Stel je vraag over werk en inkomen

3 vragen over het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord 2019 maakt je misschien ongerust. Want waarom worden de pensioenen gekort? Wat betekent korten eigenlijk? En wat doet de nieuwe AOW-leeftijd met je pensioen? Een antwoord op 3 vragen. 

Waarom worden de pensioenen gekort? En wat betekent dat? 

De pensioenfondsen hebben hun geld in aandelen gestopt. Die aandelen hebben niet zoveel geld opgeleverd als verwacht. Ook daalt de rekenrente. Het gevolg? De dekkingsgraad daalt. Dat betekent dat pensioenfondsen misschien niet genoeg geld hebben om alle pensioenen in de toekomst te betalen.

Verandert er niets? Dan moeten pensioenfondsen hun uitkeringen korten. Korten betekent dat de uitkering van de pensioenen van nu wordt verlaagd. Je ontvangt dan dus minder geld uit je pensioen. De pensioenfondsen korten op de huidige uitkeringen zodat de volgende generaties later ook voldoende pensioen krijgen.   

Lees hier meer over de reden dat de pensioenen toch worden gekort →.

Hoe zit het nou met die lage rekenrente en korten op pensioen?  

Er is voor gekozen om de rekenrente laag te houden. Die lage rekenrente zorgt voor een lagere opbouw van het pensioen. Verandert die lage rente niet? Dan is er niet genoeg geld om de pensioenen in de toekomst te betalen. Daardoor wordt de pensioenuitkering van nu misschien gekort. 

De rente kan niet zomaar verhoogd worden. Waarom niet? Het kan gebeuren dat het geld niet groeit zoals verwacht. In dat geval worden de pensioenen betaald met geld dat er eigenlijk niet is. Dat wordt een probleem voor de jongere generatie en hun pensioenen.     

En het korten van de pensioenuitkering? Dat heeft gevolgen voor de mensen die nu pensioen ontvangen. Zij krijgen minder geld uitgekeerd.  

Lees meer over de rekenrente, de hoogte van de pensioenuitkering en de mogelijke oplossingen →

Wat is de rekenrente ook alweer? Lees hier meer over pensioen en rekenrente →

Kost de verlaagde AOW-leeftijd mij pensioen? 

In het nieuwe akkoord is de AOW-leeftijd voor 2020 en 2021 bevroren. Ga je in 2020 met pensioen? Dan krijg je de AOW-uitkering als je 66 jaar en 4 maanden oud bent. Dat is 4 maanden eerder dan het oude akkoord.

Stop je op dat moment met werken? Dan krijg je ook je pensioenuitkering al. Dat betekent dat je 4 maanden eerder van je pensioen leeft en 4 maanden minder pensioen opbouwt. In dat geval wordt je pensioenuitkering iets lager.   

Maar dat hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om nog even door te werken. Dan blijf je pensioen opbouwen. Wil je daar meer over weten? Of wil je meer weten over wat er gebeurt als je al voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat?    

Lees hier meer over de gevolgen van de verlaagde AOW-leeftijd →


Heb jij nog vragen over het pensioenakkoord? Of maak jij je ergens zorgen om? Laat het weten! 

 • Er zijn ook banen waarbij je wel een contract hebt, maar waar er over het loon geen loonbelasting enz enz betaald is. Omdat er anders niets over blijft. Zoals Alpa-hulp,  gastouder, enz enz Wel wordt er inkomsten belasting over betaald. Maar als er geen werk meer is kun je ook niet in de WW. Ook is er zover ik weet geen vangnet voor deze beroepen.  Dus wel willen werken voor een minimum  uurloon doch nergens recht op. Gr. Lizz

 • De paradox is dat de rekenrente laag is, maar dat pensioenfondsen een groot deel van het vermogen beleggen. Deze rendementen liggen veel hoger dan de rekenrente. Ik zie twee oplossingen:

  - Laat (een deel van) de rekenrente bepaald worden door het (bv) gemiddelde rendement op de beleggingen.

  - Vul het verlaagde pensioen aan met een extra uitkering die betaald wordt uit de rendementen die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn (Een soort winstuitkering).

  Hopelijk leggen we zo de lasten niet bij of alleen de jongeren of alleen de ouderen.

 • goeden dag  wij hebben altijd voor honderd (%100)  betaald  er is altijd verteld  jullie zitten goed  !   maar de werkelijkheid is anders  we korten steeds meer in ons geld    en alles word maar duurder  schandalig  

 • Ik heb volmondig ingestemd met het pensioenaccoord maar na enige weken spijt en teleurgesteld in de gang van zaken t.o.v.de gepensioneerden.Het is voor mij een onbevredigend gevoel dat de vakbonden,die het accoord hebben ondertekend,zich zo in de boot hebben laten nemen door het kabinet en de werkgevers.Het moest bij de vakbonden toch bekend zijn dat de grootste pensioenfondsen met de huidige rekenrente methode nooit aan de 100% zouden komen,waardoor opnieuw de gepensioneerde bij deze pensioenfondsen de dupe worden van dit beleid voorgezeten door minister Koolmees en de Nederlandse bank.Op de jaarlijkse bijeenkomst van mijn pensioenfonds krijgen we steeds tehoren dat er steeds meer geld in de pensioenkassen komt maar dat door de gehanteerde rekenrente er al sinds 2008 geen indicatie meer heeft plaats gevonden en dat er nu waarschijnlijk voor de derde maal gekort zal gaan worden.

  Ondanks de geweldige economische situatie,Lees de jubelstemming van dit kabinet, en veel werknemers er iets op vooruit zijn gegaan is voor de gepensioneerde de negatieve spiraal nog steeds niet gestopt.

 • Volgens senator Martin van rooien staan Ouderen achter in de rij de ouderen zijn er in vijftien jaar niets op vooruitgegaan en in koopkracht  circa 25 procent bij ingeschoten de koopkracht van gepensioneerde met een aanvullend pensioen van €20.000 en meer is tussen 2008 en2017 met 12 procent  gedaald terwijl  de pensioenpotten sinds 2008 zijn verdubbeld tot meer dan1400 miljard er is voldoende geld voor de gepensioneerde en straks ook voor de jongeren en dan vind die meneer van de vakbond dat je kan stoppen op je 65jaar of zoveel dienst jaren maar dat moet je zelf wel aan kunnen tonen ik wil nog vroeger stoppen ik vind het schandalige dat je daar niets van hoort en ik heb er wel veel spijt dat ik met het akkoord heb ingestemd wij moeten maar blijven werken om de kas te spekken ik ben er klaar mee staken alles plat gooien een ontevreden lid Martin

 • Beste  en ,

  Bedankt voor jullie reacties. Gepensioneerden merken een korting meteen in de portemonnee. Zeker als de inflatie oploopt en de boodschappen duurder worden. Daarom is korten ook het laatste wat pensioenfondsen mogen doen. Veel pensioenfondsen, waaronder 4 van de 5 grote pensioenfondsen in Nederland, hebben al bijna 4 tot 5 jaar, te weinig pensioenvermogen ten opzichte van de (toekomstige) pensioenuitkeringen. Dat ligt niet aan het rendement in de afgelopen jaren, maar wel aan het gemiddeld langer blijven leven en aan de lage huidige rente. Die rekening kunnen we niet helemaal naar de toekomst doorschuiven. In het pensioenakkoord is al afgesproken, dat kortingen beperkt worden tot 100% dekkingsgraad en niet 104,3%. De rente is nu echter zo laag, dat wij vinden dat naar de rekenrente en kortingsregels gekeken moet worden door de minister. Anders dreigen er nu teveel kortingen en kan het behalen van de doelen van de pensioenhervorming in gevaar komen.`

  Met vriendelijke groet,

  CNV Vakmensen

  Frans van de Veen

 • Beste ,

  Dankjewel voor je reactie. Door toename van het aantal flexibele contracten zijn er steeds meer mensen, die geen of onvoldoende pensioen opbouwen. De zogenaamde witte vlekken. In het pensioenakkoord is afgesproken, dat de minister en sociale partners aan het werk gaan om te zorgen, dat ook deze werknemers wel een goed pensioen gaan opbouwen.

  Met vriendelijke groet,

  CNV Vakmensen

  Frans van de Veen

 • Beste ,

  Bedankt voor je reactie. De rentes waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, zijn nu heel laag en de rente ligt gemiddeld net boven de 0%. De vraag is of dit houdbaar is. Zeker nu grotere kortingen dreigen. Deze vraag ligt nu bij de minister op het bordje. In de Tweede Kamer heeft hij toegezegd hierover na te denken.

  Het rendement over de afgelopen jaren gebruiken voor extra uitkering kan bij de meeste pensioenfondsen niet. Dit rendement zit al in de huidige dekkingsgraad.

  Een hogere rekenrente om kortingen te voorkomen of te beperken, betekent wel dat het pensioenfonds toekomstig rendement nu al aan het uitgeven is of aan het toekennen is. Voordat je in de toekomst kunt indexeren, moet je eerst deze achterstand goedmaken. En dat is het dilemma tussen nu niet willen korten op pensioen en in de toekomst ruimte houden om te indexeren. Hier speelt de solidariteit tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

  Met vriendelijke groet,

  CNv Vakmensen

  Frans van de Veen

 • De reakti.e van de bond slaat nergens op. Net zomin als de uitleg over de rente en de gevolgen voor de pensioenen. Ongelooflijk dat de bond zich zo laat Piepelen door dit kabinet en werkgevers. Ik heb gelijk tegengestemd, waant vond het vanaf dag 1 een flutakkoord.

  Albert (inmiddels ex lid)

 • Ik zal u even bijpraten over het grootste pensioenfonds het ABP. Over de periode van 2008 tot en met 2018 daalde de  waarde van de pensioenen en ook het ingelegde geld daarvoor, met 19,1% . (staat op de site)   2019 jaar is een rampjaar wat dat betreft.  Met  2,5% waarde daling over dit jaar komen we met oud en nieuw uit op een daling van 22,6% .  Iemand met een pensioen van  € 300 per maand leverde vanaf 2008 al meer dan             € 6000 in. Een veelvoud aan pensioen is ook een veelvoud van dat bedrag. Dus bij € 600 per maand het dubbele enz............ Het vermogen van het ABP steeg tot en met 2018 gemiddeld met 7% per jaar gedurende 20 jaar. 2019 is een topjaar voor het ABP want er komt dit jaar zeker 70 miljard bij en het zou me niet verbazen als het 80 miljard wordt. Op 1 januari was het vermogen 399 miljard. Op 1 April  431,5 miljard. In het eerste kwartaal werd er gemiddeld 2,5 miljard per week bijgeschreven. In september werd medegedeel dat het 460 miljard is.   Dat het vermogen met oud en nieuw uitkomt op 480 miljard lijkt zeer waarschijnlijk maar met 470 miljard blijf ik voorzichtig. Er kwam met 470 miljard dus 71 miljard bij. De som is dan   71: 3,9 = 18,2  Het staat er echt en het klopt hoor. 18,2% rendement in 2019 en dat met  een lage schatting. Over 2018 betaalde het ABP aan pensioenen e.d 10,7 miljard. Aan pensioenpremie kwam er 9,5 miljard binnen. Een nadelig verschil van 1,2 miljard....Gelukkig is er een buffer die maar blijft groeien en in 2020 de 500 miljard zal overschreiden. Met 7% gemiddeld zal het over 10 jaar en wat maanden  uitkomen op  1000 miljard. Hoeveel jaar denkt u dat de pensioenen daarvan betaald kunnen worden. Ik denk tot Sint Juttemis  . De pensioenen daarentegen zullen bij uitblijven van indexatie nog maar de helft waard zijn. Waarom doet men dat?  Waarom doet men niks aan die armoedeval ?  Weet u wat 2% indexatie kost?  2% meer dan  die 10,7 miljard die men uitgaf in 2018. Het is niet te geloven want het is  214 miljoen. Op een werkdag in het eerste kwartaal haalde men gemiddeld 500 miljoen binnen. Als u dus iemand hoort vertellen dat er te weinig geld is om te indexeren dan moet u dat niet geloven. Sommigen liegen dat ze barsten. Anderen geloven de leugenaars en vertellen dus leugens uit de 2e hand. Zo zijn er dus 3e en 4e hands leugenaars.  U heeft nu alles uit de 1ste hand

 • Sorry ik maakte een fout. Het moet vanaf 2008 21,6% waardedaling zijn als die 2,5% over dit jaar klopt. Nu ik toch weer bezig ben zal ik toch nog iets verder terug gaan in de tijd. In de begin jaren van deze eeuw  werd er weliswaar  geindexeerd maar die bleek altijd minder te zijn dan de inflatie. Ik durf met een gerust hart te beweren dat de pensioenen en ook het ingelegde geld met meer dan 25%. in waarde zijn gedaald  . De gegevens vindt u bij Wikipedia en op de site van het ABP.

 • Nog even iets over het korten. Korten betekent  ellende voor de deelnemers van de fondsen waarvan de gepensioneerden het meteen voelen. Hun pensioen daalt al jaarlijks met gemiddeld 2% in waarde en nu wordt ook nog eens het bruto bedrag verlaagd met bv 1% per jaar gedurende een aantal jaren.  Korten waar hebben we het dan over. 1% per jaar geduren bv. 5 jaar (5%) maakt voor het ABP helemaal niets uit want wat is 1% minder verstrekken. In 2018 was dat dus 10,7 miljard. 10,7 miljard  min 1%   = 10,7 miljard -107 miljoen is afgerond 10,6 miljard. Weet u het nog in het eerste kwartaal kwam er 500 miljard per dag bij. In 2 uur handelen was er dus al meer binnengehaald. Het is echt waar hoor............................................................................................................ Natuurlijk zit hier iets anders achter.  Ik zoek het in de geldhandel............... Met al die miljarden worden miljarden verdiend voor de fondsen maar wat denkt u van de handel zelf. Die verdient ook miljarden. Bij het ABP gaat het over enkele miljarden per jaar.  Hoe meer  er te verhandelen is hoe meer winst voor de handelaren. Misschien weet u het niet maar DNB,  is ook een handelaar en het  is op zijn minst dubieus dat deze hoeder van ons geld, bepaalt dat het vermogen gigantisch kan groeien en de pensioenen vanaf 2004 gemiddeld met 28% (bij het ABP)  in waarde zijn gedaald. (Ik heb Wikipedia nog even geraadpleegd.)   Die mindere uitgaven aan pensioenen is natuurlijk goed voor het enorme vermogen en ........   Het is ongelofelijk dat dhr Knot regelmatig roept dat er gekort moet worden en daarbij als argument aangeeft dat we  de problemen voor ons uitschuiven.  Het ABP zegt al een paar jaar dat er nu, zonder rendement, voldoende geld is voor 70 jaar pensioenen  en dat de jeugd zich geen zorgen moet maken. Knot liegt dus en is  een 1 ste hand leugenaar.  Dijselbloem waarschijnlijk ook maar wie weet geloofde hij Knot wel. Ik ken er nog wel een paar. Ook de politiek en de media geloven die geldhandelaar.   Hoe zit het dan met de vakbonden? En de leden die hun bonzen geloven?  

 • Tja.... Laten we het eens hebben over de huidige 40-ers...in tegenstelling tot de gepensioneerden van nu... Hebben wij a) geen recht op partnertoeslag AOW.... Wel lekker aan meebetaald voor de hudige  gepens. b) over 2 jaar helemaal geen recht meer op alg. heffingskorting van partner... Lees: iedereen uit jaren 50 ontvangt en blijft deze huisvrouwentoeslag ontvangen... Bij ons dus afgeschaft.... cl huidige gepens. vaak al rond 57 met VUT, pre-VUT, en hoe heet het allemaal... Wel aan meebetalen maar wijzelf nergens recht op....oh ja, rond je 71e AOW.... Als je dat haalt....plus nieuw pensioenstelsel.... Voor wie is dat beroerd? Juistde 40ers.... Vet betalen aan de gepens. van nu... En u raadt het al...zelf (bijna) nergens recht op.... Dus stoo met huilen.... En geef iets terug aan de huidige 40ers....die zijn pas beroerd af... Dank u.