Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

3 vragen over het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord 2019 maakt je misschien ongerust. Want waarom worden de pensioenen gekort? Wat betekent korten eigenlijk? En wat doet de nieuwe AOW-leeftijd met je pensioen? Een antwoord op 3 vragen. 

Waarom worden de pensioenen gekort? En wat betekent dat? 

De pensioenfondsen hebben hun geld in aandelen gestopt. Die aandelen hebben niet zoveel geld opgeleverd als verwacht. Ook daalt de rekenrente. Het gevolg? De dekkingsgraad daalt. Dat betekent dat pensioenfondsen misschien niet genoeg geld hebben om alle pensioenen in de toekomst te betalen.

Verandert er niets? Dan moeten pensioenfondsen hun uitkeringen korten. Korten betekent dat de uitkering van de pensioenen van nu wordt verlaagd. Je ontvangt dan dus minder geld uit je pensioen. De pensioenfondsen korten op de huidige uitkeringen zodat de volgende generaties later ook voldoende pensioen krijgen.   

Lees hier meer over de reden dat de pensioenen toch worden gekort →.

Hoe zit het nou met die lage rekenrente en korten op pensioen?  

Er is voor gekozen om de rekenrente laag te houden. Die lage rekenrente zorgt voor een lagere opbouw van het pensioen. Verandert die lage rente niet? Dan is er niet genoeg geld om de pensioenen in de toekomst te betalen. Daardoor wordt de pensioenuitkering van nu misschien gekort. 

De rente kan niet zomaar verhoogd worden. Waarom niet? Het kan gebeuren dat het geld niet groeit zoals verwacht. In dat geval worden de pensioenen betaald met geld dat er eigenlijk niet is. Dat wordt een probleem voor de jongere generatie en hun pensioenen.     

En het korten van de pensioenuitkering? Dat heeft gevolgen voor de mensen die nu pensioen ontvangen. Zij krijgen minder geld uitgekeerd.  

Lees meer over de rekenrente, de hoogte van de pensioenuitkering en de mogelijke oplossingen →

Wat is de rekenrente ook alweer? Lees hier meer over pensioen en rekenrente →

Kost de verlaagde AOW-leeftijd mij pensioen? 

In het nieuwe akkoord is de AOW-leeftijd voor 2020 en 2021 bevroren. Ga je in 2020 met pensioen? Dan krijg je de AOW-uitkering als je 66 jaar en 4 maanden oud bent. Dat is 4 maanden eerder dan het oude akkoord.

Stop je op dat moment met werken? Dan krijg je ook je pensioenuitkering al. Dat betekent dat je 4 maanden eerder van je pensioen leeft en 4 maanden minder pensioen opbouwt. In dat geval wordt je pensioenuitkering iets lager.   

Maar dat hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om nog even door te werken. Dan blijf je pensioen opbouwen. Wil je daar meer over weten? Of wil je meer weten over wat er gebeurt als je al voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat?    

Lees hier meer over de gevolgen van de verlaagde AOW-leeftijd →


Heb jij nog vragen over het pensioenakkoord? Of maak jij je ergens zorgen om? Laat het weten! 

 • Er zijn ook banen waarbij je wel een contract hebt, maar waar er over het loon geen loonbelasting enz enz betaald is. Omdat er anders niets over blijft. Zoals Alpa-hulp,  gastouder, enz enz Wel wordt er inkomsten belasting over betaald. Maar als er geen werk meer is kun je ook niet in de WW. Ook is er zover ik weet geen vangnet voor deze beroepen.  Dus wel willen werken voor een minimum  uurloon doch nergens recht op. Gr. Lizz

 • De paradox is dat de rekenrente laag is, maar dat pensioenfondsen een groot deel van het vermogen beleggen. Deze rendementen liggen veel hoger dan de rekenrente. Ik zie twee oplossingen:

  - Laat (een deel van) de rekenrente bepaald worden door het (bv) gemiddelde rendement op de beleggingen.

  - Vul het verlaagde pensioen aan met een extra uitkering die betaald wordt uit de rendementen die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn (Een soort winstuitkering).

  Hopelijk leggen we zo de lasten niet bij of alleen de jongeren of alleen de ouderen.

 • goeden dag  wij hebben altijd voor honderd (%100)  betaald  er is altijd verteld  jullie zitten goed  !   maar de werkelijkheid is anders  we korten steeds meer in ons geld    en alles word maar duurder  schandalig  

 • Ik heb volmondig ingestemd met het pensioenaccoord maar na enige weken spijt en teleurgesteld in de gang van zaken t.o.v.de gepensioneerden.Het is voor mij een onbevredigend gevoel dat de vakbonden,die het accoord hebben ondertekend,zich zo in de boot hebben laten nemen door het kabinet en de werkgevers.Het moest bij de vakbonden toch bekend zijn dat de grootste pensioenfondsen met de huidige rekenrente methode nooit aan de 100% zouden komen,waardoor opnieuw de gepensioneerde bij deze pensioenfondsen de dupe worden van dit beleid voorgezeten door minister Koolmees en de Nederlandse bank.Op de jaarlijkse bijeenkomst van mijn pensioenfonds krijgen we steeds tehoren dat er steeds meer geld in de pensioenkassen komt maar dat door de gehanteerde rekenrente er al sinds 2008 geen indicatie meer heeft plaats gevonden en dat er nu waarschijnlijk voor de derde maal gekort zal gaan worden.

  Ondanks de geweldige economische situatie,Lees de jubelstemming van dit kabinet, en veel werknemers er iets op vooruit zijn gegaan is voor de gepensioneerde de negatieve spiraal nog steeds niet gestopt.

 • Volgens senator Martin van rooien staan Ouderen achter in de rij de ouderen zijn er in vijftien jaar niets op vooruitgegaan en in koopkracht  circa 25 procent bij ingeschoten de koopkracht van gepensioneerde met een aanvullend pensioen van €20.000 en meer is tussen 2008 en2017 met 12 procent  gedaald terwijl  de pensioenpotten sinds 2008 zijn verdubbeld tot meer dan1400 miljard er is voldoende geld voor de gepensioneerde en straks ook voor de jongeren en dan vind die meneer van de vakbond dat je kan stoppen op je 65jaar of zoveel dienst jaren maar dat moet je zelf wel aan kunnen tonen ik wil nog vroeger stoppen ik vind het schandalige dat je daar niets van hoort en ik heb er wel veel spijt dat ik met het akkoord heb ingestemd wij moeten maar blijven werken om de kas te spekken ik ben er klaar mee staken alles plat gooien een ontevreden lid Martin

 • Beste  en ,

  Bedankt voor jullie reacties. Gepensioneerden merken een korting meteen in de portemonnee. Zeker als de inflatie oploopt en de boodschappen duurder worden. Daarom is korten ook het laatste wat pensioenfondsen mogen doen. Veel pensioenfondsen, waaronder 4 van de 5 grote pensioenfondsen in Nederland, hebben al bijna 4 tot 5 jaar, te weinig pensioenvermogen ten opzichte van de (toekomstige) pensioenuitkeringen. Dat ligt niet aan het rendement in de afgelopen jaren, maar wel aan het gemiddeld langer blijven leven en aan de lage huidige rente. Die rekening kunnen we niet helemaal naar de toekomst doorschuiven. In het pensioenakkoord is al afgesproken, dat kortingen beperkt worden tot 100% dekkingsgraad en niet 104,3%. De rente is nu echter zo laag, dat wij vinden dat naar de rekenrente en kortingsregels gekeken moet worden door de minister. Anders dreigen er nu teveel kortingen en kan het behalen van de doelen van de pensioenhervorming in gevaar komen.`

  Met vriendelijke groet,

  CNV Vakmensen

  Frans van de Veen

 • Beste ,

  Dankjewel voor je reactie. Door toename van het aantal flexibele contracten zijn er steeds meer mensen, die geen of onvoldoende pensioen opbouwen. De zogenaamde witte vlekken. In het pensioenakkoord is afgesproken, dat de minister en sociale partners aan het werk gaan om te zorgen, dat ook deze werknemers wel een goed pensioen gaan opbouwen.

  Met vriendelijke groet,

  CNV Vakmensen

  Frans van de Veen

 • Beste ,

  Bedankt voor je reactie. De rentes waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, zijn nu heel laag en de rente ligt gemiddeld net boven de 0%. De vraag is of dit houdbaar is. Zeker nu grotere kortingen dreigen. Deze vraag ligt nu bij de minister op het bordje. In de Tweede Kamer heeft hij toegezegd hierover na te denken.

  Het rendement over de afgelopen jaren gebruiken voor extra uitkering kan bij de meeste pensioenfondsen niet. Dit rendement zit al in de huidige dekkingsgraad.

  Een hogere rekenrente om kortingen te voorkomen of te beperken, betekent wel dat het pensioenfonds toekomstig rendement nu al aan het uitgeven is of aan het toekennen is. Voordat je in de toekomst kunt indexeren, moet je eerst deze achterstand goedmaken. En dat is het dilemma tussen nu niet willen korten op pensioen en in de toekomst ruimte houden om te indexeren. Hier speelt de solidariteit tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

  Met vriendelijke groet,

  CNv Vakmensen

  Frans van de Veen

 • De reakti.e van de bond slaat nergens op. Net zomin als de uitleg over de rente en de gevolgen voor de pensioenen. Ongelooflijk dat de bond zich zo laat Piepelen door dit kabinet en werkgevers. Ik heb gelijk tegengestemd, waant vond het vanaf dag 1 een flutakkoord.

  Albert (inmiddels ex lid)