Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid, gedeeld risico?

Recent zijn twee bedrijven in de pluimveeverwerkende industrie getroffen door een forse tegenslag. Noodgedwongen moest (een deel van) de productie worden verplaatst naar andere bedrijven. Werknemers moesten op al dan niet vrijwillige basis meeverhuizen naar die bedrijven. Zonder mits en maren waren de werknemers hiertoe bereid. Schouder aan schouder, de kop d’r veur, zoals ze dat in het Twents zo mooi uitdrukken. Werkgevers en werknemers namen hier hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar betekent dat dan ook een gedeeld risico?

Wat was er aan de hand?

  • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) schorste de erkenning van een pluimveeslachthuis in het Noorden van het land. De dierengezondheid en –welzijn zouden in het geding zijn. De slacht van pluimvee moest een week worden gestaakt;
  • In het midden van het land werd een pluimvee verwerkend bedrijf getroffen door een grote brand. Productie moest en moet voor langere tijd worden verplaatst naar andere bedrijven of worden uitbesteed.

Extra reistijd, hogere reiskosten

De productie is dus stilgelegd, de werknemers zijn verplaatst. In de meeste gevallen zijn de werknemers geconfronteerd met langere reistijden en hogere reiskosten voor het woon-werkverkeer. Ik heb waardering voor de werkgevers die heel snel voor andere productielocaties hebben gezorgd. Chapeau voor de werknemers die zich meteen aanboden om de productie weer snel op orde te krijgen. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar moet dit dan ook gepaard gaan met het delen van het risico?

Gedeeld risico

Om verschillende redenen betogen de werkgevers dat het stilleggen van de productie niet past in het werkgeversrisico. Brand en een overijverige NVWA waren de veroorzakers. Dat klopt. Maar kun je dan de extra kosten voor de verplaatsing van de werknemers ook deels verhalen op de werknemers? Of door medewerkers te vragen thuis te blijven zitten en hun verlof of ADV daarvoor te gebruiken?

Mijn stelling

De vraag is nu in hoeverre het de schuld is van de werkgever en of de incidenten vallen onder het werkgeversrisico. Het incident bepaalt namelijk de verwijtbaarheid. Snelheid en de zorgvuldigheid van handelen hebben invloed op die verwijtbaarheid. De bevoegde medezeggenschap (Or/Pvt) kunnen goed beoordelen welke regelingen getroffen moeten worden op basis van de extra reistijd en reiskosten. CNV gaat afspraken maken met de werkgevers op basis van de beoordeling van de medezeggenschap. Maar ook horen wij graag wat jullie een goede oplossing vinden.

Ik kan wel wat roepen, maar de vraag is:

Wat vind jij?

  • Gedeeld risico ... ? Deelt de rijke met de arme? Zij die 'het Gezag' zeggen uit te oefenen zouden hierin een voorbeeld moeten zijn! Zolang organisaties en ambtenaren hun macht oneigenlijk gebruiken zal het met de gezondheid en welzijn van de mens slecht gesteld zijn.  Waarom meer vervoer? Meer lokaal en handmatig bespaart het milieu!  Families, ooit de pilaar van de samenleving, worden uit elkaar gerukt! Schadelijk voor de sociale en geestelijke ontwikkelingen ...