Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Definitief akkoord over vakantieloon

Toevoeging 14 februari 2019: Inmiddels is de cao Beroepsgoederenvervoer (TLN), inclusief de afspraak over vakantieloon, algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze regel voor iedereen geldt tot eind 2019.

De leden van CNV Vakmensen, de andere vakbonden en de werkgeversorganisaties VVT en TLN zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat over het vakantieloon. Voor werknemers die onregelmatig werken en/of overuren maken betekent dit dat zij in 2019 over 22 vakantiedagen meer loon krijgen.

Uitslag stemming

Van de uitgebrachte stemmen is 73% voor en 24% tegen het onderhandelingsresultaat. 3% van de stemmers heeft zich onthouden van stemming.

Hiermee is het loon over vakantiedagen vanaf 1 januari 2019 voor de 150.000 werknemers in de sector Transport & Logistiek goed geregeld. CNV bestuurder Tjitze van Rijssel is erg tevreden: "Dat betekent dat niets meer in de weg staat deze afspraak aan de cao toe te voegen en algemeen verbindend te verklaren, zodat de regeling voor alle transportbedrijven geldt, ongeacht of ze lid zijn van TLN of de VVT.. Een goed resultaat voor werknemers.’’

Waar gaat het ook alweer over? Dat lees je hier!