Ik heb een vraag over werk en inkomen:

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van CNV Vakmensen.nl, geregistreerd onder nummer 64395960 bij de Kamer van Koophandel. CNV Vakmensen verleent jou toegang tot www.jeachterban.nl (‘de website’). Op de website publiceert Je Achterban informatie en nodigt je uit om jouw vragen, informatie en kennis te delen. Je Achterban behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Je Achterban spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te vernieuwen en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het zijn dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verder staat Je Achterban er niet voor in dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie, diensten en overige services worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. We waarderen het als je fouten op de website aan ons doorgeeft. Je kunt een e-mail sturen naar suggesties@jeachterban.nl.

Werking website

Je Achterban kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Gebruikersinhoud

Gebruikers kunnen op sommige onderdelen van de website zelf inhoud plaatsen. Je Achterban oefent hierop controle of redactioneel toezicht uit. Het moderatieteam grijpt in bij berichten die niet passen bij de gedragsregels.

Lees hier meer over de gedragsregels

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website linken we naar externe sites. De informatie op deze externe sites hebben wij niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle rechten van intellectueel eigendom op deze website liggen bij CNV Vakmensen en zijn licentiegevers en bezoekers.

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. CNV Vakmensen kiest voor een licentie van Creative Commons zodat voor iedereen duidelijk is aan welke voorwaarden je moet voldoen als je informatie van de site wilt gebruiken.

Het is niet toegestaan webpagina's of losse elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset, via een inline link of andere techniek in een andere webpagina te verwerken, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Frameset en inline link zijn voorbeelden van technieken om informatie van een site over te nemen. De informatie kan je vervolgens zo presenteren dat de bezoeker van de andere site de indruk krijgt dat de informatie van de andere site afkomstig is.

Over de disclaimer

Je Achterban behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.

Laatste update: 7 augustus 2019