Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Leden CNV niet akkoord met resultaat

Een meerderheid van de CNV-leden bij NN heeft tegen het resultaat over de cao gestemd. Hoewel de meerderheid van de CNV-leden bij Delta Lloyd voorstemde, is er toch geen cao. Bij de andere vakorganisaties was het beeld hetzelfde.

Waarom is er tegen gestemd?

Redenen om tegen te stemmen zijn onder andere gebleken: de nieuwe functie-indeling, het niet meer hebben van perspectief in de salarisschalen en de manier waarop met bovenschaligheid wordt omgegaan. Leden vinden het niet terecht dat de persoonlijke toeslag steeds wordt opgegeten door de collectieve loonsverhogingen. Ook het feit dat het nabestaandenpensioen op risicobasis is, lijkt een reden.Velen willen ook niet dat de VIC wordt opgeheven en dat daar een toeslag met een waarde van 70% tegenover staat.

Tenslotte vonden leden de loonsverhoging in het 2e jaar te laag en te laat in het jaar. Ook bij de Delta Lloyd-tegenstemmers kwamen dezelfde onderwerpen aan de orde.

Geen nieuwe cao, wat nu?

Zoals eerder was aangegeven is er géén cao in geval de leden bij één van de bedrijven tegen zouden stemmen.

Er is dus nu geen cao. Wij hebben NN laten weten dat er geen sprake kan zijn van een cao. NN geeft aan met CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties in gesprek te willen gaan om te analyseren wat de achtergrond van de tegenstemmen zijn. Op basis daarvan wil NN kijken of onderhandelen kansrijk is.

Vanzelfsprekend houden we jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Zolang er geen nieuwe afspraak ligt, blijven de huidige regelingen gelden.