Stel je vraag over werk en inkomen

Onderhandelingen cao Tentoonstellingsbouw van start

De onderhandelingen over jouw cao Tentoonstellingsbouw zijn maandag 23 september gestart. Tijdens dit eerste overleg brainstormden we eerst over de sector, de toekomst en een mogelijke nieuwe cao. Over en weer wisselden we voorstellen uit.

Voorstellen CNV Vakmensen

Wij vroegen onze leden wat zij in hun nieuwe cao wilden zien. Onder andere aan de hand daarvan stellen we het volgende voor:

 • Een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

 • Een structurele loonsverhoging van 4%, met een minimum van € 1.200,00 voor de individuele werknemer. Als de partijen een cao voor 2 jaar overeenkomen, stelt CNV Vakmensen ook voor 2021 een loonsverhoging van 4% voor

 • Ontwikkeling van mensen: structureel 1% per jaar beschikbaar voor een persoonlijk ontwikkelingsbudget, buiten je werkgever, waar jij over gaat!

  CNV Vakmensen vindt dat iedere werknemer over een persoonlijk ontwikkelingsbudget zou moeten beschikken. Dit is een budget dat extern wordt opgebouwd en beheerd. Daardoor ben jij de baas over je eigen budget en bepaal jij hoe jij je schoolt voor de toekomst.

  Een werkgever voor het leven bestaat nagenoeg niet meer. Op z’n minst moet jij je daar op voorbereiden. Daarom zet CNV Vakmensen zet zich in voor het vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers, onder andere door persoonlijke ontwikkelingsbudgetten, en pleit ervoor dat in cao’s afspraken worden gemaakt over loopbaangesprekken, loopbaanscans en scholing. Werkgevers en werknemers moeten zich hiervan meer bewust zijn en gezamenlijk een actief loopbaanbeleid vorm moeten geven.

 • Investeren in werknemers: CNV Vakmensen verwacht dat er met zorg naar werknemers wordt gekeken. We beweren niet dat dit niet gedaan wordt, maar er zijn zaken die aandacht verdienen.

  Er is een categorie werknemers die uitgesloten zijn van betaling van overuren. Dit hoort schijnbaar bij de functie. Denk hierbij aan projectmanagers. We stellen voor om dit aan te passen, zodat ook zij loon naar werken krijgen. Overuren van alle werknemers uitbetalen dus.

 • Ook hoort bij investeren in mensen, dat er meer vaste werknemers aangenomen worden in de sector. Nu is er sprake van heel veel flexkrachten. Dit maakt dat de samenwerking niet altijd optimaal is en werknemers die hier mee te maken hebben stress ervaren. CNV Vakmensen stelt daarom voor flexkrachten alleen in noodgevallen in te huren (piek en ziek)

 • Werknemers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Lichamelijke gezondheid en mentale vitaliteit zijn belangrijke voorwaarden om duurzaam aan de slag te blijven. Daarnaast is het belangrijk om de toekomst van de sector voor ogen te houden. Denk daarbij aan maatregelen om jongeren aan te nemen en voor ouderen een maatregel overeen te komen, dat ze ook gezond de eindstreep halen. Daarom stelt CNV Vakmensen voor om deze regeling in de cao op te nemen: werknemers van 57 jaar en ouder kunnen, uiteraard op vrijwillige basis, 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

 • Eerlijke spelregels in Nederland/Europa. Eerlijke spelregels, dat is een onderwerp wat CNV Vakmensen graag aan de orde brengt tijdens deze onderhandelingen. Werknemers geven aan dat de cao niet altijd wordt nageleefd zoals dat bedoeld is. Om hier meer grip op te krijgen, moet de SNTB een nadrukkelijkere rol en bepaalde bevoegdheden krijgen op dit vlak.

 • Afspraken in het kader van het pensioenakkoord. CNV Vakmensen stelt voor nadere afspraken te maken over de uitwerking van het pensioenakkoord. Uitgangspunt is te komen tot een protocolafspraak over de wijze waarop we eerder stoppen met werken mogelijk willen maken. We willen tot een regeling komen die we per 1 januari 2021 invoeren.

Voorstellen werkgevers

De voorstellen van de werkgevers zal ik nog maar niet bijvoegen. In eerste instantie ben ik namelijk geschrokken over dat wat werkgevers presenteren. Daarin staat dat de sector krimpt, de marges klein zijn en er loonruimte is van 2%. Alles wat we aanvullend afspreken, zou nog van die loonruimte af moeten. Dit strookt niet met dat wat wij van jullie horen.

Werkgevers geven aan dat wij hun voorstellen moeten zien als een praatstuk, waarbij we stapsgewijs tot een resultaat moeten komen.

We hopen 28 oktober 2019 verder te gaan.

Jij bent aan zet

Het is nu aan jou om deze informatie tot je te nemen en mij van input te voorzien. Jij bent actief in de sector en ik moet van jou horen of het klopt wat werkgevers zeggen en of het klopt dat het niet zo goed gaat als CNV Vakmensen denkt.

Reageer hieronder of stuur mij een e-mail.

Samen moeten wij deze klus klaren