Stel je vraag over werk en inkomen

pensioen

Heeft de politiek juridisch gezien wel het recht om rekenrente eisen te stellen aan pensioen fondsen? In mijn ogen gaat dit om ons eigen geld, zelf opgespaard in ons werkzame leven, geen staats uitkering zoals de AOW. Kunnen de vakbonden geen proces aanspannen om van deze domme regels af te komen? Wat het steeds ouder worden betreft, is er ooit wel iemand geweest die dit serieus onderzocht heeft? Ik zie en hoor met grote regelmaat mensen voor hun 65e overlijden, volgens mij worden we belazerd waar we bij staan. De achterblijvende partner wordt afgescheept met een fooi van € 250 per maand. Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen van de overledene? Volgens mij blijft dat in het gunstigste geval in de pensioen kas zitten. Er moet in mijn optiek meer dan ruim voldoende in kas zijn om de pensioenen tot in de verre toekomst te kunnen garanderen, ook gezien de werkelijk behaalde rendementen die vele malen hoger liggen dan de politiek ons voorliegt. Ook hier zou in mijn ogen een juridische stap gerechtvaardigd zijn. Ook het dreigen met korten op de pensioen uitkering moet op deze manier aangepakt worden. Zou er eens serieus naar deze wantoestanden gekeken kunnen worden? M.v.g.
Lammert

Reacties (3)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste Lammertje,

  Dit is het antwoord van de bestuurder:

  In de huidige wettelijke regels over pensioen en pensioenpremie staat hoe je het pensioen als pensioenfonds in Nederland moet waarderen en hoe je de premie berekend moet worden. Dit is geregeld in het nieuw Financieel Toetsingskader voor pensioen. In 2015 kwamen nieuwe rekenregels, vandaar nieuw. Dus ja er zijn wettelijke regels over pensioen en de minister is verantwoordelijk voor eventuele aanpassing van deze regels met instemming van het parlement.
  We voeren als CNV de discussie met de minister over de rekenrente in het kader van het pensioenakkoord en de huidige lage rentes. Dit heeft in ieder geval reeds tot gevolg gehad, dat dreigende kortingen per 1-1-2020 voorkomen zijn. Volgend jaar moet hier opnieuw naar gekeken worden.
  Rekenregels heb je nodig om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt om in de toekomst pensioen uit te kunnen keren en om te kijken of de pensioen geïndexeerd kunnen worden. Bij te lage rekenrente kun je te weinig indexeren of dreigt zelfs korting. Bij te hoge rekenrente deel je als pensioenfonds te veel uit en kun je in de toekomst niet meer indexeren of moet je korten.

  Elk pensioenfonds houdt bij hoe lang mensen in het pensioenfonds blijven leven. Dit is de ervaringssterfte. Deze ervaringssterfte kan gebruikt worden om de landelijke levensverwachting bij te stellen. Dus een pensioenfonds kijkt hier jaarlijks naar en past indien nodig de levensverwachting voor het eigen fonds aan.
  Op de site van het CBS kun je de landelijke cijfers over levensverwachting van bijvoorbeeld een 65-jarige zien. Dit is nu bijna 20 jaar. Dus we verwachten dat een 65 jarige van nu gemiddeld 85 jaar wordt. Deze levensverwachting is de afgelopen jaren steeds gestegen.

  Nabestaandenpensioen in een pensioenregeling is gekoppeld aan het Ouderdomspensioen van de werknemer of gepensioneerde. Meestal is dit Nabestaandenpensioen voor een weduwe 70% van het Ouderdomspensioen (en nog op te bouwen Ouderdomspensioen). Probleem bij overlijden en de partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, dat er geen goede vervanging van deze AOW is. De ANW dekt dit gat niet goed. Je mist dan 70% van € 14.000 op jaarbasis totdat de AOW-leeftijd is bereikt. Bij overlijden van partner na AOW-leeftijd speelt dit niet.

  Groet,
  Asma
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Beste Asma, bedankt voor je reactie,
   het feit blijft dat het pensioengeld door ons zelf is ingelegd en dat in mijn optiek de politiek, inclusief de minister zelf hier met zijn vingers af moet blijven, het is ons eigen geld namelijk. Verder wat de rekenrente betreft, met deze regelgeving reken je jezelf arm. Ik ben met je eens dat je je niet rijk moet rekenen om later niet voor verrassingen te komen staan. Maar waarom dus niet rekenen met de werkelijk behaalde rendementen, is wel zo eerlijk en ik zou niet weten waarom dit niet zou kunnen. Dan de levensverwachting, dit zijn cijfers van het CBS (lees overheid) en in mijn ogen niet representatief. Dit zou eens onderzocht moeten worden door een organisatie die geen spreekbuis is van de overheid. Gewoon tellen hoeveel mensen voor of kort na hun pensioen overlijden, niet blindstaren op die enkeling die de 100 aantikt. Heel veel mensen komen zelfs niet eens in de buurt van de pensioenleeftijd. De vergrijzing is niet net begonnen maar loopt op zijn eind, ikzelf ben een van de laatsten die uit een groot gezin komt, de meesten van mijn leeftijd (60) komen uit een gezin met hooguit 2 kinderen. De meesten uit die grote gezinnen zijn inmiddels stokoud of inmiddels overleden. Wat betreft het nabestaanden pensioen, als ik op 62 jarige leeftijd zou stoppen met werken krijg ik op zijn hoogst € 500 per maand, als ik voortijdig overlijd mag mijn vrouw hooguit €250 verwachten ( gegevens van PMT), ik neem aan dat die centen in de pensioenkas blijven. Er blijft op deze manier nogal wat aan de strijkstok hangen. Al met al moet er op deze manier meer dan voldoende in kas zijn om tot in de verre toekomst pensioenen te kunnen garanderen.
   M.v.g.
   Lammert.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Lammertje:

   Beste Asma en Lammert,
   In de media is meermalen melding gemaakt dat er voor 60 tot 80 jaar geld in de pensioenpotten zit om gedurende die periode aan alle toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Waarom kon men voor de crisis toen er half zoveel geld in de pensioenkassen zat wel indexeren en nu niet? Omdat de rekenrente gebaseerd is op de marktrente en die is vrijwel nul. Maar de beleggingsinkomsten van 5 à 6 % worden niet meegeteld in de rekenrente. Dit is een staaltje van je arm rekenen terwijl het geld tegen de plinten omhoog klotst. Met dank aan de huidige regering in samenspraak met Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank. Zij zorgen ervoor dat er onder de gepensioneerden armoe ontstaat. Langer dan 10 jaar niet ge-indexeerd. Is er iemand die dit terecht vindt?
   Bert van Heijster

Terug