Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao onderhandelingen NN opgeschort! Deel dit bericht met jouw collega's!

Dinsdag 21 september hebben we de werkgeversdelegatie laten weten dat we het cao-overleg opschorten. We zijn exact één jaar bezig met de nieuwe cao, die vorige liep 1 januari af en er is geen zicht op een reëel perspectief.

Verkenningen van een éénjarige cao als ook van een meerjarige cao waarbij we het Sociaal Plan (SP) en het pensioen betrekken...Het heeft de werknemersdelegatie niet gebracht waar we naar toe willen. En dat is een cao met een loonsverhoging zoals bij de concullega’s wel is afgesproken (voor 2021 meestal 2.25%) én tevens een SP zoals we dat altijd hebben gekend bij NN en dat in de praktijk erg goed functioneert. Over ons pensioen, een premieafspraak, wordt op dit moment gesproken voor na dit jaar, en die gesprekken zijn niet opgeschort. Daarover berichten we een volgende keer.

NN zet in op kostenbeheersing en legt de nadruk op de krimp in de organisatie en daarmee de toekomstbestendigheid van de business. Door te schuiven tussen pensioen, SP en cao kan er ruimte ontstaan door elders te verminderen. Ook vindt NN dat haar kostenniveau te hoog is en dat dit vooral bepaald wordt door de loonkosten.

De werknemersdelegatie heeft de conclusie getrokken dat we er, uitgaande van de cao wijzigingsvoorstellen die we hebben gedaan en tevens op basis van de gehouden enquete onder het personeel begin dit jaar, onderhandelend niet uitkomen. Die enquête bevestigde dat de achterban nog steeds achter de voorstellen staat en zowel een loonsverhoging wil als ook het huidige SP zeer belangrijk vindt.

In de vergadering van afgelopen vrijdag hebben de aanwezige leden een oproep gedaan om dit bericht vooral ook te delen met de collega’s. Het is ernst als we een goede cao en SP willen. Nu is het moment om je uit te spreken. Nog even de loonontwikkeling van de concullega’s op een rijtje:

Aegon 2021 en 2022 een loonsverhoging en premieverlaging pensioen ter waarde van 2% per jaar
A.S.R. 2021 en 2022 een loonsverhoging van 2.25% per jaar
cao Verzekeringsbedrijf, 2021 een loonsverhoging van 2.25%
Athora 2021, 2022 en 2023 een loonsverhoging van 2.25% per jaar

HET WOORD IS AAN DE LEDEN

De onderhandelingsdelegatie wil de opschorting van het overleg gebruiken om in gesprek met de leden te gaan over hoe nu verder. Nu we er onderhandelend niet uitkomen, moeten we ons de vraag stellen of we bereid zijn de onderhandelingsinzet te ondersteunen door druk te zetten op NN. Bijvoorbeeld door onze onvrede te uiten in het werkoverleg. Of zijn we bereid om onze onderhandelingsinzet aan te passen aan de eisen van NN? Dit zijn wel meteen de twee uitersten aan mogelijkheden.

Ledenvergaderingen

De komende periode organiseren we gezamenlijke ledenvergaderingen met CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Bezoeken jullie die alsjeblieft allemaal, het is erg belangrijk dat alle leden ( en ook niet-leden) zich uitspreken.

Dinsdag 28 September 19-20u 
Maandag 4 October 16-17u
Woensdag 6 October 12-13u 

Maand van de Vakbond

Nog maar een paar dagen loopt bij NN de campagne 'de maand van de vakbond'. Via de link www.cnvvakmensen.nl/gratis kunnen collega’s lid worden waarbij NN het eerste contributiejaar betaalt. Help je ook mee CNV Vakmensen uit te bouwen bij NN, zeker nu het zo hard nodig is. Alvast bedankt!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem gerust contact met mij op of deel het in een reactie hieronder.