vakbonden nader tot elkaar te komen. Alleen zit er een grote afstand tussen de vraag van vakbonden en het aanbod van werkgevers. In de onderhandelingen probeerden vakbonden deze verschillen te overbruggen. Helaas, vonden werkgevers deze poging onvoldoende. Zij zien nog steeds een groot verschil en hebben gevraagd om een time-out.

Pensioen

Tijdens de onderhandelingen spraken vakbonden en werkgevers ook over de situatie van de pensioenen. Door de huidige rentestand staan de pensioenen onder druk. Ondanks de toezeggingen moesten sociale partners een beslissing maken over de premie. Zonder actie en beslissingen van vakbonden zou het bestuur genoodzaakt zijn de opbouw van het pensioen te verlagen. Werknemers zouden dan minder pensioen opbouwen.

Uiteindelijk hebben vakbonden en werkgevers besloten de premie iets te verhogen om de opbouw van de pensioenen veilig te stellen. Voor werknemers in de meubel betekent dit dat er in 2020 0,25% van het nettoloon extra aan pensioen moet worden betaald. Vanzelfsprekend houdt CNV Vakmensen hier rekening mee met de wensen voor een loonstijging!

Hoe nu verder?

Na de time out, verwacht ik begin volgend jaar een bericht van werkgevers over de onderhandelingen. Vanzelfsprekend houd ik jullie hiervan op de hoogte.

Dan rest mij nog jullie een fijne feestdagen te wensen en het allerbeste voor 2020.

Wat vind jij van deze time out? Of heb je een andere mening? Laat je dan hieronder horen.