Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Het is aan jou: stem over het cao-resultaat OV!

Stem nu!

Ben jij voor of tegen het onderhandelingsresultaat?

Als je lid bent van CNV Vakmensen, kun je hier een geldige stem uitbrengen.

Nog geen lid? Ook dan horen we je mening graag, maar hij wordt alleen meegeteld als je lid bent. Lid worden doe je hier!

Stem!

Op 1 juli hebben werkgevers en bonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao in het openbaar vervoer. De cao-commissie legt het bereikte resultaat met een positief stemadvies voor aan de leden. Nu is het aan jou om te stemmen over dit resultaat.

We willen graag uitleg geven over wat het resultaat precies voor jou betekent. Daarom houden wij volgende week op verschillende locaties in het land ledenbijeenkomsten.

Klik hier voor informatie over de ledenbijeenkomsten

De hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat van 1 juli:

1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

2. Beloning

Per 1-8-2018 worden de lonen verhoogd met 2,5%
Per 1-1-2019 worden de lonen verhoogd met 1,5%
Per 1-8-2019 worden de lonen verhoogd met 2,0%
Per 1-1-2020 worden de lonen verhoogd met 1,5%

In totaal is er een loonsverhoging van 7,5% in 2,5 jaar. Dat betekent dat de loonsverhoging gemiddeld 3% per jaar betreft. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde (2,2%).

Daarnaast krijg je voor de periode 1-1-2018 t/m 31-7-2018 een eenmalige uitkering van € 550,- bruto. Deze wordt uitbetaald in augustus 2018. Verder krijg je in december 2019 nog een eenmalige uitkering van € 100,-.

Ook uitzendkrachten hebben (naar rato van hun dienstverband) recht op de eenmalige uitkeringen.

3. Werkdruk

In minimaal 82,5% van de diensten zit na iedere 2,5 uur een onderbreking (lees: toiletmogelijkheid). De overige 17,5% (maximaal) van de diensten heeft binnen iedere 3 uur een onderbreking. Dit moet een reële onderbreking is zijn. Met andere woorden: je moet genoeg tijd krijgen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Dit is op iedere standplaats anders. Het is aan de RC, VC of OR om te bepalen wat zij reëel vinden.

Als de diensten niet voldoen aan deze afspraak, dan kunnen deze worden afgekeurd. Deze afspraken moeten bij de eerstvolgende werkpakketten worden ingevoerd en uiterlijk december 2018.

4. Arbeidsverhoudingen

Werkgevers en bonden vinden dat de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers de afgelopen maanden behoorlijk op de proef zijn gesteld. Om het vertrouwen weer te herstellen, hebben we afgesproken dat er een plan van aanpak komt hoe we hiermee verder gaan.

5. Marktwerking in het OV

De marktwerking is doorgeschoten. Werkgevers en bonden zien dit als één van de oorzaken van de te hoge werkdruk. De marktwerking moet ook op verschillende punten worden aangepakt. Werkgevers en bonden hebben afgesproken hier samen tegen te zullen optreden richting de opdrachtgevers.

Afspraken onderhandelingsresultaat van 15 januari 2018

De overige afspraken die op 15 januari in het onderhandelingsresultaat stonden, blijven gehandhaafd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende afspraken:

 • Afspraken over de uitgangspunten van werken naar wens
 • Een aantal nieuwe definities aan artikel 19 en bijlage 11 toegevoegd en/of aangescherpt. Denk daarbij aan de definitie van het dienstdeel en een definitie over keertijd. En de mogelijkheid van de medezeggenschap om een goede rijtijdmeting te doen.
 • De werkgelegenheidsgarantie voor buschauffeurs, treinmachinisten komt weer in de cao. Dit keer wordt de garantie ook uitgebreid voor monteurs en toezichthoudend personeel
 • Compensatie van het wettelijke eigen risico bij een bedrijfsongeval.
 • De afboeking van de vakantiedagen bij ziekte van parttimers zal voortaan naar rato van het dienstverband gebeuren.
 • Medewerkers van 66 jaar krijgen voortaan recht op 29 vakantiedagen per jaar.
 • Werkgelegenheid: minimaal 1.000 uitzendkrachten/BBL'ers worden aangenomen gedurende cao-looptijd

Het complete onderhandelingsresultaat download je hier!

Geef je mening!

Wat vind jij van bovenstaand resultaat? Als je lid bent van CNV Vakmensen kun je een geldige stem uitbrengen over het resultaat.

Klik hier als je lid bent en wilt stemmen (vanaf 9 juli en tot 18 juli)

Klik hier al je nog geen lid bent, maar straks wel een geldige stem wilt uitbrengen.

Laat je hieronder ook je mening horen? Dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Ook heb je hieronder de gelegenheid om al je vragen over het resultaat te stellen.

Namens de CNV-delegatie (Jean-Marie Severijns, Peter Kolen, Thijs Rienks, Harry Wind),

 • Ik vind het onbegrijpelijk dat er in de cao OV niet, net als bij Multimodaal, een begin is gemaakt om het loon van machinisten richting het loon van een NS machinist te krijgen. Hoe kan dat bij de ene CAO wel belangrijk zijn en de andere niet?

 • Ik vind de loonsverhoging veelste hoog! Vind dat ze gewoon de zelfde loon moeten houden zoals het nu is maar wel meer onderbreekjes voor wc gebruik maar die 5 min dan ook niet betaald krijgen! Net als alle andere werk.  Je zit alleen maar op je gat te rijden meestal met muziek als je moet wachten haal je koffie of leest je de krant  vanaf mij 14e al met openbaar vervoer gemoeten tot 21ste.

 • Als je iets vindt, moet je dat misschien met wat minder taalfouten  proberen te vinden, dit is bijna onleesbaar.

  Los van het feit dat je poep praar.