Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

NN-cao: we zijn er nog niet

Helaas is het niet gelukt om al een NN Cao en sociaal plan af te sluiten. We gaan binnenkort weer om tafel. Doel is dan om er uit te komen.

Totaalpakket over cao en sociaal plan is er nog niet

Er ligt nog geen totaalpakket dat wij aan jou als CNV Vakmensenlid kunnen voorleggen. Hoewel er op sommige onderwerpen zoals pensioen en partnerverlof afspraken zijn die wij kunnen verdedigen, is het van belang om naar het geheel te kijken. En dat is nog niet gelukt.

Lastige punten zijn de beloning en het sociaal plan vanaf 2020

Voor 2019 zal het Sociaal Plan Delta Lloyd en Sociaal Kader Reorganisatie NN zo weinig mogelijk veranderen. Wel zal het huidige reorganisatiekader, dat geldt voor de integratie, in 2019 voor alle reorganisaties gaan gelden.

Vanaf 2020 zal er 1 sociaal plan NN komen. Hoe dat eruit komt te zien is nog punt van onderhandeling. Welke salarisschalen zometeen gaan gelden, is ook nog niet duidelijk. Hier komen veel vragen van leden over. Niemand gaat er in euro’s op achteruit. Wel kan het maandelijks inkomen anders worden samengesteld, bijvoorbeeld uit salaris en een persoonlijke toeslag als je inkomen boven het schaalmaximum uitkomt.
Ook over de collectieve loonsverhoging, en wat te doen met de VIC (de variabele beloning bij NN), zijn wij het nog niet eens.

Zodra er duidelijkheid is hoor je van ons

Zodra er een totaalpakket is afgesproken, leggen wij dit aan onze leden voor. Vakbondsleden van Delta Lloyd en NN-leden stemmen apart. Voor vragen of opmerkingen kun je hieronder bij mij terecht.

 • Een op hoofdlijnen verkoopbaar resultaat, complimenten! De manier waarop het salarisgebouw op basis van NN loonbeleid aan het functiegebouw is gekoppeld heeft voor de club bovenschaligen vervelende consequenties, echter, het salarisbehoud en de langzame ingroei is een elegante oplossing voor deze club en voor vele DL medewerkers zonder meer voordelig.

  Wat mij wel verbaasd is dat de berekening beeindigings vergoeding op basis van laatst verdiende brutosalaris conform Delta Lloyd Sociaal Plan voor boventalligen na 1 mei 2019 exclusief de 3% CAO loonronde gaat worden berekend. Het had van minder kruideniersmentaliteit getuigd als DL medewerkers die als gevolg van integratie-reorganisaties uit 2018 en 2019 van de berekening op basis van het laatst verdiende bruto salaris gebruik hadden kunnen blijven maken. Algemeen doet de Overgangsrecht bepaling (op adviesaanvragen na 01-01-2019 zijn de nieuwe bepalingen ook tav het Delta Lloyd Sociaal Plan van toepassing) geweld aan de bepalingen in het DL Sociaal Plan (naast berekening beeindigingvergoeding ook de verhuiskosten regeling en de arbeidsvoorwaarden bij outsourcing).

  Het laten vervallen van Hoofdstuk 6 uit het Deltalloyd Sociaal Plan is een no go/showstopper voor mij.    

  De individuele salaris verhoging van 1 tot 5 procent is nmm onvoldoende met objectieve waarderingsfactoren voorzien. Hoe gaan prestatie en ontwikkeling objectief getoetst worden? Hetgeen daarover bij Thema Inzetbaarheid is beschreven is veel te vaag en in de toekomst geformuleerd. Te verwachten ontwikkelingen worden de komende jaren in kaart gebracht is een onverantwoord vage toetsnorm. Van de werkgever mag mee duidelijkheid vooraf over gewenste inzetbaarheid gevraagd worden, om willekeur (en teleurstellingen) te voorkomen.

  CDC pensioen met grondslag van 1,875% bij 68 jaar is mooi resultaat. Het vervallen van partnerpensioen is kwalijk. Communicatie over de ingrijpende consequenties hiervan schiet tekort. Vanuit de maatschappelijke tendens van steeds meer zelfstandig werkende (vrouwelijke) partners die zelf pensioen opbouwen is dit begrijpelijk, maar niet minder ingrijpend gezien de meestal in deeltijd werkende partner. Reparatie gewenst en in ieder geval meer communicatie.

  Goed dat juridisch onhoudbare en medwerkeronvriendelijke bepalingen (art 1.4 en 5.4)uit de DL CAO zijn geschrapt.