Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onder welke cao val ik?

De cao. Je hebt er vast weleens van gehoord. Maar weet je ook onder welke cao jij valt? En wanneer je baas zich niet aan een cao hoeft te houden? Lees meer over de cao en hoe je ontdekt welke cao voor jou geldt.

Wat is een cao? 

Cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke afspraak tussen werkgevers en werknemers. Die afspraak is collectief: het is een afspraak die voor en door een groep mensen samen is gemaakt.

In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Over het loon, vakantiedagen, pensioen en werktijden bijvoorbeeld. Deze afspraak wordt gemaakt door:

  • 1 of meer werkgevers;
  • 1 of meer werkgeversorganisaties;
  • 1 of meer werknemersorganisaties, zoals een vakbond.

Bedrijfstak-cao 

Een bedrijfstak-cao is een collectieve overeenkomst voor werkgevers en werknemers van bedrijven in dezelfde sector. Bijvoorbeeld:

Ondernemings-cao 

Een ondernemings-cao is een collectieve overeenkomst voor de werkgever en werknemers binnen een bedrijf. Bijvoorbeeld:

Meer cao’s vinden? Bekijk een overzicht van de cao's per sector →

Heeft iedereen een cao?

Nee. Niet iedereen valt onder een cao. Een cao is niet altijd verplicht. Wanneer je werkgever zich wel aan een cao moet houden? In deze gevallen:  

  • Je werkgever heeft een bedrijf met een ondernemings-cao.  
  • Je werkgever is lid van een werkgeversorganisatie met een bedrijfstak-cao.
  • Je werkt in een sector met een bedrijfstak-cao met een Algemeen Verbindendverklaring (AVV). In dat geval geldt de cao voor iedereen in de sector. Ook als je werkgever geen lid is van een werkgeversorganisatie en jij geen lid bent van de werknemersorganisatie.

Onder welke cao val ik? 

Weet je niet of je onder een cao valt? En welke cao dit dan is? Zo kun je er achter komen:

Bekijk je contract 

Kijk eerst eens in je contract. Daar hoort in te staan of je onder een cao valt en welke cao dit is. Weet je de naam van je cao? Dan kun je zelf op zoek. Je kunt ook je baas vragen of hij je de cao kan laten zien. 

Weet je onder welke cao je valt? Vind je cao in het overzicht per sector →

Vraag het aan je baas 

Staat er niets in je contract en twijfel je of je een cao hebt? Vraag dan je baas of je onder een cao valt. Hij zou dit moeten weten. Als het goed is kan hij je de cao ook laten zien en lezen.   

Vraag het aan de vakbond 

Staat er niets in je contract en heeft je baas ook geen antwoord? En vind je ook niks in het overzicht van cao's per sector? Of de cao-zoeker? Een vakbond kan helpen. Neem contact op met een van onze specialisten.

Welke cao heb ik als uitzendkracht? 

Ben je uitzendkracht? Dan val je onder de cao voor uitzendkrachten: de ABU-cao of de NBBU-cao. Ook als het bedrijf waar je werkzaamheden doet een eigen cao heeft.

Ik heb geen cao. Wat nu? 

Geldt er voor jou en je werk geen cao? Dan maak je samen met je werkgever afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, pensioen, verlof en vakantiedagen. In de wet staan minimumregels voor een aantal arbeidsvoorwaarden. Je hebt bijvoorbeeld recht op:

  • een minimumloon
  • een minimaal aantal vakantiedagen

Je baas mag wel meer loon of meer vakantiedagen geven, maar nooit minder. Ook moet hij zich aan de wettelijke regels over werktijden, opzegtermijn en verlof houden.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.