Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Nieuw principeakkoord cao, pensioenregeling en SP

Nadat het resultaat dat we in december 2018 publiceerden werd afgewezen, zijn we weer met NN om tafel gaan zitten om de afspraken te verbeteren. Zoals je in deze blog kon lezen moest de focus komen te liggen op:

 • collectieve loonsverhoging
 • individuele loonsverhoging
 • verminderen bovenschaligheid
 • VIC
 • looptijd cao

Ook kwamen er reacties binnen over de pensioenregeling. Daar hebben wij, op de ingangsdatum na, niets meer aan kunnen veranderen.

Positief stemadvies

Dankzij de verbeteringen ten opzichte van het resultaat in december, leggen wij het principeakkoord positief aan jou voor. Nadat er bijeenkomsten zijn geweest, kun je hier op Je Achterban je stem uitbrengen. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we uit wat we hebben afgesproken.

Principe akkoord cao in hoofdlijnen

 • Looptijd van 2 jaar
 • 3% loonsverhoging per 1-10-2019
 • 3% loonsverhoging per 1-7-2020 (in plaats van 2%)
 • Eenmalige uitkering van 1,5% voor Delta Lloyd (DL) medewerkers per 1-7-2019
 • Dezelfde eenmalige uitkering voor Nationale Nederlanden (NN) medewerkers zo snel mogelijk nadat de leden akkoord zijn gegaan.
 • Salarisschalen verhoogd met 5%
 • Toeslag bovenschaligen blijft.
  Bij de collectieve loonsverhoging wordt de toeslag daarmee verlaagd totdat je bent ingelopen. Omdat de salarisschalen nu verhoogd zijn en er loonsverhogingen van 3% zijn afgesproken, zal je sneller weer op het maximum van je schaal zitten. Omdat zowel je salarisperspectief verbeterd is als dat de bovenschaligheid minder wordt, vindt CNV Vakmensen dit een goede afspraak.
 • VIC regeling NN en variabele beloningsregeling van managers bij DL komen te vervallen.
  Er komt hiervoor in de plaats een PT harmonisatie, die geïndexeerd wordt, dat wil zeggen dat deze meestijgt met de collectieve loonsverhogingen in de cao. Voor de VIC geldt dat zij voor iedere VIC-euro er 0,75 eurocent vaste toeslag wordt uitbetaald gebaseerd op de C=1 en de I over het gemiddelde van 2016, 2017 en 2018. Voor de managers geldt 0,75 eurocent geïndexeerde toeslag tegenover iedere euro variabel berekend over gemiddelde van de jaren 2016, 2017 en 2018.

 • Geen jaarlijks beoordelingsgesprek, maar gesprekken over je prestaties en ontwikkeling door het jaar heen. 2,5% salarisverhoging als je voldoet, of een andere passende verhoging. Wij willen liever een vaste verhoging afspreken, maar nu moet in je werkgever het in ieder geval goed beargumenteren wanneer er voor een lager of hoger percentage gekozen wordt.
 • Persoonlijk Keuzebudget vervalt
 • Vakantiegeld en 13e maand per maand uitbetaald met salaris
 • Bovenwettelijke verlofuren (3,14% bij NN) worden, zoals bij DL, als verlof toegekend.
 • NN-er en DL-ers krijgen levensloopbijdrage van 4,07% in de vorm van geïndexeerde harmonisatie PT

Pensioen afspraak voor 3 jaar

Het blijft een CDC-regeling die in 2019 door huidige pensioenfondsen wordt uitgevoerd. Vanaf 2019 betalen jij en je werkgever 30% premie.

 • NN-ers betalen 6% premie per 1-7-2019
 • DL-ers blijven 6% premie betalen

Het nabestaandenpensioen (NP) is vanaf 2019 op risicobasis (geldt niet voor wat je tot nu toe hebt opgebouwd). Als je uit dienst treedt wordt je ouderdomspensioen uitgeruild voor NP.

De afspraak is voor 3 jaar. In 2020 en 2021 geldt een opbouw van 1,875% en wordt de pensioenleeftijd 68. Er is dan één CDC pensioenfonds NN.

Inzetbaarheid: aan het werk blijven bij NN

Alle huidige instrumenten en budgetten blijven. Daarnaast komt het accent te liggen op de interne arbeidsmarkt. Voordat mensen van buiten worden aangekomen, wordt naar talenten binnen de organisatie gekeken. Er moet dus inzicht komen in welke talenten nodig zijn. Huidige medewerkers krijgen zo kansen om binnen NN aan het werk te blijven.

Wij roepen dit al jaren en wij horen dit ook van leden en andere medewerkers. We zijn dus heel blij met deze afspraak.

Sociaal plan

Met een paar uitzonderingen blijft in 2019 het Sociaal Plan DL en Sociaal Kader Reorganisatie NN van toepassing. Deze uitzonderingen zijn:

 • het Reorganisatiekader geldt voor alle reorganisaties
 • één regeling bij plaatsing in functieschaal lager (PTBS)
 • als je weg wilt kun je dit aangeven en een financiële vergoeding krijgen (max 325.000) als je een plan hebt en geen vacature achterlaat

Voor 2020 geldt voor iedereen het SKR NN, dat dan SP NN heet. Wanneer een adviesaanvraag vóór 1 januari 2020 wordt gedaan, maar ná deze datum wordt uitgevoerd, telt de datum van de indiening van de aanvraag.

Over het Sociaal Kader Sourcing zijn enkele nieuwe afspraken gemaakt. Omdat er voor de komende periode, tot eind 2021, nu duidelijkheid en rust is met betrekking tot het SP is dit voor ons een goede afspraak.

We houden je op de hoogte van de bijeenkomsten en laten je weten wanneer je kunt stemmen.

Wat vind je van de afspraken?