Stel je vraag over werk en inkomen

Landelijke afspraken veiligheid OV niet mogelijk

De uitslag van de enquête onder OV-medewerkers laat zien dat jullie grote zorgen hebben over de situatie na 1 juni. Er is nog niet genoeg zekerheid of jullie veilig kunnen werken wanneer de normale OV-dienstregeling na 1 juni weer ingaat. In dit blog hebben we het over het protocol voor verantwoord reizen en de pogingen algemene afspraken te maken voor bescherming van OV-medewerkers.

Het protocol voor verantwoord reizen

Afgelopen weekend hebben vakbonden, ministeries, werkgevers en reizigersorganisaties veel met elkaar overlegd. Hieruit kwam het veiligheidsprotocol voor reizen met het openbaar vervoer uit. In dit protocol staat dat per type medewerker en bedrijf werkinstructies gemaakt worden voor hoe zij veilig kunnen werken met anderhalve meter afstand. Ook staat er dat werknemers, medezeggenschap en vakbonden inspraak moeten hebben bij het schrijven van deze werkinstructies en regels over het aanpassen van veiligheidsmateriaal.

> Bekijk het protocol hier 

Werkgroep Sociale Veiligheid OV mislukt

De regels kunnen niet voor elk bedrijf hetzelfde zijn, maar er moeten ook algemene regels komen. Daarom hebben vakbonden en werkgeversorganisaties een werkgroep opgezet om werkinstructies te schrijven. Deze gelden voor alle aangesloten vervoerders en hun medewerkers. Afgelopen week kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar. Helaas werd duidelijk dat er niet genoeg verschillende mensen in de werkgroep zaten om voor alle werkgevers te kunnen spreken. Daarom moet CNV Vakmensen met alle afzonderlijke werkgevers overleggen.

Hoe nu verder?

Dat betekent dus dat er niet één werkinstructie komt die voor alle vervoerders gaat gelden, maar voor ieder bedrijf apart. Natuurlijk zorgt CNV Vakmensen ervoor dat er geen verschil zit in de afspraken voor de individuele bedrijven. De tijd dringt, dus probeert CNV voor 1 juni te overleggen. Dat neemt niet weg dat CNV alleen akkoord gaat met werkinstructies die de veiligheid van medewerkers echt garanderen. Verder heeft CNV ook verschillende ministeries gevraagd ook actie te ondernemen.

Vragen of reageren?

Laat een bericht achter onder dit blog!