Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

1e ronde onderhandelingen: Reactie Philips uitermate teleurstellend!

29 januari is het overleg over de arbeidsvoorwaarden vanaf 1 januari 2018 gestart met het uitwisselen en toelichten van de cao voorstellenbrieven. Helaas ontving CNV Vakmensen toen geen cao voorstellenbrief van jullie werkgever. De werkgever gaf aan dat zij tijdens het volgende overleg, dat 26 februari plaatsvond, met een integrale inhoudelijke reactie zou komen.

De reactie die 26 februari mochten ontvangen op onze, gezien de loonontwikkeling van de laatste jaren en huidige economische situatie, passende looneis van 3,5% bestempelt CNV Vakmensen als uitermate teleurstellend en met weinig respect voor jullie als werknemers!

Looneis

Een looneis van 3,5 % is volgens Philips Lighting niet erg realistisch omdat men druk bezig is om de non manufacturing costs naar beneden te brengen. Door Philips Lighting werd vervolgens niet aangegeven welke loonontwikkeling zij wel realistisch achten. CNV Vakmensen houdt deze onderhandelingen vast aan een passende loonontwikkeling die in ieder geval met terugwerkende kracht per 1 januari van toepassing is!

Pensioenregeling

Met betrekking tot de pensioenregeling na 2018 komt de reactie van jullie werkgever tegemoet aan jullie wensen. Ook jullie werkgever streeft naar een voortzetting van de pensioenregeling bij het Philips Pensioenfonds vanaf 1-1-2019 zonder premieverhoging.

Verder

Over de volgende thema’s valt met Philips Lighting te praten maar daarmee is nog niet gezegd dat ze geheel in overeenstemming zullen komen met de cao voorstellen van CNV Vakmensen

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Uitbreiding E-miles programma
 • Opleidingsaanbod (van 2 naar 4 opleidingsdagen in de cao)
 • Opleidingsbudget voor Dare to Start
 • Een pensioenregeling vanaf 1-1-19 zonder premieverhoging
 • Uitwerking carriërewending
 • Preventief gezondheidsbeleid
 • Werk/Privé balans. (Denk hierbij aan thuiswerken, mantelzorg en partnerverlof bij bevalling).

De reactie van Philips Lighting op deze thema’s komt voor een deel tegemoet aan de cao voorstellen van CNV Vakmensen maar de materiële impact hiervan is minimaal!

Centraal Sociaal Plan

Ook hebben wij op verzoek van leden het Centraal Sociaal Plan op de agenda gezet. Gelet op huidige en komende reorganisaties is een vernieuwing/verbetering hiervan met een nieuwe looptijd van groot belang.

Philips Lighting wenst nu geen aanpassingen/verbeteringen overeen te komen, dus ook geen toepassing van een vrijwillige vertrekregeling i.h.k.v. de reorganisaties bij Research, maar alleen te willen onderhandelen over een CSP na 2018.

Philips Lighting komt tijdens het volgende overleg, gepland op 13 maart, met haar ideeën voor een CSP na 2018.

De gezamenlijke vakorganisaties zullen voor de onderhandelingen over het CSP met concrete voorstellen komen.

Hoe verder?

Op 13 maart a.s. praten we verder met jullie werkgever. Dan zal moeten blijken of we er in slagen dichter bij elkaar te komen. CNV Vakmensen heeft hierbij geen hoog gespannen verwachtingen gelet op de harde en stugge houding van jullie werkgever.

Laat je horen!

Wat vind jij van de reacties van je werkgever? Laat je hieronder horen. Ook kun je hier al je vragen stellen over de cao onderhandelingen. We horen graag van je!

Met vriendelijke groeten,
Namens de CNV Vakmensen delegatie

Ton Grommen (kaderlid)
Arjan Huizinga (bestuurder)

 • Jammer om dit te lezen, lijkt erop dat reductie qua kosten en dus winstoptimalisatie voor aandeelhouders de enige richting is die Lighting wil.

 • Het is in dit proces dan ook belangrijk om te weten of de leden wensen vast te houden aan een fatsoenlijke loon ontwikkeling in de orde van 3,5 %

 • Inmiddels is het Philips lighting jaarverslag 2017 gepubliceert.

  Daaruit blijkt dat het salaris van de board of managament (de bestuurders) per 1 januari 2018 met 3% is verhoogd (blz. 41; resp. blz 37): dhr. Rondolat van Euro 850.000,- naar Euro 875.000,-; dhr. Rougeot van Euro 556.000,- naar Euro 572.500,- en dhr. van Schooten van Euro 555.000 naar Euro 572.500,-. De salarissen van deze 3 heren betreffen non manufacturing kosten (en eigenlijk zelfs overbodige kosten resp. zelfverrijking van heren die zichzelf volledig overwaarderen terwijl zij alleen maar slavenarbeid trachten door te voeren). In elke geval blijkt hieruit dat het topbestuur van Philips lighting wel van mening  is dat er in 2018 een behoorlijkeloonsverhoging doorgevoerd dient te worden. Als gevolg van dit feit kan Philips lighting het overige personeel natuurlijk niet met minder afschepen!

 • Betreffende bestuursleden ontvangen overigens nog een veelvoud van hun salaris aan extra gratificaties, aandelen en opties. Deze bestuurders hebben daarmede een eigen belang om de winst zo hoog mogelijk te krijgen en doen dat o.a. door de werknemers niet mee te laten profiteren van de enorm gestegen winstmarges. Het beleid is dus om de werknemers in steeds toenemende mate zo veel mogelijk uit te buiten (feitelijk te misbruiken). Dit betreffen dus lafaarden welke in werkelijkheid tot de laagste der bevolking behoren. Zij managend als een kip zonder kop op cijfers, zonder enig benul te hebben wat deze cijfers eigenlijk inhouden. Dat is immers niet relevant, als men maar cijfers heeft om loonkosten laag te houden en de werknemers nog verder uit te kunnen buiten. Hersenloze managers zonder waarde voor de mensheid. Geen goed voorbeeld en allerminst een sustainable manier om een bedrijf te leiden. Philips lighting dient op het vlak van sustainability dan ook veel lager te worden beoordeeld.

 • Als werknemers van mening zijn dat salarisontwikkelingen in gelijke mate toegepast dienen te worden op alle salaris nivo's is de vraag...hoe laten wij dit deze bestuurders weten.

  Wie heeft hiervoor een leuke/ludieke suggestie?

 • Gewoon de betreffende 2 bladzijdes uit het jaarverslag overleggen. Mededelen dat daaruit blijkt dat een salarisverhoging van 3% per 1 januari 2018 reeds door het Philips lighting top management als juist is beoordeeld en dat er reeds overeenkomstig salarisverhogingen zijn doorgevoerd. Verder aanvoeren dat uit deze cijfers tevens blijkt dat het salaris van de minst betaalde raads van bestuurslid gelijk is getrokken door deze een extra hoge salarisverhoging toe te kennen. De conclusie toevoegen dat de best betaalde bestuursleden inderdaad niet zoveel meer hoort toe te komen dan de medewerkers die in werkelijkheid het nuttige werk doen en de feitelijke winst realiseren waarvan Rondola wenst te pretenderen dat hij die zou hebben gerealiseerd. De conclusie nemen dat 3,5% per 1 januari 2018 als minimum verhoging dus zeer redelijk is, en dat Philips lighting als goed handelend werkgever nog best hoger zou behoren te gaan. Verder dhr. Pieter Keijsers duidelijk maken dat hij niet handeld volgens de interne Philips lighting richtlijnen inzake integrity en dat de Philips lighting medewerkers hem een grote en onbeschofte *** vinden.

 • bedankt voor je reactie! Super dat je meedenkt en gebruik maakt van de mogelijkheid om online mee te praten over de onderhandelingen!! We houden het wel graag netjes, vandaar dat we een bepaald woord in je reactie even hebben vervangen door drie sterretjes. Volgens mij gaat dit niet ten koste van je sterke boodschap. ;) Nogmaals dank!

 • De cao onderhandelingen van donderdag 8 maart hebben uiteindelijk geleid tot het opschorten van het overleg.

  De afstand tussen de wensen van CNV Vakmensen en het bod van Philips was zo groot dat verder overleg op dat moment geen zin had.

  Nu hebben de leden het voor het zeggen!