Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Acties OV gaan na het weekend door

Veel chauffeurs zijn sinds vanochtend in staking voor een goede cao. Het is goed om te merken dat veel collega’s meedoen. Dat is belangrijk, we hebben elkaar nodig. Want het ziet ernaar uit dat we na het weekend de acties voortzetten. Hoe staat het er nu voor? En hoe gaat het in het weekend?

Eerst nog even over de bemiddelingspoging. De werkgevers doen hun uiterste best om hierover in de media een mooi verhaal te houden. Feit is dat de bemiddeling tot nu toe nog geen resultaat heeft opgeleverd.

De bemiddelaars hebben een voorstel besproken met de werkgevers, dat vrijwel kostenneutraal is. Daarmee was er serieus kans op een oplossing. De werkgevers stellen dat dit voorstel te duur is, maar ze willen dit vervolgens niet met cijfers onderbouwen. Hiermee blokkeren zij verdere onderhandeling. Onderhandelen is pas zinvol op basis van feiten en onderbouwde argumenten.

Vervolg van de acties: wat doen wij dit weekend?

Natuurlijk blijven we zoeken naar een oplossing. Maar nu de bemiddelingspoging geen resultaat heeft opgeleverd, zullen we de acties moeten voortzetten. Zoals jullie weten heeft onze cao-commissie bewust gekozen voor een 72-uursstaking. Dat is een ingrijpend middel voor een lange periode, die de cao-commissie niet zomaar wil verlengen. Dat betekent dat wij op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli als CNV géén staking organiseren.

We denken intussen wel na over vervolgacties vanaf maandag. Daar krijgen jullie zo snel mogelijk bericht over. De cao-commissie komt vrijdag 29 juni bij elkaar om de huidige acties te evalueren en om vooruit te kijken. Uiteindelijk willen we natuurlijk echt op zoek naar een goede oplossing voor alle partijen. Uiteraard doen we dit in goed overleg met FNV.

En wat als FNV dit weekend wel actievoert?

FNV heeft haar leden eerder opgeroepen tot een staking voor onbepaalde tijd (dus anders dan wij voor 72 uur). FNV gaat dus mogelijk in het weekend wel actievoeren. We staan als vakbonden uiteraard voor hetzelfde doel, maar soms maken we daarbij een andere afweging. We hebben hierover nauw contact met FNV.

Respect voor ieders keuze

Veel leden doen mee aan de acties; niet allemaal. We respecteren de keuze van onze leden over wel of niet meedoen aan acties. Dat geldt ook komend weekend.

Als je - als CNV-lid - toch graag samen met je collega's wilt actievoeren, dan heb je natuurlijk dit recht. Je moet je dan wel vanwege de staking vóór of bij aanvang van je dienst afmelden bij je werkgever. Omdat we eventuele conflictsituaties op de werkvloer willen voorkomen, gaan wij hier coulant mee om - je komt in dat geval toch aanmerking voor een stakingsuitkering. Je kunt dit dan aangeven op het stakingsformulier dat je deze week per post ontvangt.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op of met het Landelijk Actiecentrum (LAC) in Utrecht: 0307511450 of actieov@cnvvakmensen.nl

Jean-Marie Severijns
Onderhandelaar CNV Vakmensen