Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Pluimveesector schreeuwt om ontwikkeling medewerkers


Is er in de nabije toekomst sprake van een tekort aan voldoende opgeleide mensen in de pluimveeverwerkende industrie? Mijn antwoord daarop is ja. Door robotisering zullen er weliswaar minder handjes nodig zijn, maar het werk wordt anders. Het vraagt straks andere kennis en kunde. Om te voorkomen dat jij straks niet meer mee kunt komen, moet je je blijvend ontwikkelen. Is het niet voor een baan bij je eigen baas, dan is het wel voor een baan bij een andere baas. Mogelijk ook in een andere sector. Ben jij bereid te investeren in jezelf? En hoe kan ik je daarbij helpen?

Het belang wordt gezien, de urgentie ontbreekt

Vadertje Post, moedertje Nederlandse Spoorwegen. Een baan voor het leven bestaat niet langer. En toch is deze gedachte in de pluimvee nog steeds aanwezig. Het werk wordt niet zwaarder, het is al zwaar. Tel daarbij op de robotisering, het veranderde werk. De uitkomst laat zich raden. Ik verwacht dan ook dat nieuwe jonge medewerkers niet of nauwelijks nog toekomen aan hun eerste jubileumuitkering. Het belang van jezelf ontwikkelen wordt niet écht gezien, de urgentie om dat te doen ontbreekt dan ook. Redenen die ik hoor:

• mijn baas zorgt wel voor mij;
• ik ben te oud voor de schoolbankjes;
• ik zit niet te wachten op toetsen en examen;
• ik heb geen tijd;
• ik heb het altijd zo gedaan, ik red mij wel;
• ik heb het geld niet.

En op mijn vraag: is dat zo? Blijft het stil. Niet alleen in de productie, maar ook in de logistiek en op het kantoor. Van functiegroep 1 tot en met VI én daarboven. De pluimveesector schreeuwt wel om ontwikkeling van medewerkers, maar zij die het moeten horen, lijken doof. Ik heb - wel beschouwd -nog wel wat zendingswerk te verrichten.

Opleidingsbudgetten blijven onbesteed

En dat zendingswerk bestaat er ook uit medewerkers, waar onder mijn leden, informeren over de scholingsmogelijkheden. En op de middelen die het scholingsfonds (OFP) in de sector daarvoor biedt. Het OFP biedt jaarlijks subsidie voor scholing. Altijd bedoelt voor de ontwikkeling van werknemers, binnen de pluimveesector, maar ook voor daarbuiten. Weet jij dat je vanaf 2014 een ontwikkelingscheque kunt krijgen van € 1.000? Jaarlijks zijn er 25 cheques beschikbaar. Tot nu toe hebben slechts vier van je collega’s in de sector daar gebruik van gemaakt. Waarom jij niet? Is het jouw onbekendheid met de mogelijkheden die het OFP biedt of toch jouw vrees voor de schoolbankjes?

Tot wederdienst bereid

Hoe kan ik je helpen? Geïnformeerd over de mogelijkheden van het OFP heb ik je nu. Persoonlijke budgetten zien los te peuteren op een eigen leerrekening? Dat kan. Het enige wat ik dan van je vraag is steun voor mijn voorstellen voor een nieuwe cao vanaf 1 mei 2019. Dat duurt nog wel eventjes, maar al het goede komt langzaam. Net als de bewustwording van medewerkers in de pluimvee dat ontwikkeling van kennis en kunde voorwaarde is voor blijvend betaald werk; binnen én buiten de sector.
scholing en opleiding is een must. Dus doen!