Stel je vraag over werk en inkomen

Voorstellen besproken: Looptijd cao en seniorendagen

Maandag 28 oktober 2019 spraken de cao-partijen voor de tweede keer met elkaar over een nieuwe cao. Tijdens de eerste ronde wisselden we de voorstellen aan elkaar uit, dat kon je hier lezen. Deze keer analyseerden we deze voor het eerst en bespraken we ze met elkaar. Dit gaat in goede harmonie, waarbij partijen elkaar aftasten over hoe we tot een nieuwe cao komen.

Looptijd 1 jaar

Waar we het snel over eens lijken, is de looptijd. Beide partijen zijn nu voorstander van een jaar. CNV Vakmensen is het daar zeer mee eens, omdat de toekomst onzeker lijkt in verband met de maatschappelijke discussies over stikstof en de nadelige gevolgen daarvan die misschien de Tentoonstellingsbouw ook treffen. Dit is een zorgelijke situatie, waarbij CNV Vakmensen aan andere tafels tot een oplossing probeert te komen.

Afspraken sectorbreed

Wat nadrukkelijk naar voren komt, is dat werkgevers graag afspraken maken die meer gericht zijn op de hele sector. Vrij vertaal ik dit als volgt: kosten inventariseren en gemiddeld voor heel de sector ten goede laten komen. Daarbij wordt een argument gebruikt dat afspraken voor alleen ouderen misschien als discriminerend worden gezien. CNV Vakmensen is het daar niet mee eens.

Seniorendagen

Wel kunnen we al melden dat seniorendagen als status waarschijnlijk veranderen. Nu zijn die geoormerkt als bovenwettelijke vakantiedagen, die 5 jaar blijven staan. Dit is nooit de bedoeling geweest en CNV Vakmensen is daar geen voorstander van. Seniorendagen zijn in het leven geroepen als ontzie maatregelen. Dat houdt in dat ze binnen het jaar waarop ze opgebouwd worden, ook opgenomen dienen te worden. Dan doen ze recht aan het begrip seniorendag en geven ze jou de rust die je nodig hebt om gezond de eindstreep te halen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je ze 5 jaar laat staan en dan minimaal 5 weken op vakantie gaat. Hoe ik dat iedereen ook gun, daar zijn ze niet voor bedoeld.

Verder hebben we de verschillen toegelicht en besproken.

Maandag 18 november staat de derde onderhandelingsronde op de agenda. De laatste punten worden dan toegelicht en aansluitend zullen we de spreekwoordelijke degens kruisen. Daarna hoor je weer van ons horen en hopelijk kunnen we dan meer vertellen.

Tot slot: Laat mij weten wat er speelt in de sector. Jouw inbreng is van belang voor de cao. Het is jouw cao waar jij iets van mag vinden.

 • Zojuist laatste bericht omtrent cao onderhandeling 6 januari gelezen.

  Echt onbegrijpelijk met wat voor bod de werkgevers komen. Ze zijn zeker vergeten hoeveel ze verdienen.

  Ik ben werkzaam in de toelevering naar een aantal grote standbouwers.

  En deze betalen hoge prijzen om hun stands bij ons te laten maken. Maar ze doen dit alles puur en alleen om nog meer stands te kunnen bouwen.

  De tijden van amper werk zijn voorbij.

  20 tot 25 dagen per maand in het buitenland voor de werknemers is tegenwoordig heel gewoon.

  Jammer dat het op deze manier moet gaan, maar het zijn nu eenmaal boeven.

  Ik denk dat werken in de bouw een beter alternatief aan het worden is.

  Qua loon en vrije tijd zeker.