Ik heb een vraag:

Pensioenleeftijd

Ik volg de CAO perikelen met de KLM nog altijd als gepensioneerde KLM'er en tevens als oud bestuurslid van de Burgerluchtvaart.in de jaren 80 is het fenomeen ATV dag ingevoerd en kreeg iedereen via CAO 14 dagen.Bij de KLM hebben we toen gekozen voor 7 ATV dagen en 7 ADV dagen (Arbeids Duur Verkorting) dat betekende dat deze dagen in de Pensioenpot gingen en het pensioengerechtigdeleeftijd werd 63 jaar ipv 65 jaar dus 2 jaar korter.Nadat de regering over ging tot het verhogen van de AOW leeftijd, heeft de KLM niets gedaan, bij P&O mocht men er niet over praten op straffe van ontslag heb ik vernomen uit goede bronnen opgelegd door dhr. Gerritsma.Waar blijft de vraag wederom aan de KLM waar zijn de 7 ADV dagen of het geld waar het personeel recht op heeft of 2 jaar eerder met pensioen met betaling door de KLMvan het verschil.

Reacties (1)
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord

  Beste mijnheer Rodrigues,

  Ik beoordeel uw vraag een beetje als een retorische. Het klopt dat de invoering van ADV en het destijds verlagen van de pensioenrichtleeftijd bij KLM naar 63 destijds loonruimte heeft gekost, ik ben daar als de huidige CNV-bestuurder door meerdere van onze leden die al in de jaren tachtig werkzaam waren voor KLM aan herinnerd. In het kader van het gezond houden van KLM zijn de pensioenregelingen versoberd en ook voor veel KLM-ers ADV-dagen weer afgeschaft. Met ondersteuning van de vakbonden.

  De huidige spanning komt dan ook in ernstige mate voort uit het feit dat KLM wederom op de rem trapt om koopkracht te verbeteren en verdere besparingen vraagt (in dit geval wederom een ADV-dag en lagere reorganisatiekosten naar de toekomst toe). Medewerkers hebben een geheugen ten aanzien van wat ze in het verleden hebben verworven aan rechten en hebben ingeleverd en gaan daar niet zomaar weer afstand van nemen. Dank daarvoor, mij stond nog niet helder op het netvlies dat ook het verlagen van de pensioenleeftijd destijds voortkwam uit de landelijke discussie om arbeidstijd te verkorten.

  MvG,

  Michiel Wallaard

Terug