Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao-resultaat OV: Breng je stem uit!

Het cao-resultaat voor het OV hebben we uitgebreid besproken met onze kaderleden in de cao-commissie. Volgens onze cao-commissie is het cao-resultaat realistisch, ook met de huidige omstandigheden in het OV.

Tijdens de onderhandelingen werd steeds duidelijker dat er dit jaar helaas geen ruimte is voor een loonsverhoging. Iedereen weet van de dramatische afname van het aantal reizigers. Om te kunnen blijven bestaan, zijn de vervoersbedrijven op dit moment zwaar afhankelijk van overheidssteun.

Uitzendkrachten zijn kwetsbaar

De coronacrisis heeft laten zien dat de aanbestedingen de sector erg kwetsbaar heeft gemaakt. Daarnaast heeft de corona crisis ook laten zien dat de uitzendkrachten opnieuw de meest kwetsbare werknemers in de sector zijn. Het is belangrijk dat uitzendkrachten meer zekerheid krijgen. Bovenstaande punten zijn dan ook belangrijke gespreksonderwerpen voor CNV Vakmensen de komende periode.

Geen loonsverhoging dus, maar wel…

  • … een baangarantie voor al het roostergebonden personeel in vaste dienst, gedurende de looptijd van de cao (tot 1 juli 2021)
  • … de afspraak dat een werkgroep aan de slag gaat met een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Uiterlijk 1 april 2021 komt die werkgroep met resultaten.

In de bijlage vind je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Wat vind jij ervan? Breng je stem uit! Stemmen kan tot en met 23 december

Nu is het woord aan jou. We horen graag of je onze mening deelt – en die van de cao-commissie – dat dit voor nu het hoogst haalbare is.

Stem hier.

Wanneer de uitslag van de stemming bekend is zullen wij jullie dit uiteraard laten weten.

OHR_20_november_2020.pdf