Stel je vraag over werk en inkomen

Nieuw pensioen

Nieuw Stelsel: moet ik de vastrentende waarde als dekkingsgraad zien, het projectierendement als rekenrente en de zakelijke waarden als een afgeroomde eenheid op 2,83% waar blijft dan de overwaarde in de sociale reserve? Voor wie?

Reacties (1)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Hallo Leus,

  Fondsen beleggen het geld in beleggingen die een vaste rente geven (denk aan obligaties van staten en bedrijven, hypotheken, etc). Deze vastrentende waardes leveren verhoudingsgewijs minder op, maar zijn wel redelijk zeker in de uitkering. Pensioenfondsen zitten voor een belangrijk deel in vastrentende waardes omdat zij een bepaald pensioen hebben beloofd. Daarnaast beleggen pensioenfondsen inbeleggingen die geen vaste rente opleveren (en meestal onzekerder zijn). Deze categorie is vooral ook bedoeld om extra rendement te verdienen. Denk aan aandelen en vastgoed. Pensioenfondsen maken in hun beleggingen dus onderscheid tussen beleggingen die vastrentend zijn en beleggingen die een extra rendement op moeten leveren, de zogenaamde zakelijke waarden. In het nieuwe stelsel is dat niet anders, want ook dan gaat het fonds het geld voor jou beleggen waarbij zij nog steeds een redelijk zeker pensioen willen bieden met vastrentende beleggingen en een deel zakelijke waardes voor extra rendement. Wel zal de verhouding hoeveel vastrentend en hoeveel zakelijk wat gaan veranderen op basis van leeftijd of risicoprofiel van het fonds. Maar de gedachte blijft hetzelfde.

  Het projectierendement lijkt inderdaad op de huidige rekenrente. De rekenrente wordt gebruikt om de in de toekomst te verwachten rendementen te berekenen. Op basis daarvan kan een pensioenfonds dus uitrekenen hoeveel er nu in kas moet zitten om straks de beloofde uitkeringen te kunnen doen. Ook bepaald het de minimale premie die gevraagd moet worden. CNV Vakmensen heeft in het pensioenakkoord bedongen dat straks niet puur de premie leidend is (we betalen een bepaalde premie en zien wel wat er uit komt), maar dat de ambitie op het halen van een goed pensioen blijft bestaan (wij willen een pensioen van X euro per maand en kijken welke premie daar bij hoort). Dat laatste is veel beter voor jou als deelnemer omdat dat er voor zorgt dat een goed pensioen voorop blijft staan en periodiek wordt gekeken of de premie nog wel voldoende is. Om uit te rekenen hoeveel premie nodig is zal een soort projectierendement worden gebruikt net als nu de rekenrente. Het projectierendement wordt ook gebruikt om uit te rekenen hoeveel pensioen per maand je krijgt als je met pensioen gaat.

  Bij de overgang naar het nieuwe stelsel worden jouw nu al opgebouwde aanspraken in het oude systeem omgezet naar aanspraken in het nieuwe systeem. Je krijgt dan een eigen potje als het ware en het bestaande geld moet worden verdeeld over die potjes. Die omzetting van oud naar nieuw is niet makkelijk en hoe dat precies te doen wordt nog over gesproken. Daarbij is evenwichtigheid het speerpunt: het moet voor iedereen eerlijk gebeuren.

  Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van meer dan 100 of 105% betekend dat dat er eigenlijk meer geld in kas zit dan nodig. Dat extra geld verdwijnt niet. Dat wordt gewoon verdeeld over de bestaande deelnemers of wordt gebruikt om deelnemers die minder positief uit de omzetting komen te compenseren. Het geld blijft dus binnen het pensioenfonds en verdwijnt niet. Het wordt alleen op een andere manier geregistreerd en eenmalig verdeeld.

  Ik hoop dat dit jouw vraag beantwoord. Mocht dat niet zo zijn, reageer dan zeker even op dit bericht hieronder.
Terug