Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Reorganisatie op mijn werk. Wat nu?

Een reorganisatie op je werk zorgt voor veranderingen. Dat kan even schrikken zijn. Want wat kan zo'n reorganisatie voor jou betekenen? Welke rechten heb je? Waar moet je allemaal op letten? En wat is een sociaal plan? 

Wat is een reorganisatie?

Heeft jouw werkgever problemen? Is er bijvoorbeeld niet genoeg werk? Of zijn er geldproblemen? En moet er daardoor wat veranderen in jouw bedrijf? Dan kan je baas gaan reorganiseren. Dat betekent dat er banen kunnen verdwijnen of veranderen. Er kunnen ook hele nieuwe functies komen. Of misschien heb je voor een tijdje minder werk.

Wat betekent een reorganisatie voor mij? 

Heb je gehoord dat er een reorganisatie komt? Dat kan voor onzekerheid zorgen. Je moet misschien een tijd wachten voordat je weet wat er met jou en je baan gebeurt. Er gaat iets veranderen. Maar wat? Een reorganisatie kan verschillende gevolgen voor je hebben. Bijvoorbeeld:

 • Je arbeidsvoorwaarden veranderen. Je krijgt bijvoorbeeld minder salaris.
 • Je gaat minder uren werken.
 • Je wordt overgeplaatst. Je werkzaamheden blijven hetzelfde, maar je doet je werk op een andere plek.
 • Je werkzaamheden veranderen.
 • Je krijgt een nieuwe functie. Soms moet je opnieuw solliciteren.
 • Je wordt ontslagen.

Wat mag ik van mijn baas verwachten? 

Gaat je baas reorganiseren? Dan maakt hij een reorganisatieplan. Je werkgever moet op zoek naar een oplossing met zo min mogelijk gevolgen voor jou en je collega’s. Hij doet zijn best om ontslag zo veel mogelijk te voorkomen.      

Overleg en advies ondernemingsraad 

Is er een ondernemingsraad (OR)? En heeft de reorganisatie van je baas gevolgen voor de werknemers? Dan moet jouw baas zijn reorganisatieplannen met de OR bespreken. De raad kijkt of de reorganisatie noodzakelijk is en geeft advies. Werk je in een klein bedrijf? En verliest 25% van de werknemers hun baan? Dan moet je baas de personeelsvertegenwoordiging om raad vragen.

Overleg met vakbond en UWV 

Worden er meer dan 20 werknemers ontslagen? Dit heet een collectief ontslag. Je baas vraagt dit ontslag aan bij het UWV. Bij een collectief ontslag moet hij ook met de vakbonden praten. Je baas legt de vakbonden uit waarom dit ontslag noodzakelijk is. Zijn ze het daar niet mee eens? Dan doet het UWV onderzoek.

Regels bij ontslag 

Je baas mag je niet zomaar ontslaan. Hij moet zijn best doen om je aan het werk te houden. Hij moet bijvoorbeeld:

 • uitzoeken of er een andere functie voor je is;
 • op gaan zoek gaan naar werk op een andere plek binnen de organisatie;
 • zorgen voor begeleiding tijdens het zoeken naar een baan bij een andere werkgever.

Moet je baas toch mensen ontslaan? Dan moet hij zich houden aan de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel. Werknemers met functies die op elkaar lijken worden in 5 leeftijdsgroepen verdeeld. Ben jij in jouw groep de laatste die werd aangenomen? Dan ben je de eerste die ontslagen wordt.

Wat staat er in een sociaal plan?

Wat er precies in een sociaal plan staat, ligt niet vast. Vaak staan er afspraken in over wat er bij ontslag gebeurt en wat er bij een reorganisatie voor werknemers geregeld wordt. Bijvoorbeeld:

 • hoe het ontslag bepaald wordt;
 • hoe overplaatsing wordt geregeld;
 • wat voor begeleiding je krijgt bij het zoeken naar nieuw werk;
 • of je recht hebt op een ontslagvergoeding;
 • of je onder werktijd naar ander werk mag zoeken.

Je baas moet zich altijd aan de wettelijke afspraken over ontslag houden.

Wanneer moet mijn baas een sociaal plan schrijven? 

Een sociaal plan is niet verplicht. Je baas kiest of hij aan het begin van de reorganisatie een sociaal plan schrijft. Dit doet hij alleen of samen met de vakbond of ondernemingsraad. Heeft je baas het plan geschreven? Dan moet je baas zich aan het plan houden.

Staan er in jouw cao afspraken over een sociaal plan? En moet je baas de vakbonden daarbij betrekken? Dan is je baas verplicht om het sociaal plan samen met de vakbonden te maken.

Wanneer geldt een sociaal plan voor mij?

Hebben de vakbonden het sociaal plan ondertekend? Dan is het vaak een bindend plan. Het geldt voor jou en al je collega’s. Heeft je baas het plan zelf gemaakt? Zonder overleg met de werknemers? Dan ben je niet gebonden aan de afspraken in het plan. Heeft de ondernemingsraad ondertekend? Ook dan hoeft het plan niet bindend te zijn.

Ben je het ergens niet mee eens? Je kunt bezwaar maken. Let op: de rechter bepaalt uiteindelijk wanneer een plan wel of niet bindend is. 

Waar kan ik op letten bij een reorganisatie? 

 

Gaat je baas reorganiseren? Hier kun je op letten:
• Lees je cao en arbeidsvoorwaarden nog een keer goed door. Daarin staan jouw rechten en plichten. 

• Bewaar alle brieven, mails en andere informatie die je krijgt.

• Maak je een afspraak? Zet alles op papier.

• Is er een afspraak over een sociaal plan? Let op of je baas zich aan de afspraken houdt.

• Onderteken nooit zomaar iets. Lees papieren goed door of laat ze controleren door een jurist of de vakbond.

 

Moet ik instemmen met ontslag? 

Vraagt je baas om in te stemmen met ontslag? Teken een ontslagovereenkomst niet zomaar. Lees de overeenkomst goed door. Je baas moet zich aan de wettelijke regels en voorwaarden van ontslag houden. Is er een sociaal plan? Ook daar moet je baas zich aan houden. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Daar kun je juristen om hulp vragen. Zij kennen jouw rechten en kunnen de overeenkomst voor je doornemen.   

Twijfel je? Of ben je het niet eens met je ontslag of de voorwaarden? Maak per brief bezwaar bij je baas. Je kunt met je baas onderhandelen over de voorwaarden. Komen jullie er niet uit? Maak dan binnen twee maanden bezwaar bij de kantonrechter.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.