Stel je vraag over werk en inkomen

Werkgevers passen reiskostenvergoeding aan

De werkgevers hebben ons geïnformeerd dat zij een wijziging willen aanbrengen in de vergoeding van de reiskosten zoals vermeld in art 47 cao. Dit heeft betrekking op die medewerkers die vanwege de Coronacrisis veel thuis moeten werken.

Nieuwe regeling

Dat de werkgevers van plan zijn om deze stap te zetten verbaast ons niets. Bij aanvang van de crisis is het in het kader van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ toegestaan de vaste reiskostenvergoeding ongeacht het aantal reisbewegingen tot 1 januari 2021 fiscaal onbelast door te betalen. Vanaf 1 januari is dat helaas niet meer toegestaan. Daar is wellicht wat voor te zeggen, je reist immers ook minder.

Cao wordt gewijzigd

Echter de wijze waarop dit nu plaatsvindt vinden wij niet netjes. De werkgevers gaan de cao eenzijdig wijzigen en dat kan niet de bedoeling zijn. In de cao (artikel 47) is geen enkel voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke fiscale wijzigingen. Dus op grond daarvan is een wijziging niet mogelijk.

In overleg gaan

De cao biedt wel de mogelijkheid om, op grond van artikel 4, in verband met wijzigingen in wet en regelgeving hierover met cao-partijen in overleg te gaan. Daar hebben wij inmiddels de werkgever toe opgeroepen. Wat we ook niet moeten vergeten is of de mensen die thuis moeten werken ook een thuiswerkvergoeding krijgen. Dit gebeurt al in meerdere sectoren. Daarover heb ik de werkgevers helaas nog niet gehoord.

Vragen en/of opmerkingen?

Wij gaan ervan uit dat de werkgevers alsnog hierover in ons met overleg gaan. Wij houden jullie op de hoogte. Heb je vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten in een reactie hieronder.