Stel je vraag over werk en inkomen

RVU-regeling Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven is een feit

Eind vorig jaar spraken cao-partijen af dat er een regeling moest komen waarbij medewerkers, maximaal 3 jaar voorafgaand aan AOW, vervroegd kunnen stoppen met werken. Deze regeling is nu een feit. Alle informatie over deze regeling is te vinden op www.mvtrvu.nl.

Hoe zit het ook al weer

Bij de totstandkoming van het nieuwe pensioenakkoord is ook aangegeven dat er een overgangsregeling kon komen voor mensen die dicht tegen de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.
Wel met de afspraak dat deze regeling tijdelijk is.

De zogenaamde RVU-regeling

Medewerkers kunnen dan maximaal 3 jaar voorafgaand aan de AOW stoppen met werken en ontvangen een maandelijkse of jaarlijkse uitkering die gebaseerd is op de AOW. Je gaat dan wel uit dienst bij de werkgever.

Waarom duurde het een paar maanden voor het geregeld was

Cao-partijen wilden heel graag deze regeling ook voor de MvT, maar wilde ook de garantie dat medewerkers, eenmaal uit dienst, zich geen zorgen hoeven maken dat ze niet meer betaald zouden worden. Bijvoorbeeld omdat de werkgever waar ze in dienst waren failliet zou gaan en dus niet meer zou kunnen betalen.

Er moest een aparte stichting met fonds komen en dat vergt altijd meer tijd. Er zijn regels waar men zich aan moet houden en alles wordt extra gecontroleerd.

Partijen wilden dat 1 juli de eerste medewerkers van de regeling gebruik konden maken. Dat betekende dat 1 april alles rond moest zijn. Het duurt 3 maanden vanaf het moment dat een medewerker de aanvraag doet tot het moment dat hij of zij uit dienst gaat. Deze periode heeft niet alleen te maken met het feit dat de aanvraag goedgekeurd moet worden, maar dat de medewerker ook nog het dienstverband moet opzeggen bij de werkgever.

1 april bleek te snel maar in de laatste week van april kwam er eindelijk groen licht voor de regeling en kon deze 1 mei van start gaan.
De eerste medewerkers hebben zich inmiddels ook aangemeld.

Hoe kun je je aanmelden

Alle medewerkers die in aanmerking komen voor de regeling hebben een brief ontvangen van Stichting RVU. Hierin is alles uitgelegd. Verder geeft de website www.mvtrvu.nl antwoord op veel vragen. Ook kun je hier een berekening laten maken.

Vragen?

Zijn er nog vragen die niet op de website beantwoord worden dan kun je die altijd hieronder stellen. We reageren zo snel mogelijk.