Stel je vraag over werk en inkomen

Over loon gesproken: Hobby of Werk?

Er is een spreekwoord, “Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”. Veel werknemers in de Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MVT) hebben van passie en hobby hun werk hebben gemaakt. Dat maakt het waard om het werk te doen wat je doet. Maar de vraag is ook welke loonbetaling en loonsverhoging daar bij past.

Waar gaat het om?

Dit jaar gaan we opnieuw onderhandelen met de Bovag over de cao MVT. We willen afspraken maken over salarisverhogingen. De Bovag mag graag het garagebedrijf vergelijken met de supermarkten. Zo ook de onderstaande vergelijking over de afgelopen periode:

Cao
Cao supermarkten (kleine en franchisers)
Cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven
Cao open teelten
Cao catering  
Cao Metaal en Techniek  
Cao Metalektro

 Loonkostenstijging per jaar
1,25%
1,50%
1,57%
1,66%
1,87%
1,91%

Bron: Bovag

Zoals je ziet blijft de Motorvoertuigen en Tweewieler achter bij de andere sectoren in de techniek. Dat komt doordat werknemers in de werkplaatsen te bescheiden zijn en het werk als hobby beschouwen. Daarbij komt dat werknemers vaak geen lid zijn van CNV Vakmensen of andere bond. En de Bovag speelt hier handig op in door het garagebedrijf te vergelijken met de supermarkt, als een soort autowinkel. In de andere technieksectoren zijn veel meer vakmensen lid van de bond en staat bovendien de vakkennis van de vakmensen meer centraal.

Weet dat de winst van het bedrijf niet wordt bepaald door de prachtige auto’s, maar de winst van het bedrijf wordt bepaald door de mensen. Of anders gezegd “je hebt als werkgever goud in handen met je vakmensen maar je betaalt koper”.