Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Oproepkracht met nulurencontract? Dit zijn je rechten

Een nulurencontract kan best ingewikkeld zijn. Moet je altijd werken als je baas je oproept? En krijg je bij een nulurencontract doorbetaald bij ziekte? Dit zijn je rechten.   

Wat is een nulurencontract?

Je hebt een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder een vast aantal uren. Je baas roept je op als hij werk voor je heeft. Heb je een goede en geldige reden waarom je niet kunt werken? Ben je bijvoorbeeld ziek? Dan mag je een oproep weigeren. 

Deze plichten heeft je baas bij een nulurencontract

  • Je baas moet je uiterlijk 1 dag van te voren laten weten of je moet werken op een ingeroosterde dag wel of niet. Dit moet hij voor het eind van de middag doen.
  • Je baas moet jou oproepen als hij werk heeft waar jij geschikt voor bent. Hij mag geen uitzendkracht inzetten.
  • Werk je minder dan 15 uur per week en heb je geen vaste werktijden? Dan moet je baas minimaal 3 uur uitbetalen als hij je oproept. Ook als je bijvoorbeeld maar 1 uur werkt.

Minimumloon

Je hebt recht op minimaal het minimumloon. Val je onder een cao? Dan krijg je het cao-loon. 

  • De eerste 6 maanden krijg je alleen loon uitbetaald voor de uren die je werkt.
  • Na 6 maanden moet je baas je betalen voor het gemiddelde aantal uren dat je in de laatste 3 maanden hebt gewerkt. Ook als hij je niet vraagt om dat aantal uren te werken. Let wel op: in sommige cao’s staan andere regels over deze loonbetalingsplicht.     

Lees hier meer over het minimumloon →

Doorbetaling loon bij ziekte 

Je baas betaalt minimaal 70% van je loon als je ziek bent op de dagen dat je bent ingeroosterd. Is dat bedrag lager dan het minimumloon? Dan krijg je het minimumloon uitbetaald. Je baas hoeft geen loon door te betalen op de dagen dat je niet bent ingeroosterd.  

In sommige cao’s staan andere afspraken over doorbetaling bij ziekte. Heb jij een cao? Controleer dan je cao om te zien welke afspraken er voor jou gelden.

Vakantiedagen en vakantiegeld 

Ook met een nulurencontract heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Vaak krijg je dit direct bij je loon uitbetaald. Het vakantiegeld is 8% van je brutoloon. Voor de vakantiedagen geldt: je hebt recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Die uren liggen bij een nulurencontract niet vast. Daarom bouw je bij veel werkgevers per gewerkt uur een bepaald percentage aan vakantie-uren op. 

Ontslagrecht en opzegtermijn 

Je baas mag je niet zomaar ontslaan en mag je werkzaamheden niet stoppen door je opeens niet meer op te roepen. Ook voor werknemers met een nulurencontract geldt een opzegtermijn en het ontslagrecht.

  • Een nulurencontract voor onbepaalde tijd moet worden opgezegd via de regels van het ontslagrecht.
  • Een tijdelijk nulurencontract stopt op de einddatum die in het contract staat. Heb je een tijdelijk contract voor langer dan 6 maanden? Dan moet je baas je een maand voor het eind van dat contract laten weten of het wel of niet wordt verlengd.

Proeftijd

Heb je een tijdelijk nulurencontract van 6 maanden? Dan mag er geen proeftijd in dat contract staan. In contracten van 6 maanden tot 2 jaar mag een proeftijd van 1 maand staan. Heb je een contract voor 2 jaar of langer? Dan mag er maximaal 2 maanden proeftijd instaan.  

Rechtsvermoeden: recht op vaste uren 

Roept je baas je meer dan 20 uur per maand op? Of roept hij je wekelijks op? En gebeurt dit minstens 3 maanden achter elkaar? Dan kun je recht hebben op een contract met een vast aantal uren. Namelijk het gemiddelde van de uren die je in die 3 maanden hebt gewerkt. Dit heet het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Je baas moet je dan voor dat aantal uur betalen, ook als je ze niet werkt. 

Je werkgever kan een rechtsvermoeden alleen weigeren als hij kan bewijzen dat het om een tijdelijke piek in de werkzaamheden ging. Als je bijvoorbeeld seizoenwerk hebt gedaan of iemand hebt vervangen die ziek is.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.


Heb jij een nulurencontract en twijfel je over je rechten? Reageer op dit blog of stel je vraag in jouw community op Je Achterban.