Stel je vraag over werk en inkomen

Niet geslaagd voor je BOA examen OV, na twee herkansingen? Dit zijn je kansen/mogelijkheden!

Geschreven door Lubbert Schenk

In bijlage III artikel 1 CAO NS staat hierover opgenomen: bij een onvoldoende resultaat van een herexamen van de vervolgopleiding en/of FVG wordt de werknemer uit de functie ontheven en zal er naar een passende functie worden gezocht. Een HC of medewerker V&S kan nog tot het moment, dat zijn Boa-bevoegdheid afloopt, in functie blijven. De medewerker wordt pas ongeschikt voor de functie nadat de boa-bevoegdheid is verlopen. Op dat moment start ook het herplaatsingstraject.

Het eerste gesprek:

In het eerste gesprek na het drie maal zakken komt ook het vervolgproces c.q. herplaatsingstraject aan bod. Zowel de NS als jezelf hebben in deze periode de verantwoordelijkheid om gedurende het herplaatsingstraject te zoeken naar ander passend werk. De termijn is afhankelijk van o.a. het aantal dienstjaren en je leeftijd.

Als je in een dergelijke situatie terecht komt is het natuurlijk altijd verstandig om je bond (vakbondscontactpersoon) hierbij te betrekken. Ze kan je met raad en daad bijstaan.

Zelfstandig in eigen tijd en eigen kosten nogmaals BOA OV examen doen:

  • Het staat de medewerker vrij om op eigen initiatief, op eigen kosten en in eigen tijd de route te volgen om opnieuw een Boa OV examen aan te vragen bij het Cito. Het opnieuw examen doen kan iemand natuurlijk ook al doen zo lang hij nog bevoegd is en zijn werk mag doen. De medewerker moet dan wel alle drie de examenonderdelen (rechtskennis, combibon en gespreks- en benaderingstechnieken) opnieuw maken.

  • Ook is die mogelijkheid nog aanwezig parallel aan het herplaatsingstraject. Indien iemand gedurende het herplaatsingstraject weer functie geschikt wordt door het behalen van de Boa OV examen, kan hij/ zij terug keren. Een medewerker is pas dan weer inzetbaar als HC of medewerker V&S na beëdiging. Tot die tijd wordt de medewerker ingezet op passend ander werk.

Het is een keuze van de medewerker zelf om op eigen gelegenheid, eigen tijd en eigen kosten een extra BOA-examen te doen.

Heb jij een vraag of opmerking over het BOA OV examen? Stel deze hieronder!