Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Vakantieregels in het transport

De jaarplanning voor de vakanties van 2018 heb jij vast al gemaakt. Maar voordat je kan genieten van jouw welverdiende vakanties kan het zijn dat jij nog wat vragen hebt over de rechten en beperkingen bij opname van verlof.

Vandaag bespreken we de meest gestelde vraag: "Wanneer mag mijn werkgever mijn verlof afwijzen."

Verlofaanvraag en afwijzing door werkgever

Volgens de wet heeft elke werknemer recht op vakantie. Minstens vier keer de arbeidsduur per week. Een werkgever moet binnen 2 weken na een vakantie aanvraag reageren. Gebeurt dit niet, dan mag je ervan uitgaan dat je toestemming hebt voor de vakantie. In principe zal werkgever jouw wens goedkeuren.

Er zijn 3 situaties waarin je werkgever mag afwijken van jouw wensen en jouw vakantieaanvraag kan weigeren, of zelfs een eerdere goedkeuring intrekken.

  1. Je hebt niet genoeg vakantiedagen voor de vakantieperiode die je wilt.
  2. Er is een gewichtige reden of zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld omdat er plotselinge drukte is op het werk, er spoedorders zijn of omdat je onmisbaar bent door ziekte van andere werknemers.
  3. In jouw cao staat dat je in een bepaalde periode vakantie moet opnemen of dat dat juist niet mag in een bepaalde periode. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bouwvak/zomervakantie, omdat dan veel collega’s door schoolvakanties langere tijd aaneengesloten een vakantie opnemen. 

Heeft jouw werkgever een goede reden, dan moet hij dat binnen 2 weken nadat je jouw aanvraag hebt ingediend schriftelijk aan jou laten weten. Doet hij dat niet, dan mag je gewoon op vakantie in de periode die je hebt aangevraagd. Gewichtige reden is bijvoorbeeld dat jouw gewenste vakantie op dat moment de gang van zaken in de onderneming ontwricht.

Goedgekeurde vakantieaanvraag

Is jouw vakantieaanvraag al goedgekeurd, maar is er een ‘gewichtige’ reden waardoor je werkgever zijn goedkeuring moet intrekken? Dan moet hij daarover altijd met jou overleggen. Lijd jij schade doordat je werkgever jouw vakantie intrekt, dan moet hij die vergoeden.

Hoe lang mag je vakantie?

In de wet staat dat een vakantie minimaal twee weken aangesloten mag zijn of twee losse weken in een jaar. In de cao of een vakantieregeling die met de OR is vastgesteld, kan worden bepaald hoe lang deze ‘aaneengesloten’ periode mag zijn. Veelal is dat drie weken aaneengesloten.

Cao TLN en jouw vakantiedagen

De cao TLN heeft een aantal aanvullingen op de wet. Het aantal vakantiedagen kun je terugvinden in artikel 67a van de cao TLN. De werkgever doet zijn best om te zorgen dat werknemers de vakantiedagen opnemen in het lopende jaar. Dit voor de rust van iedere werknemer. Daarom is een goede jaarlijkse vakantieplanning essentieel voor de chauffeurs.

  • Drie weken aaneengesloten vakantie opnemen is mogelijk.
  • Voor de werknemer van 50 jaar of ouder mag vier weken aaneengesloten worden verzocht en worden gegeven als daar het saldo van de werknemer er naar is.
  • De aaneengesloten vakanties kunnen voor zover mogelijk in de periode van 1 mei tot en met 30 september worden opgenomen.
  • Er zal worden gekeken naar de haalbaarheid in deze periode in de planning, want vele werknemers zullen de langere vakanties in deze periodes wenselijk vinden.

Is het jou wel eens gebeurd dat je vakantieverzoek werd afgekeurd? En nu je bovenstaande hebt gelezen, was dit dan een geldige reden? Laat jouw verhaal achter in de reacties.