Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao’s Pluimveeverwerkende industrie een feit; en nu vooruit!

CNV Vakmensen heeft met werkgeversorganisatie NEPLUVI afspraken gemaakt die hebben geleid tot een cao vanaf 1 januari 2017. Eerder werd al met Plukon een cao overeengekomen. Dit ging allemaal niet zonder slag of stoot, vallen en opstaan. Wel met verlies van draagvlag voor de cao. Ondanks dat sta ik als onderhandelaar pal voor de gemaakte afspraken. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kaderleden het maximale resultaat heb bereikt. Nu achterover leunen is geen optie. Werkgevers, werknemers en dus ook de leden van vakbonden moeten vol aan de bak. Dat geldt voor de verdere inhoud en vormgeving van de cao en voor de verbreding van het draagvlak.

Van Haarlemmerolie naar breekijzer

De cao bij Plukon heeft ruim 24 maanden op zich laten wachten, de sectorcao pluimveeverwerkende industrie 32 maanden. Gesignaleerde problemen leidden tot lange periodes van oponthoud in het onderhandelingsproces. Publicaties tot boosheid en frustratie. Over een lange periode tot stand gekomen arbeidsvoorwaardelijke rechten dreigden in korte tijd te worden afgebroken. Hakken in het zand zetten kan, maar leidt tot niets. In gesprek blijven werkt doorgaans als Haarlemmerolie. Als dat dan geen afdoende middel blijkt te zijn, maak je je punten en stel je je eisen. Van Haarlemmerolie naar breekijzer. En dat is precies zoals het is gegaan.

De C van CNV

De C staat niet alleen voor onze Christelijke waarden. Het zegt meer dan alleen iets over wie wij zijn en wat wij doen. Het is een houding die leidt tot resultaat. De C staat daarbij ook voor coöperatief, creatief, communicatief en constructief. Deze houding én eigenschappen hebben uiteindelijk geleid tot twee cao’s in de pluimvee. Het bleek een kwestie van het spreekwoordelijke geven en nemen. Ik ben niet blij met de vermindering van het draagvlak, wél ben ik trots op de C en het resultaat. En aan het draagvlak moet hard worden gewerkt. Ik, nee wij, moeten aan de bak.

Je Achterban Pluimvee

Ik realiseer mij met mijn kaderleden dat verbreding van het draagvlak nodig is om onze ideeën en voorstellen met overtuiging en kracht neer te leggen bij de werkgevers. Daarvoor moeten wij worden gevoed. Door leden én niet-leden. De community JeAchterban Pluimvee voedt ons met ontwikkelingen in de sector, met ideeën en voorstellen van werknemers. Daar maken wij werk van. Stilstand is achteruitgang, achteroverleunen is ook geen optie. Er blijft veel te doen in deze mooie sector. En nu vooruit het parool.

Ik ben er klaar voor, jij ook?