Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

CNV sluit deal met TLN en VVT over vakantieloon

De heikele kwestie rond het loon over vakantiedagen lijkt opgelost. Op 19 september hebben de vakbonden met de werkgeversorganisaties TLN en VVT hierover een cao-afspraak gemaakt.

We hebben afgesproken dat het gemiddelde geldbedrag van de overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar ook tijdens de vakantiedagen betaald moet worden. De regeling gaat in op 1 januari 2019.

Waar gaat het ook alweer over?

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt van je werkgever het basissalaris over 8 uur betaald. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Maar ook je ploegentoeslag, zaterdag- en zondagtoeslag, vuilwerk- en koudetoeslag en nachttoeslag (toeslag eendaagse rit).

Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus mogelijk al jaren te weinig geld over je vakantiedagen. Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of zondag hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Actie van CNV Vakmensen

Tijdens de cao-onderhandelingen vorig jaar wilden de werkgevers hier geen afspraken over maken. Daarom is het CNV eind vorig jaar een actie gestart om de druk naar werkgevers op te bouwen. Namens drie leden hebben wij proefprocessen gestart.

Ook hebben zo’n 1.000 werknemers een (door ons opgestelde) brief naar meer dan 250 werkgevers gestuurd. In de brief geven de werknemers aan dat zij in de afgelopen jaren te weinig loon hebben ontvangen over de vakantiedagen en dat zij dat alsnog betaald willen krijgen.

Resultaat

Die beide acties – de proefprocessen en de 1.000 brieven – hebben goed gewerkt. De werkgevers lieten weten dat ze alsnog met de vakbonden wilden praten over een oplossing.

Die onderhandelingen zijn op 22 juni en 4 juli en 13 en 19 september succesvol verlopen. De huidige cao wordt opengebroken en er komt een nieuwe afspraak in over het loon over vakantiedagen. De cao-afspraak gaat ook naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeen verbindend verklaring, zodat de regeling voor alle transportbedrijven geldt, ongeacht of ze lid zijn van TLN of de VVT.

De nieuwe cao-afspraak

De nieuwe afspraak gaat in op 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 tellen de volgende looncomponenten mee bij het betalen van het loon over je vakantiedagen:

 • persoonlijke toeslag (art. 23)
 • ploegendiensttoeslag (art. 36)
 • vuilwerktoeslag (art. 38 A)
 • onregelmatigheidstoeslag (art. 55)
 • eendaagse nachtrit / toeslagenmatrix (art. 37)
 • koudetoeslag (art. 38 B)
 • consignatievergoeding (art. 42)
 • reistijd mobiele kranen (art. 47)
 • overuren + toeslag
 • zaterdaguren (> 40 uur/week)
 • zaterdagtoeslag
 • zondaguren (>40 uur/week)
 • zondagtoeslag

Wat levert deze afspraak jou op?

Dat ligt natuurlijk aan het aantal en soort toeslagen en overuren. De toeslagen en (over)uren worden betaald over de wettelijke vakantiedagen en 2 bovenwettelijke vakantiedagen. Voor iemand die een full time contract heeft gaat het om 22 dagen. Aan toeslagen en uren zal het ongeveer gaan om € 30 tot € 50 bruto per dag. Per jaar zou je er dus € 660 tot € 1.100 bruto op vooruit moeten gaan. Daarnaast komt dan nog de eenmalige uitkering van €750,- bruto in 2019.

Op welke manier wordt dit berekend?

 1. We gaan uit van het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;
 2. Het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat je in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen. Hiervan telt 90% mee;
 3. Het gemiddelde bedrag dat je in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen aan overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover die de 40 uur per week overschrijden. Dit aantal uren wordt afgetopt op 22,75% van je functieloon. Dat komt overeen met 7 overuren per week.

Ook over het verleden is iets geregeld

Om iets met terugwerkende kracht te regelen is altijd moeilijk. Bedrijven kunnen die kosten niet meer verrekenen met hun klanten. Dat gaat dus direct ten koste van de winst. Vandaar dat we geprobeerd hebben ook iets over het verleden af te spreken, maar dat dit pas in 2019 betaald hoeft te worden.

Iedere werknemer in de loonschaal A’ t/m H die het gehele kalenderjaar 2018 in dienst is geweest van zijn werkgever en meer dan 100 uren heeft gewerkt waaraan een toeslag is verbonden krijgt een eenmalige uitkering van € 750 bruto. Deze uitkering wordt in 3 termijnen van € 250 betaald en wel op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019.

Om dit bedrag te krijgen moet je een verklaring tekenen waarin je afstand doet van je rechten op de vergoeding van structurele toeslagen over de vakantiedagen van 2014 – 2018.

Vragen? Meepraten? Stemmen?

Dat kan natuurlijk. We houden twee ledenbijeenkomsten om je informeren op 29 september a.s.

 • Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp (14:00 – 16:00)  Ik kom naar Ureterp
 • Poppodium Gorkum, Grote Haarsekade 120, 4205 VL Gorinchem (10:00 – 12:00)  Ik kom naar Gorkum

Lees alle info goed en breng je stem uit via deze link

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vind je hier!

 • Goeie middag, is het nu zo dat het slikken of stikken is.

  Als ik hier mee instem om die €750 te accepteren dan heb ik nergens meer recht op, maar als ik het niet doe gaan ze dan toch noch verder of ben ik dan alles gewoon kwijt.

  Op deze manier weet ik niet wat het beste is.

 • Beste ,  jouw collega's en onze bestuurders gaan wat dieper in op jouw vraag via http://bit.ly/2xzcGEU.

 • De kwestie betreffende de vakantie uren met toeslag.

  Mooi dat er iets beweging in zit.

  Bij akkoord krijgt men 750 euro, 1 van de voorwaarden is,dat je het hele kalenderjaar 2018 in dienst was bij een werkgever.

  Maar wat,als men (zoals ik) wel jarenlang gewerkr hebt,maar in februari 2018,van werkgever gewisseld bent?

  Is niet het hele kalenderjaar 2018.

  Valt men dan buiten de boot?

  Dat kan toch niet???

 • Vind het resultaat mooi maar de compensatie van 2012 tot en met 2018 te weinig.

  5 jaar x gemiddeld €1000.00 en dan !€750.00 compensatie ??.

  Alles zullen we niet krijgen.

  Maar ergens in midden wel redelijk.

 • Kijk, als een werkgeversorganisatie een schikking treft met de vakbonden, en zo snel al, moet er meer aan de hand zijn. Dit geeft al aan dat ze al weten dat het een gelopen race is en maar snel met een schikking komen, en je moet ook nog van verdere stappen moet afzien. Van die € 750.00 bruto blijft, als je geluk hebt misschien de helft van over. Dus mensen stem tegen er valt vast meer te halen, je hebt er tenslotte voor gewerkt.

 • Beste Cor,

  Deze regeling vind ik een redelijke regeling, kijk maar als je ziek word krijg je ook 7 overuren / week dat is dus het zelfde en ook je pensioen word met 7 overuren extra opgebouwd per week, of vind jij dat ook een slechte regeling.

  Wat betreft het geld naar het verleden ligt in je eigen hand als jij je loonstroken van deze 5 jaar nog heb dan zou ik zeggen ga alleen of collectief met je mede collega's bij je werkgever procederen, het CNV zal jou daar graag bij helpen.

  Ik ga dat dus zeker doen dat procederen en ik stem voor deze regeling misschien dat er in het volgende CAO wel een betere regeling zal komen maar voor nu binnen is binnen stem je tegen dan krijg je dus lekker niets.

  Als je nu tegen stemt dan moet het CAO op 01-01-2019 opnieuw AVV  worden gemaakt door de minister en dan zal het zonder deze regeling zijn en krijg je NIETS, als je voor stemt dan word het met deze regeling gedaan en misschien is er dan in 2019 bij de onderhandelingen van het nieuwe CAO wel een regeling zoals het UWV het hanteert, dat zijn alle overuren en vergoedingen meenemen over een heel jaar en dan daar je dagloon van bepalen dat is een regeling die door de overheid word voorgesteld, dus ook eigenlijk voor het bedrijfsleven en als de werkgevers dat niet willen dan gaan we net als in 2017 STAKEN, en daar zitten ze echt niet op te wachten.

 • Het is een schijntje dit slaat werkelijk nergens op lekker polderen en op een akkoord met TLN gooien kom op zeg minimaal 750€ netto

 • ((Wat levert deze afspraak jou op?

  Dat ligt natuurlijk aan het aantal en soort toeslagen en overuren. De toeslagen en (over)uren worden betaald over de wettelijke vakantiedagen en 2 bovenwettelijke vakantiedagen. ))

  Ik vind dat dit moet worden alle vakantiedagen en  alle ATV dagen!!!!

  (((Op welke manier wordt dit berekend?

  We gaan uit van het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;

  Het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat je in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen. Hiervan telt 90% mee;)))

  Ik vind dat 100% mee moet tellen!!!

  ((((Het gemiddelde bedrag dat je in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen aan overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover die de 40 uur per week overschrijden. ))))

  Dit is discriminatie van part timers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ik werk twee dagen per week op zaterdag en zondag bij werkgever A.  Ik wil dat al mijn zaterdagtoeslagen en zondag toeslagen mee tellen!!!!!!!! 100%

  ((((((Dit aantal uren wordt afgetopt op 22,75% van je functieloon. Dat komt overeen met 7 overuren per week.)))))

  Waarom moet het afgetopt worden? Wat een onzin!!! Weer iets dat het onnodig ingewikkeld maakt!!! Al je uren moeten gewoon meetellen, niks van deze onzin.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  We moeten gewoon naar een situatie toe gaan dat wij over alles wat wij bruto verdienen over een heel jaar, dat daar vakantiedagen over berekend worden!!!!!!!!!!!!!!

  En vakantiegeld moet ook naar 8% over je totale brutojaarloon gaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Heren bonds mensen.

  Ff snel een dael sluiten en snel weg wuiven toch.

  En waar is dan de rest van die 5jaar gebleven in de zakken van of de bondsmensen of de werkgevers? Ik ben hier echt niet mee een en zou zeggen kom een op voor jullie betaalde leden zij zijn het tenslotte die jullie salaris betalen en daar mag je best iets voor doen .

  Maar kom niet met zo iets slaps aan wand dan zijn jullie net zulke verraders als het FNV in het verleden was.

 • Chauffeurs laten zich, als ze JA stemmen, weer flink door de vakbonden piepelen.  Schaamteloos!!

  Trouwens; in het akkoord staat zonneklaar en onomwonden dat we RECHTEN hebben; en dat "afkopen" met, pakweg, 350 euro netto?

  En de bonden zijn er nog trots op ook!

  Afschuwelijk!

 • Beste Willem,

  Aan jou hebben de chauffeurs veel gehad! Nog bedankt voor je inzet.

 • Beste vertegenwoordigers van ons,

  Erg mooi dat er nu (eindelijk) een resultaat is behaald, het begin is er. Een resultaat wat voor de hele sector geldt (mits het natuurlijk bindend wordt).

  Ik stem vóór, simpelweg omdat er dan in ieder geval íets is geregeld vanaf 1 januari 2019.

  De €750 bruto voor afkoop van de afgelopen 5 jaar vind ik daarentegen verre van een bevredigend resultaat. Het is -in mijn ogen- simpel: de wet is er al sinds 2011 & er is geen werkgever die zich er aan gehouden heeft. Als ik me niet aan de wet houd, zal ik ook vroeg of laat het risico lopen op de blaren te moeten zitten. Dit weet ik van tevoren. Net als ieder ander; TLN & hun achterban weten dit ook.

  En ja, ik snap ook dat het overgrote deel van de bedrijven om valt als ze de volledige claim van 5 jaar (in mijn geval 6 jaar vanwege de stuitingsbrief) zouden moeten voldoen. Een heel duidelijk & zeker ook pijnlijk geval van op de blaren moeten zitten. De prijsvechters halen het niet, de bedrijven die hun zaken wél op orde hebben halen het wel. Dit zal zorgen voor een gezonde scheiding van het kaf & koren...

  ....en dan is gelijk het chauffeurstekort opgelost én zullen, door een tekort aan transport op de markt, gelijk de prijzen naar een acceptabel niveau bijgesteld kunnen worden ;)

  Als ik een schuld zou hebben bij een bedrijf of instantie, zou ik daar een betalingsregeling voor treffen, mocht de schuld te groot zijn voor me om in één keer te kunnen voldoen. Dat zouden de werkgevers ook kunnen doen. Het is maar een idee...

  €6.500 per werknemer is veel voor een werkgever, maar wél het gevolg van denken boven de wet te kunnen staan. Dikke pech voor de kabouters zou ik zeggen, helaas pindakaas. Ze hebben ook de keuze gehad om naar wet te handelen, maar bovenal ook de keuze gehad om menselijk & respectvol met diegene om te gaan die hun bedrijf zíjn. €750 over 5 jaar toont respectloosheid, geen waardering voor hen die samen met de werkgever de bedrijfswinst creëeren. Zonder personeel geen bedrijf. Het is maar hoe je met je medemens om wilt gaan.

 • Beste Willem ,

  ben jij al een procedure gestart tegen je oude werkgever over achterstallig vakantieloon van de laatste vijf jaar? Het zou je sieren iets minder hoog van de toren te blazen, het risico bestaat namelijk dat je jezelf eraf blaast!