Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Ben jij werkzaam in de sector Transport & Logistiek?

Op 19 juni jongstleden is er met ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe cao beroepsgoederenvervoer.

Naast de loonsverhogingen en de verbeterde arbeidsvoorwaarden zoals rolcontainers en stand kachels/ airco’s is er nog een belangrijke afspraak in de cao opgenomen. Dat is dat er een zwaar werkregeling wordt afgesproken om het mogelijk te maken  eerder te kunnen stoppen met werken voor werknemers in zware beroepen.

Wat is nou de zwaar werkregeling regeling

In het pensioenakkoord is een afspraak gemaakt dat het bedrag dat de werkgevers betalen om iemand eerder te kunnen laten stoppen onder voorwaarden, voor het deel ter grootte van het AOW bedrag boetevrij mag worden uitgekeerd. Op die manier kunnen mensen 3 jaar eerder met pensioen.

Voorwaarde is, dat het zwaar werk moet zijn en dat de RVU regeling een onderdeel is van sectorale afspraken over duurzame inzetbaarheid.

Om dit binnen die verplichtingen goed voor jullie te regelen heeft de CNV met veel partijen gesproken over de mogelijkheden, de financiering, de wijze van uitkeren en voor wie dit straks kan gaan gelden.

Afgesproken in de cao

In onze cao is deze zwaar werkregeling  afgesproken en daarbij is tijdens de onderhandelingen gekeken naar een bedrag dat nodig zou zijn om dit te gaan bekostigen op een solidaire manier. Dus alle werkgevers dragen bij om de regeling mogelijk te maken.

Om te zorgen dat als je bij een kleiner  bedrijf werkt de regeling onder de gestelde voorwaarden ook voor jou toegepast kan worden is er gekozen voor het solidaire systeem. CNV is de afgelopen periode veel in overleg geweest met alle betrokken partijen om de regeling in detail uit te werken.

Denk daarbij aan:

  • voor wie gaat dit gelden?
  • Hoe lang moet je werkzaam zijn geweest in de sector?
  • Wat is een zwaar beroep etc.
  • Hoe worden deelnemers geïnformeerd en waar wordt de informatie geplaatst?
  • Wie zorgt voor het innen van het geld, beheren van het geld en uitkeren van het geld?

 CNV heeft de kaderleden die betrokken zijn bij deze RVU werkgroep hierover bijgepraat. Het wachten is nu op TLN/VVT, die ook van hun achterban een akkoord moet hebben.

 Zodra duidelijk is dat TLN/VVT ook akkoord zijn, zal de zwaarwerk regeling worden gepubliceerd.

 Mede namens onze kaderleden,

Linda Slagter
Bestuurder