Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Parket

Er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Parket. CNV Vakmensen is er niet ontevreden over. Het loon had wel hoger mogen zijn, maar werkgevers zeggen dat dit het maximum is. Vandaar dat we ook niet spreken van een principeakkoord, maar van een onderhandelingsresultaat.

Wat staat er in het onderhandelingsresultaat?

Looptijd
Deze cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Hij is geldig met terugwerkende kracht.

Loon
Per 1 februari 2020 stijgen de lonen met 1,5%. Per 1 juni stijgen de lonen weer met 1,5%.

Generatiepact

Per 1 januari 2020 mogen werknemers vanaf 57 jaar gebruik maken van het generatiepact. Dat moeten zij wel zelf aanvragen. Dit houdt in dat je 80% van je vastgestelde uren werkt, je 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt. Als je meedoet aan het generatiepact, vervallen de seniorendagen. Maak je hier geen gebruik van, dan gelden de seniorendagen.

Bereik je een bepaalde leeftijd, dan ontvang je extra vakantiedagen:

56        4 dagen extra vakantie

57        1 dag extra vakantie

58        1 dag extra vakantie

61        1 dag extra vakantie 

Veiligheid en gezondheid
Tijdens de looptijd van deze cao start een voorlichtingscampagne over de risico’s en oplossingen waar je mee te maken krijgt als je hout-en plaatmaterialen bewerkt en verwerkt. Ook krijg je informatie over beschermingsmiddelen zoals veilig gereedschap en veilige kleding.

Pensioenakkoord
Werknemers in de parketsector vinden het werk zwaar. Het pensioenakkoord wil werknemers daarin tegemoet komen. Werkgevers in de parketindustrie willen wel aan deze regeling meewerken, dus we zoeken naar een passende oplossing. Hierbij denken we aan een sectoraal fonds. Het is ook mogelijk dat de parketsector zich bij een ander sectoraal fonds aansluit. 

Dit komt allemaal in een bereidheidsverklaring van zowel werkgevers als werknemers te staan. Daarbij zeggen partijen dat als er sprake is van zwaar werk, we een kortere voltijdsnorm met behoud van salaris gebruiken. Ook komen er dan aanvullende afspraken over de herbezetting van uren.

Hoe blijft Parket een zelfstandige sector?

De sector krimpt, waardoor de toekomst van Parket als zelfstandige sector in gevaar komt. Komend jaar kijken we naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij andere cao’s, of we passen de sector zo aan dat we de komende jaren nog zelfstandig kunnen blijven.

Reageren of vragen

Wat vind jij van dit onderhandelingsresultaat? Laat het me weten in een reactie onder dit blog!