Ik heb een vraag:

Op hoeveel dagen vaderschapsverlof heb je recht als geboorte in 2020 valt?

Reacties (1)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt uw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.
  Wijken eerder gemaakte collectieve afspraken af in het nadeel van de werknemer? En zijn deze voor 1 januari 2019 ingegaan? Dan gelden deze afspraken tot het einde van de looptijd maar uiterlijk tot 1 juli 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op in ieder geval eenmaal het aantal werkuren per week met volledige loondoorbetaling.

  Daarnaast kan een partner per 1 juli 2020 tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.
  Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.
Terug