Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

STAKINGSOPROEP AAN WERKNEMERS IN HET OPENBAAR VERVOER OP 30 APRIL EN 1 MEI A.S.

De leden hebben gesproken en het onderhandelingsresultaat van 15 januari 2018 afgewezen. Dat betekent dat het oorspronkelijke ultimatum van kracht is. En dat de opgeschorte acties opnieuw kunnen starten. Dus opnieuw gaan we acties houden in het Openbaar Vervoer. Te beginnen op maandag 30 april en dinsdag 1 mei aanstaande.

 

Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de werkgevers (Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer, VWOV) het zo ver hebben laten komen. Ze zijn niet ingegaan op de bezwaarpunten van de leden van CNV Vakmensen. Sterker, de werkgevers hebben op 22 april jongstleden teleurstellend en volstrekt ontoereikend gereageerd op de voorstellen van CNV Vakmensen. Wij hebben daaruit de conclusie getrokken dat we zijn uit onderhandeld. Daarom moeten wij de werkgevers opnieuw laten zien dat het ons ernst is. En dat we een goede cao willen!

 

Uitslag stemming leden

De leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid via stemming aangegeven dat het bod van werkgevers onvoldoende is. Het moet van tafel om het overleg te kunnen hervatten. Wij vragen om een vernieuwende cao. Dus met veel aandacht voor vakmanschap, werkdruk, ontwikkeling van vaktalenten, jongerenbanen en oplossingen voor verdergaande automatisering en robotisering in de bedrijfstak. We hebben de werkgevers laten weten wat onze bezwaren zijn. Met name de punten werkdruk (bijlage 35 en plaspauzes) en fasering van de loonsverhogingen. Tegelijkertijd zal gewerkt moeten worden aan herstel van het vertrouwen in diverse bedrijven.

 

De werkgevers zijn niet op de bezwaren van CNV Vakmensen ingegaan en laten daarmee kansen liggen op een cao met draagvlak onder de werknemers. Er rest ons niets anders meer dan opnieuw het zwaarste middel in te zetten om werkgevers te laten inzien dat er een nieuwe cao moet komen.

 

Rechter

Op woensdag 25 april 2018 zal een kort geding plaatsvinden. Doel van de werkgevers is om de stakingen in het OV te voorkomen c.q. te laten verbieden door de rechter. Wij gaan op dit moment onverkort door met het organiseren en voorbereiden van de stakingsacties op 30 april en 1 mei aanstaande. Mocht de rechter de stakingen in het OV verbieden dan zullen wij de uitspraak van de rechter respecteren. Wij zullen je per

e-mail, nieuwsbrief en website informeren. Houd dus de informatie in de gaten.

 

Oproep tot staking

Wij vragen je om in jouw bedrijf de collega’s op te roepen zich sterk te maken voor de cao, en het werk tijdelijk neer te leggen om de werkgevers te bewegen het bod van tafel te halen. Wij gaan voor vakmensen aan het stuur.