Stel je vraag over werk en inkomen

Noodfonds aow-er

Ik werk als AOW-er op een nul uren contract als taxi-chauffeur. Ons werk is vrijwel geheel weg gevallen; ook voor mij al twee weken geen werk. En vooruitzichten zijn natuurlijk niet florissant. Is het al duidelijk of ik als AOW-er ook in aanmerking kom voor een uitkering uit het Noodfonds? Ik werk via een pay-roll bedrijf. Een eventuele uitkering moet geregeld worden door dit bedrijf; maar wel belang hebben zij hierbij, gezien mijn nul uren contract. Ik heb hier geheel geen invloed op? Dat vind ik niet aangenaam.

Reacties (10)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste Andree,

  Ondanks dat de precieze regelingen nog niet bekend zijn, gaan we er van uit AOW'ers ook onder het noodfonds vallen. Het noodfonds dekt de totale loonkosten van het bedrijf en als voorwaarde geldt dat niemand mag worden ontslagen, ook de AOW'er dus niet. Verder geldt inderdaad wel dat u afhankelijk bent van uw werkgever of er een beroep wordt gedaan op het noodfonds. Uw werkgever is daartoe niet verplicht.

  Met vriendelijke groet,

  CNV Info
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   dank je wel !

   Andree
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Andree:

   Thx
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Andree:

   Regeling is nu (grotendeels) bekend, maar ik lees voor mij tegenstrijdige teksten:
   1. "Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?
   Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden. "

   2. "Flexwerkers
   Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.  "

   Als AOW-er betaal ik (minder) sociale premies. Dus..?
   Wat zijn mijn vooruitzichten nu vwb loondoorbetaling op grond van de NOW?
   Van het payrollbedrijf heb ik nog niets gehoord.
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Andree:

   Beste Andree,

   Het noodfonds (NOW) versterkt geen uitkeringen aan medewerkers. Alleen aan werkgevers indien deze werkgever een aantoonbaar omzetverlies hebben en er voor kiezen om een beroep te doen op de regeling.

   In uw geval is het payrolbedrijf uw werkgever. Het is aan uw werkgever om al dan niet een beroep te doen op de regeling. Zoals eerder gezegd is uw werkgever daartoe niet verplicht.

   U kunt hier meer informatie vinden: www.cnvvakmensen.nl/.../coronavirus

   Met vriendelijke groet,

   Agostino Di Giacomo Russo
   bestuurder CNV Vakmensen
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Agostino di Giacomo Russo. :

   Dag Agostina, dank voor de snelle reactie. Ik was onzorgvuldig in mijn formulering. Ik begrijp je opmerkingen.
   Mijn vraag was: stel mijn payroll bedrijf waar ik voor werk komt in aanmerking voor de NOW en maakt daar ook gebruik van. De aanvraag van hen wordt gehonoreerd door het UWV en ze moeten de salarissen doorbetalen. Moeten ze dat dan ook betalen aan aow-ers die een bijbaan hebben ( in een normale situatie krijgen zij bv ook geen WW bij ontslag); er is een bepaling in de NOW dat werknemers voor deze regeling meetellen als zij sociale premies betalen. AOW-ers betalen die deels. Daardoor wel/geen uitkeringsgerechtigde volgens de NOW?
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Andree:

   Beste Andree,

   Ik begrijp je vraag. In de regeling staat;"Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden". dit had jij zelf ook al gevonden.

   AOW'ers zijn niet verzekerd voor de genoemde zaken. Indien jouw werkgever een beroep doet op de NOW regeling, dan krijg hij dus geen vergoeding voor de salarissen van de AOW'ers.

   Agostino
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Agostino di Giacomo Russo. :

   Beste Agostino, dank voor je antwoord. Ik wil nog even benadrukken dat ik weet dat er veel grotere problemen spelen dan wel of niet een uitkering voor AOW-ers. Voor die problemen probeer ik zo veel mogelijk een oplossing te vinden door mij netjes te gedragen.
   Maar wat betreft mijn AOW-vraag: in de regeling staan meerdere formuleringen vwb de vraag welke werknemers door de overheid , via hun werkgever, een uitkering krijgen. Ook formuleringen die strijdig zijn met bovenstaande. Ik wacht maar af hoe het uit pakt. CNV zet zich blijkbaar niet in om dit voor AOW-ers te proberen te regelen. Duidelijk. Verder sterkt in deze chaotische tijden.

   Andre

  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Andree:

   [deleted]
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Andree:

   Beste Agostino, dank voor je antwoord. Ik wil nog even benadrukken dat ik weet dat er veel grotere problemen spelen dan wel of niet een uitkering voor AOW-ers. Voor die problemen probeer ik zo veel mogelijk een oplossing te vinden door mij netjes te gedragen.
   Maar wat betreft mijn AOW-vraag: in de regeling staan meerdere formuleringen vwb de vraag welke werknemers door de overheid , via hun werkgever, een uitkering krijgen. Ook formuleringen die strijdig zijn met bovenstaande. Ik wacht maar af hoe het uit pakt. CNV zet zich blijkbaar niet in om dit voor AOW-ers te proberen te regelen. Duidelijk. Verder sterkt in deze chaotische tijden.

   Andre
Terug