Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen hervat, wat wordt de inzet?

Tijdens het afgelopen overleg met jouw werkgever hebben we afspraken gemaakt en onze inzet voor het toekomstige overleg gedeeld met NN.

Afspraak correctieproces functiewaardering

Er is een correctieproces functiewaardering ingericht, dat in de 1e 2 weken van maart toegelicht wordt. We hebben er vertrouwen in dat hierdoor zaken opgelost worden, maar weten ook dat dit niet voor iedereen zal gelden. Het proces is in ieder geval zo ingericht dat ook wij invloed hebben op het proces.

Inzet vakorganisaties

Wat te doen bij bovenschaligheid, met VIC en loonsverhoging?

Bij bovenschaligheid hebben CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties gevraagd dat medewerkers een halve loonsverhoging en een halve PTBS krijgen. Ook het eventuele perspectiefverlies moet opgelost worden.

Voor VIC willen wij dat per persoon gekeken wordt wat er over de afgelopen 3 jaar aan VIC is uitgekeerd en daar 85% voor inbouwen in het salaris.

De loonsverhoging moet 2 x 3% zijn in juli 2019 en januari 2020. Ook de loonsverhoging bij goed presteren kan wat ons betreft variëren tussen de 3 en 5%. Vakorganisaties hebben aangegeven dat hier het accent op zal komen te liggen.

Pensioen, sociaal plan en overige zaken

Pensioen en een 3 jarig sociaal plan zijn door leden ook genoemd als onderwerpen om te bespreken. We hebben dit benoemd in onze inzet. Ook hebben wij aangegeven graag te willen praten over flankerend seniorenbeleid, een persoonlijk opleidingsbudget, de samenloop van consignatie en overwerk, de positie van arbeidsongeschikten, de omschrijving van de verschillende toeslagen, de werkgeversbijdrage en meedoen aan een werkconferentie over flexwerk.

NN vraagt om concretiseren van de inzet

NN heeft CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties gevraagd hun inzet te concretiseren. Wel heeft NN vast aangegeven zich te willen concentreren op de onderwerpen rondom loon en dat daarop maar beperkt ruimte is en dat de verschillende onderwerpen met elkaar samenhangen.

Vakorganisaties komen de volgende keer met een een concretere vakbondsinzet en dat daarover wordt onderhandeld. Wij hopen wel dat NN dan ook feitelijk stappen gaat zetten en niet middelen gaat verschuiven.

Hoe nu verder?

Eind maart en begin april praten we verder. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte. Voor vragen en opmerkingen kan je hieronder bij mij terecht.