Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Ruime meerderheid CNV-leden vóór cao-resultaat OV

Op 1 juli hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao OV. Wij hebben deze tijdens 18 ledenbijeenkomsten aan jullie toegelicht. Tot 18 juli hebben de leden digitaal kunnen stemmen over dit resultaat. Hier is massaal gebruik van gemaakt.

87% voor!

Met een ruime 87% van de stemmen hebben de leden vóór het resultaat gestemd. Dat betekent dat CNV Vakmensen dit akkoord nu kan gaan bekrachtigen. Vandaag heeft ook de cao-commissie de uitslag van de stemming besproken. De cao-commissie is blij met deze uitslag en wil dat dit resultaat nu ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Wat is het resultaat?

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020. Naast een goede loonsverhoging van gemiddeld 3% per jaar en afspraken over het aanpakken van de werkdruk bevat de nieuwe cao nog een aantal belangrijke afspraken. Bijvoorbeeld over een werkgelegenheidsgarantie, scholing en de aanstelling van 1.000 uitzendkrachten of BBL’ers gedurende de looptijd van de cao.

Vinger aan de pols

Hoewel een grote meerderheid achter het resultaat staat, hebben ook een aantal leden tegengestemd. De achterliggende periode, met een groot aantal stakingen, heeft wel aangetoond hoe hoog het allemaal bij veel werknemers zit. We moeten echt weer terug naar de menselijke maat in het openbaar vervoer. Daarom moeten we de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over de werkdruk, in de praktijk nauwgezet gaan volgen.

We houden de vinger aan de pols, vervoersbedrijven moeten serieus aan de slag met de werkdruk en alert reageren op signalen van werknemers.

Vragen of opmerkingen?

Laat hieronder je reactie achter!

Namens de CNV-delegatie (Jean-Marie Severijns, Peter Kolen, Thijs Rienks, Harry Wind),

Hanane Chikhi
Onderhandelaar CNV Vakmensen