Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Update cao onderhandelingen NN

Gisteren hebben we weer overleg gevoerd met jouw werkgever over een nieuwe cao. Graag informeer ik jou over de voortgang. De vorige onderhandelingsronde hebben vakorganisaties en Nationale-Nederlanden inhoudelijk gesproken over de verschillende voorstellen die op tafel liggen en zijn waar mogelijk issues geïdentificeerd waar we het (gedeeltelijk) over eens waren en issues waarbij partijen nog ver uit elkaar liggen. Bij dat laatste hebben we nader gekeken of ook hiervoor (creatieve) oplossingsrichtingen bestaan waar partijen over door kunnen praten.

De cao loonsverhoging is zo'n onderwerp waar vakbonden en werkgevers echt anders over denken. Het vinden van alternatieven en/of creatieve oplossingsrichtingen blijft dan ook erg lastig.
Daarnaast is er wel aan beide kanten de wens om de beloningsverschillen, die er bij NN bestaan, te verkleinen en te onderzoeken in hoeverre medewerkers sneller hun schaal kunnen doorlopen. Hierover zullen we de komende tijd in het cao overleg verder praten.

Sociaal plan

Ook het sociaal plan is een zeer gevoelig onderwerp waarover de standpunten erg ver uit elkaar liggen. Het is niet gemakkelijk om haalbare (creatieve) oplossingen te bedenken die partijen dichter tot elkaar brengen. Overigens gaat het ons niet alleen om het op niveau houden van de ontslagvergoeding, maar zetten wij bijvoorbeeld ook in op een optimalisering van de interne arbeidsmarkt waardoor meer medewerkers voor NN behouden kunnen blijven.

Werkgroep

Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de pensioenregeling toekomstbestendig te vernieuwen hebben we samen een werkgroep ingesteld, met hierin afvaardigingen van zowel NN als vakorganisaties. De werkgroep gaat op korte termijn aan de slag en zal op regelmatige basis bij elkaar komen.

Partijen blijven in gesprek en zoeken naar mogelijkheden om tot een resultaat te komen. Maar gemakkelijk zal dit niet gaan. Of zoals ik al in een eerdere nieuwsbrief schreef...'Er zal nog heel wat water door de rijn moeten stromen'...

Voordat voor velen de zomervakantie aanbreekt komen NN en vakorganisaties in juli nog één keer bij elkaar. Ondertussen gaat de pensioenwerkgroep de komende periode aan het werk. Partijen staan dus niet stil, maar het hele cao traject kost tijd, mede vanwege de complexiteit van de onderwerpen en de verschillen in opvattingen.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben na aanleiding van deze nieuwsbrief of als je iets anders wilt delen over jouw arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden bij jou op de afdeling of vanuit de Nationale-Nederlanden organisatie, deel het met ons hieronder. We reageren zo snel mogelijk.