Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Investeert jouw werkgever ook in jou?

Agenda pluimveewerkgevers mist investeringen in werknemers

"Optimalisatie van de bedrijfsvoering" staat centraal in de werkgeversagenda ‘Vernieuwend op weg naar 2020’. Investeringen zijn hard nodig om blijvend te voldoen aan de wensen en eisen vanuit de markt, ondernemers in de keten en de overheid. In het rijtje ontbreekt helaas de noodzakelijke investeringen in de werknemers. Branche- en werkgeversorganisatie NEPLUVI mag wat mij treft in de herkansing.

Vernieuwingsagenda pluimveesector

Terecht stelt NEPLUVI voorzitter, Gert-Jan Oplaat, dat wij trots mogen zijn op de nationale en internationale bekendheid van de Nederlandse vleeskuikensector. Flexibiliteit en veerkracht kenmerkt de ondernemers en hun bedrijfsvoering die moeten blijven voldoen aan de wensen en eisen van velen. Wensen van consumenten, wensen van retailers, vestigingsbesluiten, eisen ten aanzien van dierenwelzijn, duurzaamheid, voedselveiligheid, volksgezondheid, ondernemerschap, energie en milieu. Hier moet in geïnvesteerd worden. En niet in de laatste plaats in werknemers, die hard werken aan een mooi product voor een eerlijke prijs.

NEPLUVI is trots, jij ook?

Vernieuwing en modernisering cao

De belangrijkste cao is de sectorcao pluimveeverwerkende industrie. Die loopt pas eind april 2019 ten einde. En toch start binnenkort weer het overleg tussen partijen over de arbeidsvoorwaarden voor een nieuwe cao. Zoals eerder afgesproken staan onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werk- en rusttijden, roosters en toeslagen op de agenda. Er vindt een verkenning plaats van wat de pluimveesector nodig heeft om de werkgelegenheid in Nederland te behouden. Werkzekerheid, opleiding en scholing, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap zijn andere belangrijke onderwerpen.

Maar zeg eens, wat vindt jij belangrijk?

Laat je horen!

NEPLUVI heeft ons uitgedaagd om onze kijk op de pluimveesector met hen te delen. Daarvoor is kennis nodig van jou en jouw collega’s. Wat leeft er in de productiehallen, in de logistiek en in de kantines als het gaat om de toekomst van het werk in deze mooi sector?

Wat zie jij als kans, wat als bedreiging? Dichter bij ‘huis’: hoe gaat op jouw bedrijf als het gaat om naleving van de cao, de arbeidsomstandigheden, de medezeggenschap, het management? Zie jij nog werken in dezelfde functie over 5 of over 10 jaar?

NEPLUVI mag in de herkansing. Investeren in de werknemers is en blijft noodzakelijk. Werkzekerheid met passende en goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Ik doe mede namens jou mijn stinkende best voor een eerste plaats op de vernieuwingsagenda van werkgevers. Daarvoor heb ik jou en jouw collega’s hard nodig. Vertel mij wat er nodig is, wat jij nodig hebt in je werk.

Doe het nu!