Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao Parketvloerenondernemingen

Woensdag 30 maart 2021 zijn FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat met werkgevers overeengekomen voor de cao voor parketvloeren ondernemingen. Er zijn er geen verslechteringen afgesproken! Het is nu aan jou om hierover te stemmen.

Wat houdt het in

Het onderhandelingsresultaat betreft de looptijd van een jaar, 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Gedurende het jaar zullen partijen verder nadenken over de toekomst van deze cao. Een mogelijkheid die we gaan onderzoeken is of deze cao, die voor een beperkt aantal bedrijven en werknemers geldt, kan aansluiten bij een andere cao.

Loon

Behoudens de eerste rij van de salarisschalen, krijgt iedereen er vanaf trede 2 € 70,00 bruto per maand bij. De salarissen in trede 1 stijgen bruto met € 25,00. Werkgevers zijn van mening dat het loon in loongroep 1, wat maar 1 trede kent, verhoudingsgewijs hoog is. Omdat iedereen in de leeftijdscategorie 16 -21 jaar dit minimaal verdient en loongroep 1 ook maar 1 trede kent, is gekozen om de eerste rij van elke loongroep met € 25,00 te laten stijgen. Trede 2 en verder stijgt met € 70,00 per maand, structureel.

Gemiddeld stijgt het loon met om en nabij de 3%, waarbij de laagst betaalden iets meer stijgen en hoogst betaalden iets minder.

De loonsverhogingen worden per 1 mei 2021 doorgevoerd.

Toekomst

Omdat partijen nog geen zicht hebben op de toekomst is gekozen voor een akkoord dat inhoudelijk niet wijzigt, behoudens het loon. Mochten partijen besluiten dat de cao in 2022 toch zelfstandig voort zal bestaan, zullen we ook inhoudelijk verder kijken, waarbij ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, maar mogelijk ook andere zaken, aan de orde zullen komen.

Tot slot

We zijn van mening dat het een prima resultaat is en leggen het dan ook met een positief advies voor. Laat voor 20 april weten wat jij er van vindt. Jouw stem is nu de doorslaggevende factor. In een reactie hieronder kun je jouw mening delen. We reageren zo snel mogelijk!