Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Het cao-traject tot nu toe en verder..

Inmiddels zijn we al geruime tijd actie aan het voeren in het openbaar vervoer. Vanuit het hele land krijgen wij dan ook vragen om meer inzicht te geven over het cao-traject tot nu toe. Langs deze weg een update.

Bij het begin van de cao-onderhandelingen in oktober 2017 hebben wij de werkgevers duidelijk gemaakt dat wij een cao willen met afspraken over (onder andere) de aanpak van de werkdruk en een fatsoenlijke loonsverhoging.

Meerdere pogingen, maar nog geen resultaat

Na de staking van 4 januari van dit jaar hebben wij op 15 januari een onderhandelingsresultaat bereikt. We hebben dit aan de leden voorgelegd. In maart bleek dat een meerderheid van de leden het resultaat afwees. Wij hebben de werkgevers daarop laten weten dat het onderhandelingsresultaat voor onze leden onvoldoende is.

Sindsdien hebben wij meerdere pogingen gedaan om er met jullie werkgevers uit komen. Het resultaat is immers afgewezen, dus de werkgevers zullen met een verbeterd voorstel moeten komen voor wij dit weer aan jullie kunnen voorleggen. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Acties zijn blijkbaar de enige manier

Deze week zal er voor de achtste keer gestaakt worden. Wij snappen dat dit veel van jullie vraagt. En ook wij doen dit niet van harte. Maar blijkbaar is dit de enige manier om werkgevers onder druk te zetten om alsnog een cao met ons af te spreken. Zolang er nog geen resultaat is, gaan de acties door. De acties voor volgende week staan alweer gepland.

Op 18 juni komt de cao-commissie weer bij elkaar om het vervolgtraject te bespreken. In de tussentijd blijven wij pogingen wagen om er met de werkgevers uit te komen. Staken is voor ons geen doel, maar een uiterst redmiddel en helaas op dit moment noodzakelijk om de werkgevers te doen overtuigen van het feit dat de werkdruk binnen het OV schandalig hoog is.

Geplande stakingen voor deze week:

Dinsdag 5 juni wordt er gestaakt op de concessies Keolis Midden-Overijssel, Connexxion IJsselmond, Arriva Lelystad en Arriva Zuid-Holland Noord.
Donderdag 7 juni op de concessies Connexxion Haarlem IJmond, Connexxion Amstel Meerlanden en Connexxion Noord-Holland Noord.

Begint je dienst die dag vóór 11.00 uur? Dan roepen wij je op om op het tijdstip van jouw geplande dienst aanwezig te zijn aan de poort van je vestiging/stalling. Als je na 11:00 uur staat ingepland, dan vragen we je vóór 11:00 uur aanwezig te zijn om je stakingsformulier in te leveren. Onze collega`s en/of kaderleden zullen aanwezig zijn om jouw stakingsformulier in te nemen. Mocht er een alternatieve locatie worden afgesproken waar jullie je kunnen registreren, dan zullen wij jullie dit vooraf melden.

Wat is voor jou de belangrijkste reden om te staken?